กำลังโหลด...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
** วิสัยทัศน์ "โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง "
  เมนูหลัก
พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
   หน้าหลัก
   ประวัติ อบจ.
   อำนาจหน้าที่ อบจ.
   ทำเนียบผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   ฝ่ายนิติบัญญัติ
   โรงเรียนในสังกัด อบจ.
 xa  วิสัยทัศน์ นโยบาย
   โครงสร้างองค์กร
   ดาว์นโหลด Logo
  งบประมาณรายจ่าย
คู่มือประชาชน

  รายรับ - รายจ่าย

แผนพัฒนา-แผนการจัดหาพัสดุฯ
จัดซื้อ - จัดจ้าง อบจ.
จัดซื้อจัดจ้าง(e-Gp Rss)
  รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่เส้นทาง
 
ระบบบริหารจัดการทะเบียนรถยนต
เช็คเมล์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 

 
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
   
 

การดำเนินการตามโครงการทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา 256322 พ.ค. 2020 09:40:24 อ่าน (000020)
 

 


 


วันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

14 พ.ค. 2563 09:57:31
อ่าน (000011)
 


 


 

 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
     
 

 

อ่านย้อนหลัง >>

 
อ่านย้อนหลัง >>
คลิกดาวน์โหลดป้ายไวนิลและแผ่นพับโครงการ
 
 
 
อ่านย้อนหลัง >>
 
 
   
 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
 
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร
-e-book ชุดปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์ (นางปาริชาติ ชาชิโย)
-รายงานผลการพัฒนาใบกำหนดงาน
เรื่องงานประดิษฐ์(นางท่อนแก้ว Sขานทะราชา)
การพัฒนาและผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว
(นางท่อนแก้ว ขานทะราชา)
-ฐานเมืองร้อยเอ็ด(สุภทรา)
ปัญหาการบริหารงานบุคคลใน อบจ.ร้อยเอ็ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
หนังสือพิมพ์
 
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านอวยศรี? บ้านนาเลา ตำบลอัคคะคำ ? ถนน อบจ.รอ. 1011 (ไชยวารี-นาเลา) อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  
26 พ.ค. 2563 12:53:39
  อ่าน (000001)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโพธิ์น้อย ตำบลโพนสูง - บ้านขามป้อม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  
26 พ.ค. 2563 10:00:29
  อ่าน (000001)
โครงการบรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉินป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยความดันลบ (Negative Pressure) รายละเอียดเป็นไปตามใบสรุปประมาณราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยความดันลบ  
25 พ.ค. 2563 12:40:30
  อ่าน (000006)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหินกอง ตำบลหินกอง-คุ้มวัดสว่าง ม.4 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bedding)  
25 พ.ค. 2563 12:38:29
  อ่าน (000002)
เผยแพร่ราคากลาง  
25 พ.ค. 2563 12:38:06
  อ่าน (000002)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสทีชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
25 พ.ค. 2563 12:07:04
  อ่าน (000002)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสทีชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด ของนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
25 พ.ค. 2563 12:05:12
  อ่าน (000002)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านป่าสุ่ม ต.อุ่มเม้า-บ้านเพ็ก ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
25 พ.ค. 2563 10:51:04
  อ่าน (000002)
เผยแพร่ประกาศผู้ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านพรมจรรย์ ตำบลเขวาทุ่ง - บ้านอีหมุน ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน  
22 พ.ค. 2563 13:36:24
  อ่าน (000005)
เผยแพร่ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโพนทองน้อย ตำบลโพธิ์ทอง - บ้านถนนชัย ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
22 พ.ค. 2563 11:42:56
  อ่าน (000003)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด 6 อัตรา
14 พ.ค. 2563 09:53:06
  อ่าน (000079)
รับโอนข้าราชการ 5 อัตรา
03 เม.ย. 2563 11:42:44
  อ่าน (000128)
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู ภาษาอังกฤษ
26 มี.ค. 2563 14:43:45
  อ่าน (000068)
ประกาศรับโอนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
25 มี.ค. 2563 14:32:56
  อ่าน (000056)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวันวันเวลาสถานที่ในการสอบ
05 มี.ค. 2563 10:08:37
  อ่าน (000121)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง จนท.ขนส่ง
11 ก.พ. 2563 10:03:33
  อ่าน (000116)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ
03 ก.พ. 2563 10:41:20
  อ่าน (000234)
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
22 ม.ค. 2563 10:25:49
  อ่าน (000271)
ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน่าที่สถานีขนส่ง
16 ม.ค. 2563 10:49:37
  อ่าน (000120)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง
08 ม.ค. 2563 10:58:26
  อ่าน (000132)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
Email : paoroiet@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป