กำลังโหลด...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
** วิสัยทัศน์ "โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง "
  เมนูหลัก
พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
   หน้าหลัก
   ประวัติ อบจ.
   อำนาจหน้าที่ อบจ.
   ทำเนียบผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   ฝ่ายนิติบัญญัติ
   โรงเรียนในสังกัด อบจ.
 xa  วิสัยทัศน์ นโยบาย
   โครงสร้างองค์กร
   ดาว์นโหลด Logo
  งบประมาณรายจ่าย
คู่มือประชาชน

  รายรับ - รายจ่าย

แผนพัฒนา-แผนการจัดหาพัสดุฯ
จัดซื้อ - จัดจ้าง อบจ.
จัดซื้อจัดจ้าง(e-Gp Rss)
  รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่เส้นทาง
 
ระบบบริหารจัดการทะเบียนรถยนต
เช็คเมล์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 
 
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
   
 

กองสาธารณสุข ดำเนินโครงการกำจัดขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด   15 ส.ค. 2019 09:58:27 อ่าน (000003)
 

 


 


 


 


 

 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
     
 

 

อ่านย้อนหลัง >>

 
อ่านย้อนหลัง >>
คลิกดาวน์โหลดป้ายไวนิลและแผ่นพับโครงการ
 
 
 
อ่านย้อนหลัง >>
 
 
   
 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
 
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร
-e-book ชุดปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์ (นางปาริชาติ ชาชิโย)
-รายงานผลการพัฒนาใบกำหนดงาน
เรื่องงานประดิษฐ์(นางท่อนแก้ว Sขานทะราชา)
การพัฒนาและผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว
(นางท่อนแก้ว ขานทะราชา)
-ฐานเมืองร้อยเอ็ด(สุภทรา)
ปัญหาการบริหารงานบุคคลใน อบจ.ร้อยเอ็ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
หนังสือพิมพ์
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเป้า ตาบลหนองขาม - บ้านศาลา ตาบลอาจสามารถ อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  
19 ส.ค. 2562 10:04:44
  อ่าน (000001)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายจากทางหลวง ๒๑๑๖ ? บ้านโสกแดงตาบลโพธิ์ทอง - บ้านนาหัวรัตน์ ตาบลสระนกแก้ว อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
19 ส.ค. 2562 10:03:30
  อ่าน (000000)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองเทิง ตาบลหนองแวง - ทางหลวงเลี่ยงเมือง ๒๓๒ อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  
19 ส.ค. 2562 10:02:40
  อ่าน (000000)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชานชาลาสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
15 ส.ค. 2562 14:25:28
  อ่าน (000004)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
14 ส.ค. 2562 09:28:56
  อ่าน (000004)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบูรณะถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านคูดินทราย ตำบลทุ่งหลวง-ทางหลวง (สุวรรณภูมิ-สุรินทร์) อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
13 ส.ค. 2562 15:43:29
  อ่าน (000004)
เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1006 บ้านหวายหลึม ตำบลพระเจ้า - บ้านไผ่ล้อม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงชวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราค  
13 ส.ค. 2562 10:33:10
  อ่าน (000004)
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1006 บ้านหวายหลึม ตำบลพระเจ้า - บ้านไผ่ล้อม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงชวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท  
13 ส.ค. 2562 10:28:13
  อ่าน (000002)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างหก่อสร้างโดมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
09 ส.ค. 2562 16:29:55
  อ่าน (000009)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างโดมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนทุ้งกุลาประชานุสรณ์ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
09 ส.ค. 2562 16:25:46
  อ่าน (000006)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด(เพิ่มเติม)
25 ก.ค. 2562 10:50:45
  อ่าน (000208)
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด
22 ก.ค. 2562 15:26:00
  อ่าน (000134)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล
29 มิ.ย. 2562 14:44:58
  อ่าน (000025)
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
29 มิ.ย. 2562 14:14:21
  อ่าน (000033)
การบริหารความเสี่ยง
28 มิ.ย. 2562 18:35:03
  อ่าน (000019)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
28 มิ.ย. 2562 18:14:06
  อ่าน (000017)
นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
28 มิ.ย. 2562 18:08:20
  อ่าน (000021)
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
28 มิ.ย. 2562 18:05:36
  อ่าน (000023)
มาตรการการป้องกันการรับสินบน
28 มิ.ย. 2562 18:02:48
  อ่าน (000026)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
28 มิ.ย. 2562 17:55:51
  อ่าน (000023)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
Email : paoroiet@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป