กำลังโหลด...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
** วิสัยทัศน์ "โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง "
  เมนูหลัก
 ดร.เอกภาพ พลซื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็

  รายรับ - รายจ่าย

ข้อมูลการติดต่อ
 
 
ระบบบริหารจัดการทะเบียนรถยนต
เช็คเมล์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 

 
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
   
 

อบจ.ร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ ?ท่านปลัดทิวา มวยดี? ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   17 มิ.ย. 2021 11:44:46 อ่าน (000028)
 

 


 


 


 


 

 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
     
 

 

อ่านย้อนหลัง >>

 
อ่านย้อนหลัง >>
คลิกดาวน์โหลดป้ายไวนิลและแผ่นพับโครงการ
 
 
   
 
   
 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
** รับสมัครสอบออนไลน์ "พนักงานจ้าง 7 ตำแหน่ง 18 อัตรา "

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไป
และเฉพาะตำแหน่ง
คลิก

 ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ ้อปฏิบัติในการสรรหาพนักงานจ้า

 
เผยแพร่สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเหว่อ ตำบลน้ำคำ - บ้านหนองพังคี ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
18 มิ.ย. 2564 09:49:22
  อ่าน (000005)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และเอกสารประกวดราคาจ้างฯ เลขที่ ๗๗/๒๕๖๔ ลว. ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔  
17 มิ.ย. 2564 16:05:48
  อ่าน (000004)
แบบแปลน  
17 มิ.ย. 2564 16:02:54
  อ่าน (000003)
รายละเอียดสูตรการคำนวณ หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
17 มิ.ย. 2564 16:02:36
  อ่าน (000002)
เผยแพร่ขอบเขตงาน  
17 มิ.ย. 2564 16:02:13
  อ่าน (000003)
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
17 มิ.ย. 2564 16:01:47
  อ่าน (000001)
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครนและกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
16 มิ.ย. 2564 14:59:07
  อ่าน (000005)
เผยแพร่ราคากลางตามแบบ บก.06 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครนและกระเช้าไฟฟ้า  
16 มิ.ย. 2564 14:54:23
  อ่าน (000003)
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564  
16 มิ.ย. 2564 14:17:27
  อ่าน (000003)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 75/2564 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564  
14 มิ.ย. 2564 15:00:21
  อ่าน (000004)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไปและภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด  
18 มิ.ย. 2564 10:51:31
  อ่าน (000138)
ประกาศรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป  
17 มิ.ย. 2564 10:48:28
  อ่าน (000040)
ประกาศรายชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง(เพิ่มเติม)
07 มิ.ย. 2564 15:48:34
  อ่าน (000215)
ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ ข้อปฏิบัติในการสรรหาพนักงานจ้าง
04 มิ.ย. 2564 15:46:22
  อ่าน (000427)
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเชียวชาญพิเศษ
04 มิ.ย. 2564 15:05:23
  อ่าน (000046)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด
31 พ.ค. 2564 11:35:22
  อ่าน (000531)
โครงการประกวดคำขวัญการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
13 พ.ค. 2564 11:37:00
  อ่าน (000047)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
07 พ.ค. 2564 14:26:17
  อ่าน (000076)
แผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
03 พ.ค. 2564 15:33:14
  อ่าน (000073)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ
03 พ.ค. 2564 15:31:47
  อ่าน (000047)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
Email : paoroiet@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป