กำลังโหลด...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
** วิสัยทัศน์ "โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง "
  เมนูหลัก
พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
   หน้าหลัก
เจตจำนงสุจริตหน่วยงาน
   ประวัติ อบจ.
   อำนาจหน้าที่ อบจ.
   ทำเนียบผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   ฝ่ายนิติบัญญัติ
   โรงเรียนในสังกัด อบจ.
 xa  วิสัยทัศน์ นโยบาย
   โครงสร้างองค์กร
   ดาว์นโหลด Logo
  งบประมาณรายจ่าย
คู่มือประชาชน

  รายรับ - รายจ่าย

แผนพัฒนา-แผนการจัดหาพัสดุฯ
จัดซื้อ - จัดจ้าง อบจ.
จัดซื้อจัดจ้าง(e-Gp Rss)
  รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่เส้นทาง
 
ระบบบริหารจัดการทะเบียนรถยนต
เช็คเมล์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 

 
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
   
 

นายก อบจ. มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตะภัย พื้นที่อำเภออาจสามารถและอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   25 ก.ย. 2020 19:07:01 อ่าน (000005)
 

 


 


 


 


 

 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
     
 

 

อ่านย้อนหลัง >>

 
อ่านย้อนหลัง >>
คลิกดาวน์โหลดป้ายไวนิลและแผ่นพับโครงการ
 
 
 
อ่านย้อนหลัง >>
 
 
   
 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 

ระบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
จากการระบาดของโรคโควิดจังหวัดร้อยเอ็ด

 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร
-e-book ชุดปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์ (นางปาริชาติ ชาชิโย)
-รายงานผลการพัฒนาใบกำหนดงาน
เรื่องงานประดิษฐ์(นางท่อนแก้ว Sขานทะราชา)
การพัฒนาและผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว
(นางท่อนแก้ว ขานทะราชา)
-ฐานเมืองร้อยเอ็ด(สุภทรา)
ปัญหาการบริหารงานบุคคลใน อบจ.ร้อยเอ็ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
หนังสือพิมพ์
 
เผยแพร่สัญญจ้างโครงการขุดลอกหนองกุดยาง บ้านไร่ ต.ดอกไม้ -เขตตำบลาระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  
28 ก.ย. 2563 19:40:53
  อ่าน (000000)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองกุดยาง บ้านไร่ ต.ดอกไม้ - เขตตำบลสระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ย  
28 ก.ย. 2563 19:39:23
  อ่าน (000000)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบนเส้นทางสายบ้านไร่ ต.ดอกไม้ -เขตตำบลสระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  
28 ก.ย. 2563 19:37:09
  อ่าน (000000)
เผยแพร่ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบนเส้นทางสายบ้านไร่ ต.ดอกไม้ -เขตตำบลสระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  
28 ก.ย. 2563 19:35:28
  อ่าน (000000)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพัก ๑ หลัง ชั้นเดียว โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดแ  
28 ก.ย. 2563 19:32:39
  อ่าน (000000)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
28 ก.ย. 2563 18:32:14
  อ่าน (000000)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านแวง-บ้านเมืองคลอง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ - บ้านป่าแถม ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด  
28 ก.ย. 2563 18:31:12
  อ่าน (000000)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านแวง-บ้านเมืองคลอง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ - บ้านป่าแถม ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด  
28 ก.ย. 2563 18:30:26
  อ่าน (000000)
เผยแพร่ราคากลางโครงการ จ้างเสริมผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete บ้านหัวหนองแวง หมูที่ ๑๔ ตำบลสวนจิก - บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  
28 ก.ย. 2563 16:44:42
  อ่าน (000000)
ผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองดอนแดง บ้านน้ำคำน้อย ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  
28 ก.ย. 2563 16:28:10
  อ่าน (000000)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด  
24 ก.ย. 2563 11:45:18
  อ่าน (000157)
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา(แก้ไขเอกสารเพิ่มเติม)
17 ส.ค. 2563 10:31:54
  อ่าน (000808)
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
14 ส.ค. 2563 15:56:57
  อ่าน (000119)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
13 ส.ค. 2563 10:34:02
  อ่าน (000096)
ประกาศ กำหนดวัน วันเวลา สถานที่ สอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
20 ก.ค. 2563 14:17:39
  อ่าน (000123)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
17 ก.ค. 2563 15:27:01
  อ่าน (000112)
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
26 มิ.ย. 2563 10:53:19
  อ่าน (000097)
รายชื่อบุคคลผู้ที่จะเข้าร่วมการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ
23 มิ.ย. 2563 14:25:28
  อ่าน (000102)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
23 มิ.ย. 2563 13:45:19
  อ่าน (000087)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
19 มิ.ย. 2563 10:25:04
  อ่าน (000084)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
Email : paoroiet@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป