กำลังโหลด...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
** วิสัยทัศน์ "โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง "
  เมนูหลัก
พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
   หน้าหลัก
   ประวัติ อบจ.
   อำนาจหน้าที่ อบจ.
   ทำเนียบผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   ฝ่ายนิติบัญญัติ
   โรงเรียนในสังกัด อบจ.
 xa  วิสัยทัศน์ นโยบาย
   โครงสร้างองค์กร
   ดาว์นโหลด Logo
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  งบประมาณรายจ่าย
คู่มือประชาชน

  รายรับ - รายจ่าย

แผนพัฒนา-แผนการจัดหาพัสดุฯ
จัดซื้อ - จัดจ้าง อบจ.
จัดซื้อจัดจ้าง(e-Gp Rss)
  รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่เส้นทาง
 
ระบบบริหารจัดการทะเบียนรถยนต
เช็คเมล์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 
 
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
   
 

กิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะเปียกโดยกองสาธารณสุข  17 มิ.ย. 2019 09:24:40 อ่าน (000001)
 

 


 


 


 


 

 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
     
 

 

อ่านย้อนหลัง >>

 
อ่านย้อนหลัง >>
คลิกดาวน์โหลดป้ายไวนิลและแผ่นพับโครงการ
 
 
 
อ่านย้อนหลัง >>
 
 
   
 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
 
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร
-e-book ชุดปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์ (นางปาริชาติ ชาชิโย)
-รายงานผลการพัฒนาใบกำหนดงาน
เรื่องงานประดิษฐ์(นางท่อนแก้ว Sขานทะราชา)
การพัฒนาและผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว
(นางท่อนแก้ว ขานทะราชา)
-ฐานเมืองร้อยเอ็ด(สุภทรา)
ปัญหาการบริหารงานบุคคลใน อบจ.ร้อยเอ็ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
หนังสือพิมพ์
 
เผยแพร่สัญญาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ   
20 มิ.ย. 2562 11:33:04
  อ่าน (000000)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนผิวทางลาดยาง Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สาย อบจ.รอ.1025 บ้านดงช้าง ตำบลโนนสง่า - บ้านภูดิน ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด   
20 มิ.ย. 2562 09:59:27
  อ่าน (000000)
เผยแพร่เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
19 มิ.ย. 2562 13:16:55
  อ่าน (000000)
เผยแพร่สัญญาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด ของโรงเรียนกีฬาฯ ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีคัดเลือก  
19 มิ.ย. 2562 09:09:42
  อ่าน (000000)
เผยแพร่แบบโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง - บ้านดอนเกลือ - บ้านนางาม ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด  
14 มิ.ย. 2562 10:41:57
  อ่าน (000003)
รายละเอียดสูตรการคำนวณ หลักเกณธ์ และวิธีการคำรวณที่ใช้กโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง - บ้านดอนเกลือ - บ้านนางาม ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด  
14 มิ.ย. 2562 10:41:03
  อ่าน (000003)
เผยแพร่รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง - บ้านดอนเกลือ - บ้านนางาม ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด  
14 มิ.ย. 2562 10:40:17
  อ่าน (000001)
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง - บ้านดอนเกลือ - บ้านนางาม ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด  
14 มิ.ย. 2562 10:38:39
  อ่าน (000001)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562 รอบ6 เดือน  
14 มิ.ย. 2562 09:35:34
  อ่าน (000003)
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561  
14 มิ.ย. 2562 09:34:20
  อ่าน (000004)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องเรียนประจำปี 2560 - 2562  
20 มิ.ย. 2562 15:41:36
  อ่าน (000001)
กิจกรรมวันต้านคอรับชั่นร้อยเอ็ด  
20 มิ.ย. 2562 14:17:58
  อ่าน (000001)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
20 มิ.ย. 2562 11:42:50
  อ่าน (000001)
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย อบจ.ร้อยเอ็ด  
20 มิ.ย. 2562 11:30:37
  อ่าน (000001)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
19 มิ.ย. 2562 15:42:42
  อ่าน (000001)
รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
19 มิ.ย. 2562 15:38:16
  อ่าน (000002)
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2562  
19 มิ.ย. 2562 14:10:00
  อ่าน (000002)
ประมวลจริยธรรม อบจ.ร้อยเอ็ด  
17 มิ.ย. 2562 11:02:57
  อ่าน (000002)
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน และการตอบข้อร้องทุกข์ร้องเรียน
13 มิ.ย. 2562 15:15:49
  อ่าน (000005)
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน
13 มิ.ย. 2562 14:44:51
  อ่าน (000003)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
Email : paoroiet@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป