กำลังโหลด...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
** วิสัยทัศน์ "โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง "
 
  เมนูหลัก
พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
   หน้าหลัก
   ประวัติ อบจ.
   อำนาจหน้าที่ อบจ.
   ทำเนียบผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   ฝ่ายนิติบัญญัติ
   โรงเรียนในสังกัด อบจ.
 xa  วิสัยทัศน์ นโยบาย
   โครงสร้างองค์กร
   ดาว์นโหลด Logo
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  งบประมาณรายจ่าย
คู่มือประชาชน

  รายรับ - รายจ่าย

แผนพัฒนา-แผนการจัดหาพัสดุฯ
จัดซื้อ - จัดจ้าง อบจ.
จัดซื้อจัดจ้าง(e-Gp Rss)
  รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
 
ระบบบริหารจัดการทะเบียนรถยนต
เช็คเมล์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 
 
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
   
 

โครงการกำจัดขยะอันตราย  20 มี.ค. 2019 13:38:45 อ่าน (000001)
 

 

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย  

18 มี.ค. 2562 11:31:16
อ่าน (000001)

โครงการกำจัดขยะอันตราย

14 มี.ค. 2562 10:53:16
อ่าน (000006)
 


 


 


 

 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
     
 

 

อ่านย้อนหลัง >>

 
อ่านย้อนหลัง >>
คลิกดาวน์โหลดป้ายไวนิลและแผ่นพับโครงการ
 
 
 
อ่านย้อนหลัง >>
 
 
   
 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
 
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร
-e-book ชุดปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์ (นางปาริชาติ ชาชิโย)
-รายงานผลการพัฒนาใบกำหนดงาน
เรื่องงานประดิษฐ์(นางท่อนแก้ว Sขานทะราชา)
การพัฒนาและผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว
(นางท่อนแก้ว ขานทะราชา)
-ฐานเมืองร้อยเอ็ด(สุภทรา)
ปัญหาการบริหารงานบุคคลใน อบจ.ร้อยเอ็ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
หนังสือพิมพ์
 
ประกาศร่างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1049 บ้านดอนกลอย ตำบลหนองฮี-บ้านวารีเกษม ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
22 มี.ค. 2562 14:34:59
  อ่าน (000000)
เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านสีแก้ว ต.สีแก้ว อ.เมือง - บ้านอนามัย หมู่ที่ 2 ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด  
22 มี.ค. 2562 14:22:07
  อ่าน (000000)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองใหญ่ - บ้านโนนขวาง ตำบลหนองใหญ่ - ทางหลวงชนบท รอ 2054 อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
22 มี.ค. 2562 10:23:40
  อ่าน (000000)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1049 บ้านดอนกลอย ตำบลหนองฮี - บ้านวารีเกษม ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด  
22 มี.ค. 2562 10:09:34
  อ่าน (000000)
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านกุดเต่า ตำบลกกโพธิ์-ทางหลวง 2136 อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
22 มี.ค. 2562 10:03:16
  อ่าน (000000)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านกุดเต่า ตำบลกกโพธิ์-ทางหลวง 2136 อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด   
22 มี.ค. 2562 10:01:30
  อ่าน (000000)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการบูรณะบริเวณด้านนอกหอไตรมิ่งเมือง วัดบึงพลาญชัย   
20 มี.ค. 2562 16:19:13
  อ่าน (000000)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายอบจ. รอ ๑๐๕๓ บ้านดงหมากไฟ ตำบลศรีสว่าง - บ้านสามขา ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด  
20 มี.ค. 2562 14:46:44
  อ่าน (000001)
ราคากลางในการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายอบจ. รอ ๑๐๕๓ บ้านดงหมากไฟ ตำบลศรีสว่าง - บ้านสามขา ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด   
20 มี.ค. 2562 14:35:49
  อ่าน (000000)
รายละเอียดสูตรการคำนวณ หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับรโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายอบจ. รอ ๑๐๕๓ บ้านดงหมากไฟ ตำบลศรีสว่าง - บ้านสามขา ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด   
20 มี.ค. 2562 14:33:59
  อ่าน (000000)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด
13 มี.ค. 2562 09:54:12
  อ่าน (000101)
ประกาศรับโอนข้าราชการและข้าราชการครู
12 มี.ค. 2562 14:20:08
  อ่าน (000055)
ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
20 ก.พ. 2562 16:26:23
  อ่าน (000197)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด
12 ก.พ. 2562 08:53:57
  อ่าน (000241)
รับสมัครสอบพนักงานจ้าง 6 อัตรา
16 ม.ค. 2562 10:32:18
  อ่าน (000750)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด
18 ต.ค. 2561 15:43:43
  อ่าน (000323)
กำหนดวันเวลาสถานที่ และข้อปฏิบัติในการสอบพนักงานจ้าง
19 ก.ย. 2561 11:45:01
  อ่าน (000292)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง
19 ก.ย. 2561 11:34:46
  อ่าน (000206)
เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมรับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ
17 ส.ค. 2561 14:12:28
  อ่าน (000381)
รับสมัครสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ 3ตำแหน่ง3 อัตรา
16 ส.ค. 2561 14:56:19
  อ่าน (000300)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
Email : paoroiet@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป