กำลังโหลด...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
** วิสัยทัศน์ "โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง "
  เมนูหลัก
 ดร.เอกภาพ พลซื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็

  รายรับ - รายจ่าย

ข้อมูลการติดต่อ
 
 
ระบบบริหารจัดการทะเบียนรถยนต
เช็คเมล์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 

 
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
   
 

การประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2564  07 พ.ค. 2021 14:50:07 อ่าน (000003)
 

อบจ.ร่วมบริจาคโลหิต  

07 พ.ค. 2564 14:43:15
อ่าน (000001)
 


 


 


 

ความสำคัญของการประเมิน ITA

23 เม.ย. 2564 14:24:12
อ่าน (000018)

 

 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
     
 

 

อ่านย้อนหลัง >>

 
อ่านย้อนหลัง >>
คลิกดาวน์โหลดป้ายไวนิลและแผ่นพับโครงการ
 
 
   
 
   
 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
** รับสมัครสอบออนไลน์ "พนักงานจ้าง 7 ตำแหน่ง 18 อัตรา "
 

 

 
เผยแพร่สัญญาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
07 พ.ค. 2564 09:31:52
  อ่าน (000017)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-place recycling) สายบ้านคำพระ-บ้านคำอุปราช ตำบลสว่าง-บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  
06 พ.ค. 2564 16:49:40
  อ่าน (000004)
ประกาสศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล  
06 พ.ค. 2564 16:37:11
  อ่าน (000005)
เผยแพร่สัญญาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการสร้างศาลาทรงงาน เตรียมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
06 พ.ค. 2564 15:06:20
  อ่าน (000005)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการสร้างศาลาทรงงาน เตรียมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
06 พ.ค. 2564 15:05:33
  อ่าน (000004)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564  
06 พ.ค. 2564 11:35:13
  อ่าน (000007)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563  
06 พ.ค. 2564 11:33:50
  อ่าน (000004)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563  
06 พ.ค. 2564 11:31:52
  อ่าน (000005)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563  
06 พ.ค. 2564 11:28:50
  อ่าน (000004)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564  
05 พ.ค. 2564 11:20:39
  อ่าน (000007)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
07 พ.ค. 2564 14:26:17
  อ่าน (000007)
แผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
03 พ.ค. 2564 15:33:14
  อ่าน (000018)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ  
03 พ.ค. 2564 15:31:47
  อ่าน (000009)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 2564  
03 พ.ค. 2564 15:30:27
  อ่าน (000023)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ข้าราชการ อบจ.  
03 พ.ค. 2564 15:28:00
  อ่าน (000014)
หลักเกณฑ์และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ อบจ.ปีงบประมาณ 2564  
03 พ.ค. 2564 15:25:07
  อ่าน (000012)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ 2563  
03 พ.ค. 2564 15:19:40
  อ่าน (000009)
การดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร  
03 พ.ค. 2564 14:35:49
  อ่าน (000009)
การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  
03 พ.ค. 2564 14:34:46
  อ่าน (000007)
การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ  
03 พ.ค. 2564 14:33:42
  อ่าน (000025)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
Email : paoroiet@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป