กำลังโหลด...
html{ -moz-filter: grayscale(99%); -webkit-filter: grayscale(99%); filter: gray; filter: grayscale(99%); } องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
** วิสัยทัศน์ "โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง "
  เมนูหลัก
พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
   หน้าหลัก
   ประวัติ อบจ.
   อำนาจหน้าที่ อบจ.
   ทำเนียบผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   ฝ่ายนิติบัญญัติ
   โรงเรียนในสังกัด อบจ.
 xa  วิสัยทัศน์ นโยบาย
   โครงสร้างองค์กร
   จัดซื้อ - จัดจ้าง
   ดาว์นโหลด Logo
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  งบประมาณรายจ่าย
 แผนจัดหาพัสดุ2560
 แผนจัดซื้อจัดจ้าง2560
  รายรับ - รายจ่าย
   ติดต่อสอบถาม
คำขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด
สิบเอ็ดประตูเมืองงาม
เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกตุ
บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล
งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา
โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
ระบบบริหารจัดการทะเบียนรถยนต
เช็คเมล์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา อบจ.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
mali59
 
 
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
   
 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  19 ก.พ. 2018 17:18:37 อ่าน (000001)
 

 


 

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

17 ม.ค. 2561 17:50:23
อ่าน (000029)

 


 


 

 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
 

อ่านย้อนหลัง >>

 
อ่านย้อนหลัง >>
คลิกดาวน์โหลดป้ายไวนิลและแผ่นพับโครงการ
 
 
 
อ่านย้อนหลัง >>
 
 
   
 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
:: ตรวจผลสลากรางวัล
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สลากออมสิน
บัตรออมทรัพย์ทวีสิน (ธกส)
:: หนังสือพิมพ์ไทย
  กรุงเทพธุรกิจ
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  เครือมติชน
  ฐานเศรษฐกิจ
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  แนวหน้า
  ประชาชาติธุรกิจ
-e-book ชุดปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์ (นางปาริชาติ ชาชิโย)
-รายงานผลการพัฒนาใบกำหนดงาน
เรื่องงานประดิษฐ์(นางท่อนแก้ว Sขานทะราชา)
การพัฒนาและผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว
(นางท่อนแก้ว ขานทะราชา)
-ฐานเมืองร้อยเอ็ด(สุภทรา)
ปัญหาการบริหารงานบุคคลใน อบจ.ร้อยเอ็ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
หนังสือพิมพ์
 
การจัดซื้อตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
15 ก.พ. 2561 10:39:52
  อ่าน (000007)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านแคน ตำบลแคนใหญ่ - 215 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
02 ก.พ. 2561 15:27:36
  อ่าน (000016)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1018 บ้านตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ-บ้านเมืองสรวง ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
02 ก.พ. 2561 13:11:02
  อ่าน (000015)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านดอนแตง ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย ? บ้านส้มโฮง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
02 ก.พ. 2561 10:17:26
  อ่าน (000018)
เผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อเครื่องเสีียง
01 ก.พ. 2561 10:06:56
  อ่าน (000016)
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี - บ้านตาเณร ตำบลจำปาขัน - ทางหลวง 202 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยอ็ด
30 ม.ค. 2561 16:18:21
  อ่าน (000020)
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1074 บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่-บ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
30 ม.ค. 2561 16:15:19
  อ่าน (000016)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง - บ้านหนองตาด ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
30 ม.ค. 2561 15:28:19
  อ่าน (000017)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมสร้างบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านปลาค้าว ตำบลจำปาขัน - ทางหลวง ๒๐๒ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
29 ม.ค. 2561 16:10:48
  อ่าน (000021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองคู ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร ? บ้านหนองบัว ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
29 ม.ค. 2561 15:01:54
  อ่าน (000026)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
12 ก.พ. 2561 11:13:30
  อ่าน (000052)
ประกาศราย วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานจ้าง
18 ม.ค. 2561 13:49:25
  อ่าน (000129)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง
18 ม.ค. 2561 13:48:42
  อ่าน (000077)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด
08 ธ.ค. 2560 16:05:33
  อ่าน (000270)
ประกาศผลการคัดเลือกสายงานบริหาร 2 ตำแหน่ง
10 พ.ย. 2560 09:52:53
  อ่าน (000155)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด
02 พ.ย. 2560 10:38:18
  อ่าน (000191)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสิบคัดเลือกพนักงานจ้าง
06 ต.ค. 2560 09:19:01
  อ่าน (000240)
ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
05 ต.ค. 2560 08:59:33
  อ่าน (000218)
ประกาศวันเวลาสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
02 ต.ค. 2560 15:45:32
  อ่าน (000170)
ประกาศวันเวลาสอบคัดเลือกเพื่อรับโอน ขรก.ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
02 ต.ค. 2560 15:44:06
  อ่าน (000165)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
Email : paoroiet@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป