กำลังโหลด...
html{ -moz-filter: grayscale(99%); -webkit-filter: grayscale(99%); filter: gray; filter: grayscale(99%); } องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
** วิสัยทัศน์ "โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง "
  เมนูหลัก
พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
   หน้าหลัก
   ประวัติ อบจ.
   อำนาจหน้าที่ อบจ.
   ทำเนียบผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   ฝ่ายนิติบัญญัติ
   โรงเรียนในสังกัด อบจ.
 xa  วิสัยทัศน์ นโยบาย
   โครงสร้างองค์กร
   จัดซื้อ - จัดจ้าง
   ดาว์นโหลด Logo
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  งบประมาณรายจ่าย
 แผนจัดหาพัสดุ2560
 แผนจัดซื้อจัดจ้าง2560
  รายรับ - รายจ่าย
   ติดต่อสอบถาม
คำขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด
สิบเอ็ดประตูเมืองงาม
เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกตุ
บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล
งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างไกลทุ่งกุลา
โลกลือชาข้าวหอมมะลิ
ระบบบริหารจัดการทะเบียนรถยนต
เช็คเมล์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา อบจ.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
 
 
 
 
 
mali59
 
 
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
   
 

อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ   24 ม.ค. 2018 17:50:19 อ่าน (000000)
 

 

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

17 ม.ค. 2561 17:50:23
อ่าน (000007)

 


 


 


อบจ.พบประชาชน ต.เหล่าน้อย

20 ธ.ค. 2560 20:00:25
อ่าน (000029)
 

 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
  อ่านย้อนหลัง >>  
อ่านย้อนหลัง >>
คลิกดาวน์โหลดป้ายไวนิลและแผ่นพับโครงการ
 
 
 
อ่านย้อนหลัง >>
 
 
   
 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
:: ตรวจผลสลากรางวัล
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สลากออมสิน
บัตรออมทรัพย์ทวีสิน (ธกส)
:: หนังสือพิมพ์ไทย
  กรุงเทพธุรกิจ
  ข่าวสด
  คมชัดลึก
  เครือมติชน
  ฐานเศรษฐกิจ
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  ไทยโพสต์
  แนวหน้า
  ประชาชาติธุรกิจ
-e-book ชุดปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์ (นางปาริชาติ ชาชิโย)
-รายงานผลการพัฒนาใบกำหนดงาน
เรื่องงานประดิษฐ์(นางท่อนแก้ว Sขานทะราชา)
การพัฒนาและผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว
(นางท่อนแก้ว ขานทะราชา)
-ฐานเมืองร้อยเอ็ด(สุภทรา)
ปัญหาการบริหารงานบุคคลใน อบจ.ร้อยเอ็ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
หนังสือพิมพ์
 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีลโดยวิธี(Pavement in Place Recyling)สายบ้านสูงยาง ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง -บ้านหนองตาด ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด  
24 ม.ค. 2561 17:04:32
  อ่าน (000000)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี - บ้านตาเณร ตำบลจำปาขัน - ทางหลวง 202 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
24 ม.ค. 2561 16:54:09
  อ่าน (000000)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ 1074 บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่-บ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  
24 ม.ค. 2561 16:50:50
  อ่าน (000000)
ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานซ่อมสร้างผิวทาง โดยวิธี Pavement in-place Recycling  
24 ม.ค. 2561 10:24:49
  อ่าน (000000)
ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานซ่อมสร้างผิวทาง โดยวิธี Pavement in-place Recycling  
24 ม.ค. 2561 10:24:03
  อ่าน (000000)
สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ รหัสพัสดุ 462-55-0099 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
18 ม.ค. 2561 14:45:43
  อ่าน (000003)
สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
18 ม.ค. 2561 14:44:07
  อ่าน (000003)
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1018 บ้านตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ - บ้านเมืองสรวง ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
16 ม.ค. 2561 16:54:35
  อ่าน (000009)
ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement in Place Recycling ) สายบ้านปลาต้าว ตำบลจำปาขัน - ทางหลวง 202 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
16 ม.ค. 2561 16:42:52
  อ่าน (000007)
เผยแพร่ราคากลางโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี ( Pavement in Place Recycling) สายบ้านปลาค้าว ตำบลจำปาขัน - ท างหลวง 202 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
16 ม.ค. 2561 14:52:12
  อ่าน (000005)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>
ประกาศราย วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานจ้าง  
18 ม.ค. 2561 13:49:25
  อ่าน (000060)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง  
18 ม.ค. 2561 13:48:42
  อ่าน (000037)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด
08 ธ.ค. 2560 16:05:33
  อ่าน (000231)
ประกาศผลการคัดเลือกสายงานบริหาร 2 ตำแหน่ง
10 พ.ย. 2560 09:52:53
  อ่าน (000121)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด
02 พ.ย. 2560 10:38:18
  อ่าน (000155)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสิบคัดเลือกพนักงานจ้าง
06 ต.ค. 2560 09:19:01
  อ่าน (000208)
ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
05 ต.ค. 2560 08:59:33
  อ่าน (000189)
ประกาศวันเวลาสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
02 ต.ค. 2560 15:45:32
  อ่าน (000138)
ประกาศวันเวลาสอบคัดเลือกเพื่อรับโอน ขรก.ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
02 ต.ค. 2560 15:44:06
  อ่าน (000134)
รับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
25 ส.ค. 2560 11:23:20
  อ่าน (000415)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
Email : paoroiet@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป