กำลังโหลด...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
** วิสัยทัศน์ "โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง "
  เมนูหลัก
พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
   หน้าหลัก
เจตจำนงสุจริตหน่วยงาน
   ประวัติ อบจ.
   อำนาจหน้าที่ อบจ.
   ทำเนียบผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   ฝ่ายนิติบัญญัติ
   โรงเรียนในสังกัด อบจ.
 xa  วิสัยทัศน์ นโยบาย
   โครงสร้างองค์กร
   ดาว์นโหลด Logo
  งบประมาณรายจ่าย
คู่มือประชาชน

  รายรับ - รายจ่าย

แผนพัฒนา-แผนการจัดหาพัสดุฯ
จัดซื้อ - จัดจ้าง อบจ.
จัดซื้อจัดจ้าง(e-Gp Rss)
  รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่เส้นทาง
 
ระบบบริหารจัดการทะเบียนรถยนต
เช็คเมล์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 

 
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
   
 

อบจ.ติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราวให้ประชาชนใช้สัญจร30 ก.ค. 2020 15:27:24 อ่าน (000009)
 

 


 


 


 


 

 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
     
 

 

อ่านย้อนหลัง >>

 
อ่านย้อนหลัง >>
คลิกดาวน์โหลดป้ายไวนิลและแผ่นพับโครงการ
 
 
 
อ่านย้อนหลัง >>
 
 
   
 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 
 
 
 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร
-e-book ชุดปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์ (นางปาริชาติ ชาชิโย)
-รายงานผลการพัฒนาใบกำหนดงาน
เรื่องงานประดิษฐ์(นางท่อนแก้ว Sขานทะราชา)
การพัฒนาและผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว
(นางท่อนแก้ว ขานทะราชา)
-ฐานเมืองร้อยเอ็ด(สุภทรา)
ปัญหาการบริหารงานบุคคลใน อบจ.ร้อยเอ็ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
หนังสือพิมพ์
 
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Natural Rubber Modified Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโนนชัยศรี ต.โพธิ์ใหญ่ - บ้านวารีสมบูรณ์ ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด  
06 ส.ค. 2563 14:32:38
  อ่าน (000002)
เผยแพร่สัญญาจ้าง  
05 ส.ค. 2563 15:37:51
  อ่าน (000004)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุลาดยาง  
04 ส.ค. 2563 16:55:46
  อ่าน (000004)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองแวงควง ตำบลหนองแวงควง-บ้านดนนเหลี่ยม ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
04 ส.ค. 2563 16:52:21
  อ่าน (000005)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางลาดยาง Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement ln-Place recycling) สาย บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ - บ้านตาแหลว ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
31 ก.ค. 2563 11:57:05
  อ่าน (000009)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางลาดยาง Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement ln-Place recycling) สาย บ้านสวนมอญ ตำบลอีง่อง - บ้านหนองหัวคน ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวด
31 ก.ค. 2563 10:18:09
  อ่าน (000007)
ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ค. 2563 09:37:17
  อ่าน (000007)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ค. 2563 12:08:45
  อ่าน (000009)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ค. 2563 12:07:49
  อ่าน (000007)
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซ์้อเก้าอี้สนามกีฬา
24 ก.ค. 2563 13:41:00
  อ่าน (000010)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>
ประกาศ กำหนดวัน วันเวลา สถานที่ สอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
20 ก.ค. 2563 14:17:39
  อ่าน (000047)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
17 ก.ค. 2563 15:27:01
  อ่าน (000043)
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
26 มิ.ย. 2563 10:53:19
  อ่าน (000051)
รายชื่อบุคคลผู้ที่จะเข้าร่วมการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ
23 มิ.ย. 2563 14:25:28
  อ่าน (000052)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
23 มิ.ย. 2563 13:45:19
  อ่าน (000042)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
19 มิ.ย. 2563 10:25:04
  อ่าน (000040)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
19 มิ.ย. 2563 10:24:16
  อ่าน (000050)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
19 มิ.ย. 2563 10:20:34
  อ่าน (000048)
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
19 มิ.ย. 2563 10:05:35
  อ่าน (000054)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
15 มิ.ย. 2563 11:40:19
  อ่าน (000043)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
Email : paoroiet@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป