กำลังโหลด...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
** วิสัยทัศน์ "โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาวะดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง "
  เมนูหลัก
พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
   หน้าหลัก
เจตจำนงสุจริตหน่วยงาน
   ประวัติ อบจ.
   อำนาจหน้าที่ อบจ.
   ทำเนียบผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   ฝ่ายนิติบัญญัติ
   โรงเรียนในสังกัด อบจ.
 xa  วิสัยทัศน์ นโยบาย
   โครงสร้างองค์กร
   ดาว์นโหลด Logo
  งบประมาณรายจ่าย
คู่มือประชาชน

  รายรับ - รายจ่าย

แผนพัฒนา-แผนการจัดหาพัสดุฯ
จัดซื้อ - จัดจ้าง อบจ.
จัดซื้อจัดจ้าง(e-Gp Rss)
  รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่เส้นทาง
 
ระบบบริหารจัดการทะเบียนรถยนต
เช็คเมล์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 

 
 
 
  อ่านทั้งหมด >>  
   
 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  03 มี.ค. 2021 16:08:57 อ่าน (000000)
 

 


 


 


 


 

 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
     
 

 

อ่านย้อนหลัง >>

 
อ่านย้อนหลัง >>
คลิกดาวน์โหลดป้ายไวนิลและแผ่นพับโครงการ
 
 
 
อ่านย้อนหลัง >>
 
 
   
 
     
  อ่านทั้งหมด >>  
 
 

ดร.เอกภาพ พลซื่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 

 

 
 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร
-e-book ชุดปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์ (นางปาริชาติ ชาชิโย)
-รายงานผลการพัฒนาใบกำหนดงาน
เรื่องงานประดิษฐ์(นางท่อนแก้ว Sขานทะราชา)
การพัฒนาและผลการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
การทดลองปลูกพืชผักสวนครัว
(นางท่อนแก้ว ขานทะราชา)
-ฐานเมืองร้อยเอ็ด(สุภทรา)
ปัญหาการบริหารงานบุคคลใน อบจ.ร้อยเอ็ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
หนังสือพิมพ์
 
เผยแพร่ราคากลางโครงการซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ , เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ , เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  
03 มี.ค. 2564 16:38:02
  อ่าน (000000)
เผยแพร่สัญญาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  
03 มี.ค. 2564 15:15:35
  อ่าน (000000)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดลเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ อำเภอหนองฮี เขต ๑  
03 มี.ค. 2564 11:47:10
  อ่าน (000000)
เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ อำเภออาจสามารถ เขต ๑ เขต ๒  
03 มี.ค. 2564 11:43:16
  อ่าน (000000)
เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ อำเภอ หนองฮี เขต ๑  
03 มี.ค. 2564 11:37:14
  อ่าน (000000)
เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ อำเภอพนมไพร เขต ๑ เขต ๒  
03 มี.ค. 2564 11:33:19
  อ่าน (000000)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัลเลืกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
03 มี.ค. 2564 11:29:01
  อ่าน (000000)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in Place Recycling) สาย อบจ.รอ. ๑๐๐๗ บ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร -บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด   
02 มี.ค. 2564 13:59:01
  อ่าน (000000)
เผยแพร่ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาโครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร เนทูรัล ลับเบอร์ โมดิฟายด์ แอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านยางคำ-บ้านเหล่าข้าว ตำบลยางคำ - ทางหลวง ๒๐๘๖ อำเภอโพนทราย จังหวัดรอ้ยเอ็ด   
02 มี.ค. 2564 11:24:57
  อ่าน (000001)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  
02 มี.ค. 2564 10:30:29
  อ่าน (000000)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2563
09 ธ.ค. 2563 10:53:24
  อ่าน (000133)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง
19 ต.ค. 2563 15:08:15
  อ่าน (000326)
ประกาศผลการรับโอนข้าราชการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ผอ.กองคลัง)
09 ต.ค. 2563 11:42:34
  อ่าน (000224)
ประกาศผลการรับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
08 ต.ค. 2563 14:13:29
  อ่าน (000171)
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด(ผอ.กองคลัง)
05 ต.ค. 2563 09:39:43
  อ่าน (000213)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง
29 ก.ย. 2563 09:25:58
  อ่าน (000455)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด
24 ก.ย. 2563 11:45:18
  อ่าน (000463)
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา(แก้ไขเอกสารเพิ่มเติม)
17 ส.ค. 2563 10:31:54
  อ่าน (001043)
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
14 ส.ค. 2563 15:56:57
  อ่าน (000270)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
13 ส.ค. 2563 10:34:02
  อ่าน (000288)
อ่านทั้งหมด >>
อ่านย้อนหลัง >>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
Email : paoroiet@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป