เมนูหลัก
 


 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563(ฉบับที่5)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563 (เพิ่มเติมฉบับที่2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562(เพิ่มเติมฉบับที่16)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 13-15)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ฉบับที่ 12)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับที่ 11)
แผนการดำเนินงานปี2562
;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
รายงานการประชุมสภา อบจ.
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป