เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  เผยแพร่ราคากลางในการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)
เผยแพร่ราคากลางในการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 16 ต.ค. 2562 13:56:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง (บก.07) จ้างเหมาทำความสะอาด    อ่าน (000001)
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 16 ต.ค. 2562 13:55:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4    อ่าน (000001)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4
 
  วันที่ : 16 ต.ค. 2562 13:06:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับค้ดเลือก (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน กรกฏาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562    อ่าน (000001)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับค้ดเลือก (รายไตรมาส) ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน กรกฏาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562
 
  วันที่ : 15 ต.ค. 2562 16:14:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน    อ่าน (000001)
จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 1. สัญญาจ้างเลขที่ 2/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2.สัญญาจ้างเลขที่ 3/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3.สัญญาจ้างเลขที่ 4/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4.สัญญาจ้างเลขที่ 5/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
  วันที่ : 15 ต.ค. 2562 11:05:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อยจ.รอ.1021 บ้านสระคู ตำบลสระคู-บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000006)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อยจ.รอ.1021 บ้านสระคู ตำบลสระคู-บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 11 ต.ค. 2562 10:19:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างยามรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000005)
เผยแพร่สัญญาจ้างยามรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 11 ต.ค. 2562 10:08:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายามรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายามรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 11 ต.ค. 2562 10:07:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างยามรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)
เผยแพร่สัญญาจ้างยามรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 11 ต.ค. 2562 10:06:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาบริการยามรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)
เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาบริการยามรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 11 ต.ค. 2562 10:03:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000004)
เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 11 ต.ค. 2562 10:01:41 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 11 ต.ค. 2562 10:00:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)
เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 11 ต.ค. 2562 09:59:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ้ด    อ่าน (000002)
เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ้ด
 
  วันที่ : 11 ต.ค. 2562 09:54:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)
เผยแพร่สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 11 ต.ค. 2562 09:51:41 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป