เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  เผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding    อ่าน (000006)  
เผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 15 ส.ค. 2561 13:42:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000004)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 15 ส.ค. 2561 13:11:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผลประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000003)  
เผยแพร่ประกาศผลประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 14 ส.ค. 2561 11:46:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม    อ่าน (000002)  
เผยแพร่สัญญาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
 
  วันที่ : 14 ส.ค. 2561 10:59:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย อบจ.รอ.1042 บ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง ? บ้านหนองตอ ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)  
สัญญาจ้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย อบจ.รอ.1042 บ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง ? บ้านหนองตอ ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 14 ส.ค. 2561 10:49:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือน ขนาด 3 ตัน พร้อมหางลากจูง จำนวน 1 คัน    อ่าน (000001)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือน ขนาด 3 ตัน พร้อมหางลากจูง จำนวน 1 คัน
 
  วันที่ : 10 ส.ค. 2561 11:20:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาเต๊นท์โดมสำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561    อ่าน (000002)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาเต๊นท์โดมสำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
 
  วันที่ : 09 ส.ค. 2561 16:38:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหาเต๊นท์โดมสำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561    อ่าน (000004)
ผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหาเต๊นท์โดมสำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
 
  วันที่ : 09 ส.ค. 2561 16:35:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างทางลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายจากทางหลวงชนบท 3032-บ้านน้ำคำ ม.3 ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000003)
เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างทางลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายจากทางหลวงชนบท 3032-บ้านน้ำคำ ม.3 ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 07 ส.ค. 2561 16:03:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1062 บ้านงิ้ว - บ้านดอนหวาย ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1062 บ้านงิ้ว - บ้านดอนหวาย ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 07 ส.ค. 2561 14:02:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาเรียนโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม    อ่าน (000001)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาเรียนโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
 
  วันที่ : 07 ส.ค. 2561 13:50:04 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน (รร.ขี้เหล็ก)    อ่าน (000001)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน (รร.ขี้เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
 
  วันที่ : 06 ส.ค. 2561 11:57:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (3 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000001)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (3 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 03 ส.ค. 2561 10:01:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองตอ ม.7 ตำบลหัวช้าง - บ้านข่าน้อย ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองตอ ม.7 ตำบลหัวช้าง - บ้านข่าน้อย ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 26 ก.ค. 2561 17:43:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโคกสี - บ้านนาเจริญ ตำบลชุมพร - บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)
ผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโคกสี - บ้านนาเจริญ ตำบลชุมพร - บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 26 ก.ค. 2561 15:25:14 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป