เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  เผยแพร่สัญญาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ    อ่าน (000000)  
เผยแพร่สัญญาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
 
  วันที่ : 20 มิ.ย. 2562 11:33:04 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนผิวทางลาดยาง Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สาย อบจ.รอ.1025 บ้านดงช้าง ตำบลโนนสง่า - บ้านภูดิน ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนผิวทางลาดยาง Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สาย อบจ.รอ.1025 บ้านดงช้าง ตำบลโนนสง่า - บ้านภูดิน ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 20 มิ.ย. 2562 09:59:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
เผยแพร่เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 19 มิ.ย. 2562 13:16:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด ของโรงเรียนกีฬาฯ ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีคัดเลือก    อ่าน (000000)  
เผยแพร่สัญญาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด ของโรงเรียนกีฬาฯ ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีคัดเลือก
 
  วันที่ : 19 มิ.ย. 2562 09:09:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่แบบโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง - บ้านดอนเกลือ - บ้านนางาม ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)  
เผนแพร่โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง - บ้านดอนเกลือ - บ้านนางาม ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 14 มิ.ย. 2562 10:41:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายละเอียดสูตรการคำนวณ หลักเกณธ์ และวิธีการคำรวณที่ใช้กโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง - บ้านดอนเกลือ - บ้านนางาม ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)  
เผยแพร่รายละเอียดสูตรการคำนวณ หลักเกณธ์ และวิธีการคำรวณที่ใช้กับสัญญาแปบบปรับราคาได้ (ค่า K)โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง - บ้านดอนเกลือ - บ้านนางาม ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 14 มิ.ย. 2562 10:41:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง - บ้านดอนเกลือ - บ้านนางาม ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)  
เผยแพร่รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง - บ้านดอนเกลือ - บ้านนางาม ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 14 มิ.ย. 2562 10:40:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง - บ้านดอนเกลือ - บ้านนางาม ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)  
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (บก.๐๑)โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง - บ้านดอนเกลือ - บ้านนางาม ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 14 มิ.ย. 2562 10:38:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562 รอบ6 เดือน    อ่าน (000003)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562 รอบ6 เดือน
 
  วันที่ : 14 มิ.ย. 2562 09:35:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561    อ่าน (000004)  
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
 
  วันที่ : 14 มิ.ย. 2562 09:34:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวทางลาดยาง Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ 1040 บ้านตาลม ตำบลเมืองไพร - บ้านโนนสว่าง ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประ    อ่าน (000002)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวทางลาดยาง Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ 1040 บ้านตาลม ตำบลเมืองไพร - บ้านโนนสว่าง ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประ
 
  วันที่ : 13 มิ.ย. 2562 10:19:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง การใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000004)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
 
  วันที่ : 13 มิ.ย. 2562 09:59:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่แบบ จ้างก่อสร้าง การใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000005)
เผยแพร่แบบ จ้างก่อสร้าง การใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 มิ.ย. 2562 09:57:15 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จ้างก่อสร้างการใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000004)
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จ้างก่อสร้างการใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 มิ.ย. 2562 09:56:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่รายละเอียดการกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference, TOR) และกำหนดราคากลาง โครงการการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)
รายละเอียดการกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference, TOR) และกำหนดราคากลาง โครงการการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตรกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 มิ.ย. 2562 09:55:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป