เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  เผยแพร่สัญญจ้างโครงการขุดลอกหนองกุดยาง บ้านไร่ ต.ดอกไม้ -เขตตำบลาระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
เผยแพร่สัญญจ้างโครงการขุดลอกหนองกุดยาง บ้านไร่ ต.ดอกไม้ -เขตตำบลาระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็
 
  วันที่ : 28 ก.ย. 2563 19:40:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองกุดยาง บ้านไร่ ต.ดอกไม้ - เขตตำบลสระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ย    อ่าน (000000)  
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองกุดยาง บ้านไร่ ต.ดอกไม้ - เขตตำบลสระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 28 ก.ย. 2563 19:39:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบนเส้นทางสายบ้านไร่ ต.ดอกไม้ -เขตตำบลสระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบนเส้นทางสายบ้านไร่ ต.ดอกไม้ -เขตตำบลสระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 28 ก.ย. 2563 19:37:09 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบนเส้นทางสายบ้านไร่ ต.ดอกไม้ -เขตตำบลสระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
เผยแพร่ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบนเส้นทางสายบ้านไร่ ต.ดอกไม้ -เขตตำบลสระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 28 ก.ย. 2563 19:35:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพัก ๑ หลัง ชั้นเดียว โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดแ    อ่าน (000000)  
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพัก ๑ หลัง ชั้นเดียว โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 28 ก.ย. 2563 19:32:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000000)  
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 28 ก.ย. 2563 18:32:14 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านแวง-บ้านเมืองคลอง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ - บ้านป่าแถม ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านแวง-บ้านเมืองคลอง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ - บ้านป่าแถม ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 28 ก.ย. 2563 18:31:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านแวง-บ้านเมืองคลอง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ - บ้านป่าแถม ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านแวง-บ้านเมืองคลอง ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ - บ้านป่าแถม ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 28 ก.ย. 2563 18:30:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการ จ้างเสริมผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete บ้านหัวหนองแวง หมูที่ ๑๔ ตำบลสวนจิก - บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
เผยแพร่ราคากลางโครงการ จ้างเสริมผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete บ้านหัวหนองแวง หมูที่ ๑๔ ตำบลสวนจิก - บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 28 ก.ย. 2563 16:44:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองดอนแดง บ้านน้ำคำน้อย ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองดอนแดง บ้านน้ำคำน้อย ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 28 ก.ย. 2563 16:28:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการขุดลอกหนองดอนแดง บ้านน้ำคำน้อย ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการขุดลอกหนองดอนแดง บ้านน้ำคำน้อย ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 28 ก.ย. 2563 16:26:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการ จ้างเสริมผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete บ้านหัวหนองแวง หมูที่ ๑๔ ตำบลสวนจิก - บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการ จ้างเสริมผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete บ้านหัวหนองแวง หมูที่ ๑๔ ตำบลสวนจิก - บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 28 ก.ย. 2563 15:19:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ จ้างเสริมผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete บ้านหัวหนองแวง หมูที่ ๑๔ ตำบลสวนจิก - บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ จ้างเสริมผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete บ้านหัวหนองแวง หมูที่ ๑๔ ตำบลสวนจิก - บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 28 ก.ย. 2563 15:17:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างบ้านพัก ๑ หลังชั้นเดียว โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)  
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างบ้านพัก ๑ หลังชั้นเดียว โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 26 ก.ย. 2563 12:01:08 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพัก 1 หลัง ชั้นเดียว โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)  
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพัก 1 หลัง ชั้นเดียว โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 24 ก.ย. 2563 16:35:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป