เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพารา Cape Seal (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายอบจ.รอ.๑๐๕๗ บ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน - บ้านโพนสูง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพารา Cape Seal (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายอบจ.รอ.๑๐๕๗ บ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน - บ้านโพนสูง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 18 ก.พ. 2562 15:42:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-อำเภอPlace Recycling) สายทางหลวงชนบท รอ.๓๐๓๒ - บ้านโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)  
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-อำเภอPlace Recycling) สายทางหลวงชนบท รอ.๓๐๓๒ - บ้านโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 ก.พ. 2562 12:11:09 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Concrte (โดยวิธี Pavement In Place Rececling) สายอบจ.รอ.๑๐๐๒บ้านขุมดินตำบลน้ำใส-บ้านโคกล่ามอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดอ็ด    อ่าน (000002)  
ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Concrte (โดยวิธี Pavement In Place Rececling) สาย อบจ.รอ.๑๐๐๒บ้านขุมดินตำบลน้ำใส-บ้านโคกล่ามอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดอ็ด
 
  วันที่ : 13 ก.พ. 2562 12:05:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) อบจ.รอ ๑๐๔๑ บ้านคำแข้ ตำบลแวง - บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) อบจ.รอ ๑๐๔๑ บ้านคำแข้ ตำบลแวง - บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
 
  วันที่ : 12 ก.พ. 2562 11:24:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) อบจ.รอ ๑๐๕๖ บ้านเขวาทุ่ง ตำบลสระบัว - บ้านแสนสี ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์    อ่าน (000000)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) อบจ.รอ ๑๐๕๖ บ้านเขวาทุ่ง ตำบลสระบัว - บ้านแสนสี ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
 
  วันที่ : 12 ก.พ. 2562 11:24:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) บ้านสามขา ตำบลสามขา-บ้านดงหมากไฟ ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) บ้านสามขา ตำบลสามขา-บ้านดงหมากไฟ ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 11 ก.พ. 2562 11:57:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modifired Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) บ้านป่ายาง ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง - บ้านร่องคำ ตำบลป่าสวังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modifired Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) บ้านป่ายาง ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง - บ้านร่องคำ ตำบลป่าสวังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 11 ก.พ. 2562 11:51:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร    อ่าน (000002)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๐๑ บ้านขุมดิน ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน - บ้านโหง่ - บ้านสำโรง ตำบลบ้านดู่ อำเภอ อาจสามารถ จังหวัดร้อย
 
  วันที่ : 07 ก.พ. 2562 14:07:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๑๘ บ้านหนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ - บ้านเมืองสรวง เขตเทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง    อ่าน (000002)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๑๘ บ้านหนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ - บ้านเมืองสรวง เขตเทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร
 
  วันที่ : 07 ก.พ. 2562 14:04:54 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) บ้านหน่อม ตำบลหน่อม - บ้านทองหลาง ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) บ้านหน่อม ตำบลหน่อม - บ้านทองหลาง ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
 
  วันที่ : 07 ก.พ. 2562 09:50:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) อบจ.รอ ๑๐๗๗ บ้านหนองบัว ตำบลน้ำคำ - บ้านหนองแล้ง ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)
ระกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) อบจ.รอ ๑๐๗๗ บ้านหนองบัว ตำบลน้ำคำ - บ้านหนองแล้ง ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
 
  วันที่ : 06 ก.พ. 2562 13:15:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโนนสบาย ตำบลดงครั่งใหญ่ - ทางหลวงชนบท รอ 3071 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร    อ่าน (000002)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโนนสบาย ตำบลดงครั่งใหญ่ - ทางหลวงชนบท รอ 3071 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 05 ก.พ. 2562 16:18:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) บ้านหัวบ่อ ตำบลหนองไผ่ - ทางหลวง 2043 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000003)
เผยแพร่ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) บ้านหัวบ่อ ตำบลหนองไผ่ - ทางหลวง 2043 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 05 ก.พ. 2562 16:17:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านเหล่าโนนทัน ต.หนองแก้ว-บ้านเปลือยน้อย ต.แคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000001)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านเหล่าโนนทัน ต.หนองแก้ว-บ้านเปลือยน้อย ต.แคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 05 ก.พ. 2562 11:28:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านหัวบ่อ ต.หนองไผ่ - ทางหลวง 2043 อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านหัวบ่อ ต.หนองไผ่ - ทางหลวง 2043 อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 04 ก.พ. 2562 09:28:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป