เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาจัดทำหนังสือ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562, จัดทำแฟ้มบัญชีรายชื่่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.รอ.และสมาชิกสภา อบจ.รอ.,จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง    อ่าน (000000)  
เผยแพร่สัญญาจ้างเหมาจัดทำหนังสือ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562, จัดทำแฟ้มบัญชีรายชื่่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.รอ.และสมาชิกสภา อบจ.รอ.,จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
 
  วันที่ : 24 พ.ย. 2563 14:16:15 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างซุ้มประตูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างซุ้มประตูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 พ.ย. 2563 13:59:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562, จัดทำแฟ้มบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้บริหารท้องถิ่น และจ้างเหมาจัดทำคู่มือการปฏิบ    อ่าน (000005)  
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562, จัดทำแฟ้มบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้บริหารท้องถิ่น และจ้างเหมาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง องค์การบ
 
  วันที่ : 18 พ.ย. 2563 16:45:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร เนทูรัล ลับเบอร์ โมดิฟายด์ แอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่ - บ้านคำบอน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)  
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร เนทูรัล ลับเบอร์ โมดิฟายด์ แอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่ - บ้านคำบอน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 18 พ.ย. 2563 15:36:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนกีฬาองคืการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)  
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนกีฬาองคืการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 18 พ.ย. 2563 10:34:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)  
เผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 18 พ.ย. 2563 10:33:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓    อ่าน (000004)  
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
 
  วันที่ : 18 พ.ย. 2563 10:30:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓    อ่าน (000004)
เผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
 
  วันที่ : 17 พ.ย. 2563 13:48:54 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓    อ่าน (000002)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
 
  วันที่ : 17 พ.ย. 2563 13:43:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓    อ่าน (000005)
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
 
  วันที่ : 17 พ.ย. 2563 13:39:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000006)
เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 16 พ.ย. 2563 15:21:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 16 พ.ย. 2563 15:19:14 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย อบจ.รอ. ๑๐๓๕ บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง - บ้านดู่ใหญ่ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000004)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย อบจ.รอ. ๑๐๓๕ บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง - บ้านดู่ใหญ่ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 12 พ.ย. 2563 14:14:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านซองแมว ตาบลเหล่า - บ้านหนาด ตาบลเทอดไทย อาเภอ ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านซองแมว ตาบลเหล่า - บ้านหนาด ตาบลเทอดไทย อาเภอ ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 12 พ.ย. 2563 13:55:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natrual Rubber Modified Asphalt Conctete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองโน ต.รอบเมือง - บ้านดงบัง ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)
เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natrual Rubber Modified Asphalt Conctete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองโน ต.รอบเมือง - บ้านดงบัง ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 12 พ.ย. 2563 10:18:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป