เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  แบบแปลนประกอบแบบโครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย อบจ.รอ.1042 บ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง ? บ้านหนองตอ ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)  
แบบโครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย อบจ.รอ.1042 บ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง ? บ้านหนองตอ ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 มิ.ย. 2561 14:55:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แบบสรุปราคาค่าประมาณบำรุงรักษาทางเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.4-5)    อ่าน (000001)  
แบบสรุปราคาค่าประมาณบำรุงรักษาทางเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.4-5)โครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย อบจ.รอ.1042 บ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง ? บ้านหนองตอ ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 มิ.ย. 2561 14:53:47 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับกาารจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง    อ่าน (000000)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับกาารจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปปช.1) โครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย อบจ.รอ.1042 บ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง ? บ้านหนองตอ ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 มิ.ย. 2561 14:53:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560    อ่าน (000003)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 63 รายการ (ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย)
 
  วันที่ : 22 มิ.ย. 2561 09:51:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling    อ่าน (000001)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสรางบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโนนตาด ตำบลทุ่งกุลา - บ้านหนองหว้า ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
 
  วันที่ : 22 มิ.ย. 2561 09:49:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ยกเลิกประกาศจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน    อ่าน (000000)  
ยกเลิกประกาศ จัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน
 
  วันที่ : 22 มิ.ย. 2561 09:37:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน    อ่าน (000001)  
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน
 
  วันที่ : 20 มิ.ย. 2561 11:30:14 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ซื้อรถบรรทุกเทท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 2 คัน    อ่าน (000001)  
ซื้อรถบรรทุกเทท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 2 คัน
 
  วันที่ : 20 มิ.ย. 2561 10:26:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซื คอนกรีต สายบ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด -บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)  
เผยแพร่สัญญาจ้างเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซื คอนกรีต สายบ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด -บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 19 มิ.ย. 2561 13:59:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซื คอนกรีต สายบ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด - ทางหลวงชนบท รอ 2020 อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)  
เผยแพร่สัญญาจ้างเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซื คอนกรีต สายบ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด - ทางหลวงชนบท รอ 2020 อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 19 มิ.ย. 2561 13:48:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านตาแหลว ตำบลนาใหญ่ - บ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000009)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านตาแหลว ตำบลนาใหญ่ - บ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 12 มิ.ย. 2561 16:35:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธ๊ (Pavement in Place Recycling) สายบ้านตากแดด ตำบลหัวโทน - บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
ผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธ๊ (Pavement in Place Recycling) สายบ้านตากแดด ตำบลหัวโทน - บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 12 มิ.ย. 2561 13:58:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมสร้างถนนลาดยาง ในความรับผิดชอบจฃของ อบจ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิค    อ่าน (000007)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมสร้างถนนลาดยาง ในความรับผิดชอบจฃของ อบจ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิค
 
  วันที่ : 12 มิ.ย. 2561 11:06:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๙ ที่นั่ง จำนวน (๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000014)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๙ ที่นั่ง จำนวน (๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 15:06:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ (๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000013)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ (๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 15:05:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป