เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านป่ายาง ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง - บ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเ    อ่าน (000000)  
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE) บ้านป่ายาง ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง - บ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
 
  วันที่ : 22 ต.ค. 2561 13:37:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2/2561    อ่าน (000000)  
เผยแพร่ประกาศโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2/2561
 
  วันที่ : 19 ต.ค. 2561 16:06:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่2/2561    อ่าน (000002)  
เผยแพร่ประกาศโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่2/2561
 
  วันที่ : 19 ต.ค. 2561 16:04:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)  
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 19 ต.ค. 2561 10:53:09 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายอบจ.รอ.1049 บ้านดอนกลอย ต.หนองฮี-บ้านวารีเกษม ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000003)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายอบจ.รอ.1049 บ้านดอนกลอย ต.หนองฮี-บ้านวารีเกษม ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 17 ต.ค. 2561 17:05:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านอีง่อง ต.อีง่อง-บ้านดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000001)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านอีง่อง ต.อีง่อง-บ้านดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 17 ต.ค. 2561 17:01:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายอบจ.รอ.1055 บ้านสิงห์ไคล ต.เหล่าหลวง-บ้านโพนเงิน ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000000)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายอบจ.รอ.1055 บ้านสิงห์ไคล ต.เหล่าหลวง-บ้านโพนเงิน ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 17 ต.ค. 2561 16:59:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านเหล่าโนนทัน ตำบลหนองแก้ว - บ้านเปลือยน้อย ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านเหล่าโนนทัน ตำบลหนองแก้ว - บ้านเปลือยน้อย ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 12 ต.ค. 2561 10:55:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด และอาคารสำนักงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    อ่าน (000013)
เผยแพร่สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด และอาคารสำนักงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
  วันที่ : 09 ต.ค. 2561 08:35:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)    อ่าน (000013)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561
 
  วันที่ : 08 ต.ค. 2561 14:49:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000012)
เผยแพร่สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 08 ต.ค. 2561 14:22:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000015)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 08 ต.ค. 2561 14:20:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างสะพานบนเส้นทางสายบ้านหนองสิม ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ-เขตตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000015)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างสะพานบนเส้นทางสายบ้านหนองสิม ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ-เขตตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 08 ต.ค. 2561 11:31:54 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด และอาคารสำนักงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม    อ่าน (000015)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด และอาคารสำนักงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม
 
  วันที่ : 05 ต.ค. 2561 13:14:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Nutural Rubber Modified Asphaltic Concrete โดยวิธ๊ ( Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1022 บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน -บ้านน้ำคำ ตำบลน่้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000017)
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Nutural Rubber Modified Asphaltic Concrete โดยวิธ๊ ( Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1022 บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน -บ้านน้ำคำ ตำบลน่้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 04 ต.ค. 2561 16:08:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป