เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานซ่อมสร้างผิวทาง โดยวิธี Pavement in-place Recycling    อ่าน (000004)  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
  วันที่ : 13 พ.ย. 2560 10:58:08 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  โครงการซื้ออาหารเสริม(นม) นักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000018)
โครงการซื้ออาหารเสริม(นม) นักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 รวม 115 วัน จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืด จำนวนนักเรียน 313 คน ดื่มอาหารเสริม (นม) คนละ 3 กล่
 
  วันที่ : 10 พ.ย. 2560 14:39:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 2/2560    อ่าน (000010)
จ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนนักเรียน 313 คนๆละ 99บาท/วัน รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ/วัน/คน ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 รวม 115 วัน
 
  วันที่ : 07 พ.ย. 2560 14:36:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  โครงการอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560    อ่าน (000015)
โครงการอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 3-30 พฤศจิกายน 2560 รวม 28 วัน ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที ขนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี รสจืด จำนวนนักเรียน 281 คน ดื่มอาหารเสริม (นม) คนละ 3 กล่อง /วัน รวมจัดซื้อ 23,604 กล่อง
 
  วันที่ : 03 พ.ย. 2560 15:28:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000019)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 31 ต.ค. 2560 17:27:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลางจ้างเหมาจัดสถานที่และติดตั้งเต๊นท์ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    อ่าน (000019)
ราคากลางจ้างเหมาจัดสถานที่และติดตั้งเต๊นท์ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
  วันที่ : 20 ต.ค. 2560 15:59:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000035)
ราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 03 ต.ค. 2560 13:16:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    อ่าน (000033)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
 
  วันที่ : 02 ต.ค. 2560 19:01:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลางน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    อ่าน (000035)
ราคากลางน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
 
  วันที่ : 02 ต.ค. 2560 18:54:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ปรับปรุงหลังคาอาคารอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด    อ่าน (000028)
ปรับปรุงหลังคาอาคารอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 ก.ย. 2560 14:24:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  จัดทำเสาพร้อมตาข่ายกันลูกฟุตบอล บริเวณหน้าหอพักของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000040)
จัดทำเสาพร้อมตาข่ายกันลูกฟุตบอล บริเวณหน้าหอพักของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 ก.ย. 2560 14:23:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000034)
โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 27 ก.ย. 2560 15:15:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ก่อสร้างฟุตบาทโรงเรียนทุ่่งกุลาประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000031)
ก่อสร้างฟุตบาทโรงเรียนทุ่่งกุลาประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 ก.ย. 2560 16:04:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ปรับปรุงหลังคาอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000033)
ปรับปรุงหลังคาอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 21 ก.ย. 2560 16:43:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ก่อสร้างรั้วโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000034)
ก่อสร้างรั้วโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 21 ก.ย. 2560 16:43:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป