เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 ::
  รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 2561 ปีงบประมาณ 2562    อ่าน (000002)  
รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พ.ย. 2561 ปีงบประมาณ 2562
 
  วันที่ : 04 ธ.ค. 2561 09:27:54 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับ-จ่าย เดือนตุลาคม 2561    อ่าน (000011)
ข้อมูลรายรับ-จ่าย เดือนตุลาคม 2561 ไฟล์ pdf
 
  วันที่ : 08 พ.ย. 2561 14:10:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2561    อ่าน (000035)
ข้อมูลรายรับรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2561 ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ PDF
 
  วันที่ : 09 ต.ค. 2561 08:52:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-จ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2561    อ่าน (000025)
รายรับ-จ่ายประจำเดือน สิงหาคม2561 ไฟล์ pdf
 
  วันที่ : 04 ก.ย. 2561 15:27:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประชาสัมพันธ์งบการเงินไตรมาศที่3    อ่าน (000025)
ประชาสัมพันธ์งบการเงินไตรมาศที่3 ดุูรายละเอียในไฟล์แนบ PDF
 
  วันที่ : 10 ส.ค. 2561 14:57:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2561    อ่าน (000022)
ข้อมูลายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2561รายละเอียดในไฟล์แนบpdf
 
  วันที่ : 10 ส.ค. 2561 11:21:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2561    อ่าน (000022)
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2561
 
  วันที่ : 10 ส.ค. 2561 10:18:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2561    อ่าน (000020)
รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2561
 
  วันที่ : 03 ก.ค. 2561 15:06:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2561    อ่าน (000023)
รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 
  วันที่ : 22 มิ.ย. 2561 11:59:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน เมษายน 2561    อ่าน (000040)
รายงานรายรับ-จ่ายประจำเดือน เมษายน 2561 ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf
 
  วันที่ : 03 พ.ค. 2561 14:10:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงินไตรมาสที่2    อ่าน (000041)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงินไตรมาสที่2ดูรายละเอียในไฟล์แนบ pdf
 
  วันที่ : 24 เม.ย. 2561 10:53:54 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2561    อ่าน (000037)
รายรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2561 ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ pdf
 
  วันที่ : 03 เม.ย. 2561 15:30:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับ จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์2561    อ่าน (000058)
ข้อมูลรายรับ จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์2561 ไฟล์ pdf
 
  วันที่ : 06 มี.ค. 2561 13:49:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับ-จ่ายประจำเดือน มกราคม 2561    อ่าน (000061)
ข้อมูลรายรับ-จ่ายประจำเดือน มกราคม 2561 รายละเอียดเป็นไฟล์ pdf
 
  วันที่ : 05 ก.พ. 2561 13:30:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณรายรับ-จ่าย ไตรมาสที่1    อ่าน (000063)
งบประมาณรายรับ-จ่าย ไตรมาสที่1
 
  วันที่ : 16 ม.ค. 2561 15:16:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 3 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป