เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: กฎหมายน่ารู้ จากนิติกร อบจ.ร้อยเอ็ด
  พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ปี ๒๕๔๓    อ่าน (000758)
พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ปี ๒๕๔๓
 
  วันที่ : 16 ก.พ. 2555 09:28:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526    อ่าน (001064)
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526
 
  วันที่ : 16 ก.พ. 2555 09:26:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พรบ.ประกอบ รธน.ว่าดวยการเลือกตั้ง    อ่าน (000478)
พรบ.ประกอบ รธน.ว่าดวยการเลือกตั้ง
 
  วันที่ : 16 ก.พ. 2555 09:13:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงาน(ค่าศึกษาบุตรแก้ไขใหม่เบิกได้เต็ม)    อ่าน (000546)
แนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงาน(ค่าศึกษาบุตรแก้ไขใหม่เบิกได้เต็ม)
 
  วันที่ : 16 ก.พ. 2555 09:10:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด2540    อ่าน (000451)
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด2540
 
  วันที่ : 16 ก.พ. 2555 09:06:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป