เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโพนดวน ตำบลศรีสว่าง -บ้านปลาคูณ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอดพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000009)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโพนดวน ตำบลศรีสว่าง -บ้านปลาคูณ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอดพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 05 มิ.ย. 2561 13:25:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนในความรับผิดชอบ โดยวิธี Pavement In-Place Recycling จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000013)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนน โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ในความรับผิดชอบ จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิว Para Cape Seal (โดย
 
  วันที่ : 05 มิ.ย. 2561 10:47:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้าน อบจ รอ 2009 บ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านดู่ -บ้านหนองเรือง ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเ    อ่าน (000008)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้าน อบจ รอ 2009 บ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านดู่ -บ้านหนองเรือง ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 04 มิ.ย. 2561 15:01:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบจ.รอ.1006 บ้านหวายหลึม ตำบลพระเจ้า - บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000006)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบจ.รอ.1006 บ้านหวายหลึม ตำบลพระเจ้า - บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 04 มิ.ย. 2561 14:12:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบจ.รอ.1033 บ้านดอนแดง ตำบลเชียงขวัญ - บ้านบุ่งคล้า ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000008)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบจ.รอ.1033 บ้านดอนแดง ตำบลเชียงขวัญ - บ้านบุ่งคล้า ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 01 มิ.ย. 2561 11:04:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโต้น ตำบลจังหาร-บ้านกอกแก้ว ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000008)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโต้น ตำบลจังหาร-บ้านกอกแก้ว ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 01 มิ.ย. 2561 11:01:38 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี(Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1062 บ้านงิ้ว บ้านดอนหวาย ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000007)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี(Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1062 บ้านงิ้ว บ้านดอนหวาย ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 31 พ.ค. 2561 15:37:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธ๊ (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1032 บ้านโคกสี ตำบลชุมพร - บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000007)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธ๊ (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1032 บ้านโคกสี ตำบลชุมพร - บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 31 พ.ค. 2561 15:34:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Para Cape Seal    อ่าน (000009)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโนนตาด ตำบลทุ่งกุลา - บ้านหนองหว้า ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
 
  วันที่ : 31 พ.ค. 2561 11:53:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ สายบ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด- บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000007)
ระกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ สายบ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด- บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 31 พ.ค. 2561 11:52:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับกาารจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)    อ่าน (000007)
โครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโนนตาด ตำบลทุ่งกุลา - บ้านหนองหว้า ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 31 พ.ค. 2561 11:51:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แบบสรุปราคาค่าประมาณบำรุงรักษาทางเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.4-5)    อ่าน (000006)
โครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโนนตาด ตำบลทุ่งกุลาง - บ้านหนองหว้า ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 31 พ.ค. 2561 11:50:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ บ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด - ทางหลวงชน รอ 2020 อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000006)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ บ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด - ทางหลวงชน รอ 2020 อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 31 พ.ค. 2561 11:50:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมสร้างถนนลาดยาง ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000008)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมสร้างถนนลาดยาง ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 30 พ.ค. 2561 13:45:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซื้อวัสดุซ่อมสร้างถนนลาดยาง ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000005)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซื้อวัสดุซ่อมสร้างถนนลาดยาง ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 พ.ค. 2561 13:40:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป