เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว ตำบลนิเวศน์-บ้านจันทร์สว่าง ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว ตำบลนิเวศน์-บ้านจันทร์สว่าง ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 พ.ค. 2562 15:55:15 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเปลือยน้อย ตำบลหนองไผ่ - ทางหลวง ๒๓ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000000)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเปลือยน้อย ตำบลหนองไผ่ - ทางหลวง ๒๓ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ
 
  วันที่ : 13 พ.ค. 2562 14:31:54 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายละเอียดสูตรการคำนวณ หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว ? ทางหลวงชนบท รอ ๓๐๗๑ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)
รายละเอียดสูตรการคำนวณ หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว ? ทางหลวงชนบท รอ ๓๐๗๑ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 พ.ค. 2562 14:30:54 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว ? ทางหลวงชนบท รอ ๓๐๗๑ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)
เผยแพร่รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว ? ทางหลวงชนบท รอ ๓๐๗๑ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 พ.ค. 2562 14:30:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่แบบแปลนโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว ? ทางหลวงชนบท รอ ๓๐๗๑ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)
เผยแพร่แบบแปลนโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว ? ทางหลวงชนบท รอ ๓๐๗๑ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 พ.ค. 2562 14:28:38 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง    อ่าน (000000)
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.๑) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว ? ทางหลวงชนบท รอ ๓๐๗๑ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 พ.ค. 2562 14:27:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ร่างประประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว ? ทางหลวงชนบท รอ ๓๐๗๑ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000000)
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว ? ทางหลวงชนบท รอ ๓๐๗๑ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 13 พ.ค. 2562 14:26:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศซผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูก สายบ้านหนองข่า ตำบลสระคู - เขตตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    อ่าน (000000)
เผยแพร่ประกาศซผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูก สายบ้านหนองข่า ตำบลสระคู - เขตตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  วันที่ : 13 พ.ค. 2562 08:29:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบจ.รอ 1006 บ้านหวายหลึม ตำบลพระเจ้า - บ้านไผ่ล้อม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000000)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบจ.รอ 1006 บ้านหวายหลึม ตำบลพระเจ้า - บ้านไผ่ล้อม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 10 พ.ค. 2562 09:24:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านแดง ตำบลช้างเผือก - บ้านหนองแล้ง ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภุมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    อ่าน (000000)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านแดง ตำบลช้างเผือก - บ้านหนองแล้ง ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภุมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  วันที่ : 10 พ.ค. 2562 09:22:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโรงเรียนกีฬาฯ ภาคเรียนที่ 1/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000000)
เผยแพร่สัญญาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโรงเรียนกีฬาฯ ภาคเรียนที่ 1/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 10 พ.ค. 2562 09:20:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านหนองคำน้อย ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก - เขตพื้นที่อำเภอเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000007)
เผยแพร่ราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านหนองคำน้อย ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก - เขตพื้นที่อำเภอเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 03 พ.ค. 2562 16:34:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านหนองคำน้อย ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก - เขตพื้นที่อำเภอเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000005)
เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านหนองคำน้อย ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก - เขตพื้นที่อำเภอเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 03 พ.ค. 2562 16:33:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านแดง ตำบลช้างเผือก - บ้านหนองแล้ง ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภุมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    อ่าน (000005)
เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านแดง ตำบลช้างเผือก - บ้านหนองแล้ง ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภุมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  วันที่ : 03 พ.ค. 2562 16:32:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธ๊ (Pavement in Place Recycling) สายจากทางหลวงชนบท ๔๐๐๒ บ้านท่าสีดา - บ้านคูเมือง ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000004)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธ๊ (Pavement in Place Recycling) สายจากทางหลวงชนบท ๔๐๐๒ บ้านท่าสีดา - บ้านคูเมือง ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 03 พ.ค. 2562 16:30:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป