เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวประกาศ จาก อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.    อ่าน (000453)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ (PDF)
 
  วันที่ : 21 ก.ย. 2559 16:33:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สายงานบริหาร และวันเวลาสถานที่สอบ    อ่าน (000369)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สายงานบริหาร และวันเวลาสถานที่สอบ ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ(PDF)
 
  วันที่ : 13 ก.ย. 2559 16:33:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา    อ่าน (000336)
ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดูรายละเอียดในไฟล์แนบ(PDF)
 
  วันที่ : 12 ก.ย. 2559 10:07:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง    อ่าน (000471)
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ(PDF)
 
  วันที่ : 06 ก.ย. 2559 09:09:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการสรรหา    อ่าน (000403)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการสรรหา
 
  วันที่ : 05 ก.ย. 2559 15:38:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000735)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ(PDF) หรือติดต่อกองการเจ้าที่ 043-511055
 
  วันที่ : 02 ส.ค. 2559 15:30:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวันเวลาสถานที่สอบพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000544)
กำหนดวันเวลาสถานที่สอบพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด รายละเอียดโปรดดูในไฟล์แนบ (PDF) หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ 043-511055
 
  วันที่ : 02 ส.ค. 2559 15:27:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ขยายเวลารับสมัครพนักงานจ้าง อบจ.(คนพิการ)    อ่าน (000325)
ขยายเวลารับสมัครพนักงานจ้างประเภททั่วไป อบจ.(คนพิการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสารงานโอท็อป จำนวน 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-16 สิงหาคม 2559 ดูรายละเอียดในเอกสารแนบไฟล์(PDF) หรือติดต่อสอบถามกองการเจ้าหน้าที่ โทร.043511055
 
  วันที่ : 28 ก.ค. 2559 11:26:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและวันเวลาสถานที่สอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา    อ่าน (000397)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และวันเวลาสถานที่สอบ ตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่
 
  วันที่ : 25 ก.ค. 2559 11:42:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครพนักงานจ้าง อบจ.(ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)    อ่าน (000438)
รับสมัครพนักงานจ้าง อบจ. ตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ(PDF) หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ อบจ.
 
  วันที่ : 25 ก.ค. 2559 09:26:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกหัวหน้าฝ่าย..คลิ๊กที่นี่    อ่าน (000471)
ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกหัวหน้าฝ่าย คลิ๊กที่ไฟล์ดาวน์โหลด(PDF) หรือติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ 043-511055
 
  วันที่ : 23 มิ.ย. 2559 16:16:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครสอบ ขรก.อบจ.เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นสายบริหาร(หัวหน้าฝ่าย)    อ่าน (000450)
รับสมัครสอบ ขรก.อบจ.เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นสายบริหาร(หัวหน้าฝ่าย)ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ(PDF) หรือสอบถามกองการเจ้าหน้าที่ 043-511055
 
  วันที่ : 16 มิ.ย. 2559 13:07:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบจ.4ตำแหน่ง4อัตรา    อ่าน (001112)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบจ.4ตำแหน่ง4อัตรา ดูรายละเอียดในไฟล์แนบเอกสาร(PDF)หรือติดต่อ กองการเจ้าหน้าที่ 043-511055
 
  วันที่ : 16 มิ.ย. 2559 11:40:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ใบสมัครสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา    อ่าน (000345)
ใบสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา คลิ๊กที่ไฟล์แนบเพื่อดาวน์โหลด
 
  วันที่ : 26 พ.ค. 2559 15:41:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา    อ่าน (000418)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ(pdf)
 
  วันที่ : 19 พ.ค. 2559 15:21:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป