เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 ::
  งบประมาณเดือนพฤษภาคม2560    อ่าน (000076)
งบประมาณเดือนพฤษภาคม2560
 
  วันที่ : 06 มิ.ย. 2560 14:25:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายงานแสดงการดำเนินงานทางการเงิน 1 ต.ค. 59-31มี.ค.60    อ่าน (000120)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานแสดงการดำเนินงานทางการเงิน1 ต.ค. 59-31มี.ค.60 รายละเอียดดูได้ในไฟล์แนบเอกสาร
 
  วันที่ : 09 พ.ค. 2560 09:48:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข้อมูลรายรับ-จ่าย ปีงบประมาณ2560 ถึงเดือนเมษายน 2560    อ่าน (000062)
ข้อมูลรายรับ-จ่าย ปีงบประมาณ2560 ถึงเดือนเมษายน 2560
 
  วันที่ : 04 พ.ค. 2560 14:26:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับจ่าย อบจ ประจำเดือน ประจำไตรมาศแรก ปีงบประมาณ2560    อ่าน (000091)
รายรับจ่าย อบจ ประจำเดือน ประจำไตรมาศแรก ปีงบประมาณ2560
 
  วันที่ : 21 ก.พ. 2560 15:23:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับจ่าย อบจ ประจำเดือน ม.ค.60    อ่าน (000075)
รายรับจ่าย อบจ ประจำเดือน ม.ค.60
 
  วันที่ : 21 ก.พ. 2560 15:21:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับจ่าย อบจ ประจำเดือน ธ.ค.59    อ่าน (000066)
รายรับจ่าย อบจ ประจำเดือน ธ.ค.59
 
  วันที่ : 21 ก.พ. 2560 15:20:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายรับจ่าย อบจ ประจำเดือน พ.ย.59    อ่าน (000075)
รายรับจ่าย อบจ ประจำเดือน พ.ย.59
 
  วันที่ : 21 ก.พ. 2560 15:19:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน2559    อ่าน (000090)
งบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน2559
 
  วันที่ : 10 ก.ย. 2559 10:55:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2559 ประจำเดือน สิงหาคม 2559    อ่าน (000082)
งบประมาณ 2559 ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 
  วันที่ : 10 ส.ค. 2559 10:55:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559    อ่าน (000078)
งบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 
  วันที่ : 10 ก.ค. 2559 10:53:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559    อ่าน (000079)
งบประมาณ 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559
 
  วันที่ : 08 ก.ค. 2559 10:48:08 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559    อ่าน (000185)
งบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
 
  วันที่ : 09 มิ.ย. 2559 12:02:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2559 ประจำเดือน เมษายน 2559    อ่าน (000567)
งบประมาณ 2559 ประจำเดือน เมษายน 2559
 
  วันที่ : 10 พ.ค. 2559 12:02:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559    อ่าน (000592)
งบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559
 
  วันที่ : 11 เม.ย. 2559 12:01:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559    อ่าน (000534)
งบประมาณ 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
 
  วันที่ : 09 มี.ค. 2559 12:01:08 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป