เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place-Recycling) สาย อบจ.รอ.1037 บ้านหนองแวง ตำบลเกษตรวิสัย ถึงบ้านอุ่มเ    อ่าน (000189)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place-Recycling) สาย อบจ.รอ.1037 บ้านหนองแวง ตำบลเกษตรวิสัย ถึงบ้านอุ่มเม่า ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ก.ย. 2556 17:41:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1010 บ้านสระแก้ว ถึง บ้านเจริญสิน ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000184)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1010 บ้านสระแก้ว ถึง บ้านเจริญสิน ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ก.ย. 2556 17:37:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1010 บ้านสระแก้ว ถึง บ้านเจริญสิน ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ    อ่าน (000177)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1010 บ้านสระแก้ว ถึง บ้านเจริญสิน ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ก.ย. 2556 17:35:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place-Recycling)    อ่าน (000174)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place-Recycling)จำนวน 4 โครงการ
 
  วันที่ : 06 ก.ย. 2556 17:30:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place-Recycling) และซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal (โดยวิธี Pavemen    อ่าน (000203)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place-Recycling) และซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal (โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 06 ก.ย. 2556 17:23:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูล    อ่าน (000208)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) และซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) จำนวน ๔ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 22 ส.ค. 2556 15:58:09 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place-Recycling) และซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal    อ่าน (000198)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place-Recycling) และซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-Place-Recycling) จำนวน ๔ โครงการ
 
  วันที่ : 19 ส.ค. 2556 13:25:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place-Recycling) และซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร    อ่าน (000187)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place-Recycling) และซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal (โดยวิธี Pavement in-Place-Recycling) จำนวน ๔ โครงการ
 
  วันที่ : 19 ส.ค. 2556 13:20:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ เพื่อศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี 2556ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000216)
การประมูลจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ เพื่อศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี 2556ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 05 ส.ค. 2556 13:48:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ เพื่อศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี 2556ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000201)
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี 2556ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 05 ส.ค. 2556 13:16:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุบริเวณโรงซ่อมเครื่องจักรกล อำเภอธวัชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000251)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุบริเวณโรงซ่อมเครื่องจักรกล อำเภอธวัชบุรี
 
  วันที่ : 19 ก.ค. 2556 16:22:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุบริเวณโรงซ่อมเครื่องจักรกล อำเภอธวัชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000259)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุบริเวณโรงซ่อมเครื่องจักรกล อำเภอธวัชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 15 ก.ค. 2556 11:50:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุบริเวณโรงซ่อมเครื่องจักรกล อำเภอธวัชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000231)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุบริเวณโรงซ่อมเครื่องจักรกล อำเภอธวัชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 15 ก.ค. 2556 11:46:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ซื้อเครื่องพิมพ์แบบดอทเมตริกซ์แบบแคร่ยาว    อ่าน (000237)
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ซื้อเครื่องพิมพ์แบบดอทเมตริกซ์แบบแคร่ยาว
 
  วันที่ : 12 ก.ค. 2556 16:30:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1045 บ้านหนองเบิด - บ้านเหล่าใหญ่ อำเภอธวัชบุรี อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000227)
โครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1045 บ้านหนองเบิด - บ้านเหล่าใหญ่ อำเภอธวัชบุรี อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 มิ.ย. 2556 13:04:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป