เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง - บ้านศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000198)
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง - บ้านศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 26 เม.ย. 2556 17:38:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน ๒ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000237)
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน ๒ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 26 เม.ย. 2556 17:36:04 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling สาย อบจ.รอ. ๑๐๘๗ บ้านดงยาง ตำบลสีแก้ว ถึงบ้านขี้เหล็ก ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000185)
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling สาย อบจ.รอ. ๑๐๘๗ บ้านดงยาง ตำบลสีแก้ว ถึงบ้านขี้เหล็ก ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 26 เม.ย. 2556 17:33:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน ๒ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000221)
ประกาศรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน ๒ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 26 เม.ย. 2556 17:30:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน ๒ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000202)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน ๒ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 26 เม.ย. 2556 17:22:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling สายบ้านดงยาง ตำบลสีแก้ว-บ้านขี้เหล็ก ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000228)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling สายบ้านดงยาง ตำบลสีแก้ว-บ้านขี้เหล็ก ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 26 เม.ย. 2556 17:18:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling สายบ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง-บ้านศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000218)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling สายบ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง-บ้านศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 26 เม.ย. 2556 17:12:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้ที่ชนะการประมูลโครงการซื้ออุปกรณ์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนทุ่งกุลาประานุสรณ์และโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000204)
รายชื่อผู้ที่ชนะการประมูลโครงการซื้ออุปกรณ์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนทุ่งกุลาประานุสรณ์และโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 11 เม.ย. 2556 18:29:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้ที่ชนะการประมูลโครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องคณิตศาสตร์ของโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000212)
รายชื่อผู้ที่ชนะการประมูลโครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องคณิตศาสตร์ของโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ
 
  วันที่ : 11 เม.ย. 2556 18:28:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล ครุภัณฑ์ห้องคณิตศาสตร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000198)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล ครุภัณฑ์ห้องคณิตศาสตร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดดูในไฟล์แนบ
 
  วันที่ : 09 เม.ย. 2556 15:19:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอประมูลซื้อครุภัณฑ์ห้องคณิตศาสตร์    อ่าน (000192)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอประมูลซื้อครุภัณฑ์ห้องคณิตศาสตร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดดูในไฟล์แนบนะครับ
 
  วันที่ : 09 เม.ย. 2556 15:17:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการ CCTV    อ่าน (000399)
รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการ CCTV รายละเอียดดูในไฟล์แนบ
 
  วันที่ : 27 ธ.ค. 2555 16:37:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดเวลาสถานที่ประมูลกล้องวงจรปิด cctv    อ่าน (000369)
กำหนดเวลาสถานที่ประมูลกล้องวงจรปิด cctv รายละเอียดดูในไฟล์แนบ
 
  วันที่ : 27 ธ.ค. 2555 16:36:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก และกำหนดวันเวลาสถานที่ เงื่อนไขการประมูล CCTV    อ่าน (000329)
รายละเอียดสมารถดาวน์โหลดในเอกสารแนบไฟล์
 
  วันที่ : 25 ธ.ค. 2555 09:01:47 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างซ่อมถนนลาดยาง5โครงการ    อ่าน (000515)
รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างซ่อมถนนลาดยาง5โครงการ ดูรายละเอียดได้ในไฟล์แนบ คลิก "ดาวโหลด"
 
  วันที่ : 21 ก.ย. 2555 17:10:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป