เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ด
  กองคลัง อบจ.ร้อยเอ็ด ออกให้บริการเก็บภาษี    อ่าน (000079)
กองคลัง อบจ.ร้อยเอ็ด ออกให้บริการเก็บภาษีในพื้นที่อำเภอโพนทราย ร่วมในโครงการ อบจ.พบประชาชน
 
  วันที่ : 12 ก.ค. 2560 22:58:09 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย    อ่าน (000071)
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 ณ เทศบาลตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่พบปร
 
  วันที่ : 12 ก.ค. 2560 22:49:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช    อ่าน (000057)
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ...เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โดยมีภาครัฐ
 
  วันที่ : 11 ก.ค. 2560 13:40:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก    อ่าน (000065)
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 โดยมี นายสฤษดิ์ วิ
 
  วันที่ : 08 ก.ค. 2560 09:18:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญพญานาคราช    อ่าน (000065)
นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญพญานาคราช **เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ในการสร้างพญานาคา ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร ความยาว 219 เมตร สูง 29 เมตร ที่ เกาะกลางน้ำอ่า
 
  วันที่ : 08 ก.ค. 2560 09:15:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี    อ่าน (000089)
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 ณ วัดบ้านกอกแก้ว ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วย
 
  วันที่ : 22 มิ.ย. 2560 10:00:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน ตามศาสตร์พระราชา ประจำปี 2560    อ่าน (000066)
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน ตามศาสตร์พระราชา ประจำปี 2560 เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน ตามศาสตร์พระราชา ประจำปี 25
 
  วันที่ : 16 มิ.ย. 2560 08:51:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ    อ่าน (000071)
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่ว
 
  วันที่ : 15 มิ.ย. 2560 15:42:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วั    อ่าน (000079)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. โดยมีนางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ 1. ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเ
 
  วันที่ : 12 มิ.ย. 2560 20:40:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  มทบ.๒๗ เข้ม ตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย    อ่าน (000089)
มทบ.๒๗ เข้ม ตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย ................................................... วันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๖๐ มทบ.๒๗ ตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) ของหน่วยโดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณสนามบินและหอบังคับการบินที่ ๖ (กองร้อยบินกองพลทหารราบที่ ๖ เดิม)
 
  วันที่ : 01 มิ.ย. 2560 09:38:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย    อ่าน (000085)
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วย
 
  วันที่ : 25 พ.ค. 2560 10:13:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ร้อยเอ็ดมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา รุ่น ที่9    อ่าน (000096)
ร้อยเอ็ดมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา รุ่น ที่9 อำเภอสุวรรณภูมิ 201คน เก็บตกจากรุ่นที่ผ่านมา 15 คน รวม 216 คน วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น.. ณ สโมสรนายทหาร มทบ.27 ค่ายประเสริฐสงครามจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายชยันต
 
  วันที่ : 23 พ.ค. 2560 09:52:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุ    อ่าน (000084)
รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ดอนปู่ตา บ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้
 
  วันที่ : 23 พ.ค. 2560 09:48:04 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รองนายก อบจ. เป็นประธานมอบบ้านในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    อ่าน (000089)
นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบบ้านในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้จำเป็นที่ต้องได้รับการฟื้นฟู ประจำปี 2560 ในพื้นที่ตำบลสวนจิก และตำบลโพธิ์สัย จำนวน 5 ราย
 
  วันที่ : 03 พ.ค. 2560 10:01:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.พบประชาชน ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก    อ่าน (000091)
อบจ.พบประชาชน ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก ได้นำบริการต่างๆที่เป็นประโยชน์กับประชาชนไปให้บริการ เช่น บริการตัดผมฟรี บริการนวดแผนไทย ปรับเกรดถนนลูกรังโดยเครื่องจักรกลกองช่าง รับปรึกษากฎหมายฟรี บริการตรวจสุขภาพ อุลตร้าซาวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บริการสินค้าราคาถูกจากโอท็อปซิตี้ ภายใต้การนำของนายกมังกร ยนต์ตระกู
 
  วันที่ : 28 เม.ย. 2560 10:04:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป