เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  เผยแพร่ราคากลางโครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1055 บ้านสิงห์ไคล ต.เหล่าหลวง-บ้านโพนเงิน ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)
เผยแพร่ราคากลางโครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1055 บ้านสิงห์ไคล ต.เหล่าหลวง-บ้านโพนเงิน ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 20 ก.ย. 2561 16:22:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านอีง่อง ตำบลอีง่อง-บ้านดู่น้อย ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000006)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านอีง่อง ตำบลอีง่อง-บ้านดู่น้อย ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 20 ก.ย. 2561 16:20:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1049 บ้านดอนกลอย ต.หนองฮี-บ้านวารีเกษม ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1049 บ้านดอนกลอย ต.หนองฮี-บ้านวารีเกษม ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 20 ก.ย. 2561 16:18:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาซื้อวัสดุบำรุงผิวทางลาดยางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 สายทาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง    อ่าน (000002)
เผยแพร่สัญญาซื้อวัสดุบำรุงผิวทางลาดยางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 สายทาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  วันที่ : 20 ก.ย. 2561 13:50:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือน ขนาด 3 ตัน พร้อมหากลากจูง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding จำนวน 1 คัน    อ่าน (000000)
เผยแพร่สัญญาซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือน ขนาด 3 ตัน พร้อมหากลากจูง ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding จำนวน 1 คัน
 
  วันที่ : 20 ก.ย. 2561 13:49:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างทั่วไปเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตโครงข่ายแบบ Leased Line Internet ความเร็ว 70/70 Mbps    อ่าน (000000)
เผยแพร่สัญญาจ้างทั่วไปเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตโครงข่ายแบบ Leased Line Internet ความเร็ว 70/70 Mbps
 
  วันที่ : 19 ก.ย. 2561 16:43:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีประกวดราคา e-bidding    อ่าน (000001)
ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โดยวิธีประกวดราคา e-bidding
 
  วันที่ : 19 ก.ย. 2561 15:42:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ตำบลกำแพง อำเเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)
เผยแพร่สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ตำบลกำแพง อำเเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 19 ก.ย. 2561 10:40:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)
เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 18 ก.ย. 2561 17:12:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตโครงข่ายแบบ Leased Line Internet ความเร็ว 70/70 Mbps    อ่าน (000001)
เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตโครงข่ายแบบ Leased Line Internet ความเร็ว 70/70 Mbps
 
  วันที่ : 18 ก.ย. 2561 17:10:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำสถานีขนส่งโพนทอง ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)
เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำสถานีขนส่งโพนทอง ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 18 ก.ย. 2561 17:08:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000007)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 14 ก.ย. 2561 15:01:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโอท๊อปซีตี้เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติราชการ ของกองสาธารณสุขและตำรวจท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    อ่าน (000005)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโอท๊อปซีตี้เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติราชการ ของกองสาธารณสุขและตำรวจท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  วันที่ : 14 ก.ย. 2561 14:54:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000008)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 ก.ย. 2561 16:21:09 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling จำนวน 3 โครงการ    อ่าน (000012)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านดอนหัวชาด ตำบลบ้านฝาง - ทางหลวง 2392 อำเภอเกษตรวิสัย จัง
 
  วันที่ : 10 ก.ย. 2561 15:03:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป