เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลทฺติกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in PLac e Recycling) สายบ้านโคกสี -บ้านนาเจริญ ต.ชุมพร -บ้านชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000006)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลทฺติกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in PLac e Recycling) สายบ้านโคกสี -บ้านนาเจริญ ต.ชุมพร -บ้านชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 ก.ค. 2561 14:32:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายอบจ รอ 1062 บ้านงิ้ว -บ้านดอนหวาย ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000006)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายอบจ รอ 1062 บ้านงิ้ว -บ้านดอนหวาย ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 ก.ค. 2561 14:28:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000007)
เผยแพร่ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ก.ค. 2561 13:18:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคาคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000006)
เผยแพร่ราคาคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ก.ค. 2561 13:17:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แก้ไขเพิ่มเติมการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสือมสภาพการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 2560    อ่าน (000039)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 63 รายการ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
 
  วันที่ : 05 ก.ค. 2561 09:51:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการกั้นห้องประชุมโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการกั้นห้องประชุมโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 03 ก.ค. 2561 15:35:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000007)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 03 ก.ค. 2561 15:15:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางรถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000006)
เผยแพร่ราคากลางรถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 03 ก.ค. 2561 15:13:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง    อ่าน (000009)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
 
  วันที่ : 02 ก.ค. 2561 15:59:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถตักล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง    อ่าน (000008)
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถตักล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
 
  วันที่ : 02 ก.ค. 2561 15:57:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมติดตั้งบุ้งกี๋    อ่าน (000008)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมติดตั้งบุ้งกี๋
 
  วันที่ : 02 ก.ค. 2561 15:56:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ พร้อมติดตั้งบุ้งกี๋    อ่าน (000007)
เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ พร้อมติดตั้งบุ้งกี๋
 
  วันที่ : 02 ก.ค. 2561 15:54:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านคำอุปราช ตำบลสว่าง ? บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000009)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านคำอุปราช ตำบลสว่าง ? บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 มิ.ย. 2561 14:39:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางหลวงชนบท 3032-บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางหลวงชนบท 3032-บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 มิ.ย. 2561 14:38:04 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโต้น ต.จังหาร - บ้านกอกแก้ว ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000011)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโต้น ต.จังหาร - บ้านกอกแก้ว ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 มิ.ย. 2561 14:15:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป