เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  จัดทำเสาพร้อมตาข่ายกันลูกฟุตบอล บริเวณหน้าหอพักของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000068)
จัดทำเสาพร้อมตาข่ายกันลูกฟุตบอล บริเวณหน้าหอพักของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 ก.ย. 2560 14:23:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000042)
โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 27 ก.ย. 2560 15:15:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ก่อสร้างฟุตบาทโรงเรียนทุ่่งกุลาประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000038)
ก่อสร้างฟุตบาทโรงเรียนทุ่่งกุลาประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 ก.ย. 2560 16:04:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ปรับปรุงหลังคาอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000042)
ปรับปรุงหลังคาอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 21 ก.ย. 2560 16:43:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ก่อสร้างรั้วโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000046)
ก่อสร้างรั้วโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 21 ก.ย. 2560 16:43:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  จัดทำเสาพร้อมตาข่ายกันลูกฟุตบอล บริเวณหน้าหอพักโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000041)
จัดทำเสาพร้อมตาข่ายกันลูกฟุตบอล บริเวณหน้าหอพักโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 21 ก.ย. 2560 16:41:15 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคอมพิวเตอร์และอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000029)
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคอมพิวเตอร์และอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 21 ก.ย. 2560 16:40:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ปรับปรุงหลังคาอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000030)
ปรับปรุงหลังคาอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 21 ก.ย. 2560 16:37:38 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประมูลซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 20 คัน    อ่าน (000050)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลการซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 20 คัน ดังนี้ 1. รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการประมูลซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิย จำนวน 20 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 188/2560 ลว. 14
 
  วันที่ : 14 ก.ย. 2560 09:23:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาครอบทางเดินระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000061)
1. ชื่อโครงการซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 2. งบประมาณ 200,000 บาท 3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างหลังคาครอบทางเดินระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1. นายรัตนชัย สหวรรักษ
 
  วันที่ : 25 ส.ค. 2560 09:47:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลาง1. ชื่อโครงการซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000048)
1. ชื่อโครงการซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 2. งบประมาณ 150,000 บาท 3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานซ่อมแซมรั้วโรงเรียน 4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1. นายรัตนชัย สหวรรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ 2.
 
  วันที่ : 25 ส.ค. 2560 09:45:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000043)
1. ชื่อโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 2. งบประมาณ 700,000 บาท 3. ลักษณะงานโดยสังเขป 1. งานทาสีอาคารเรียนและอาคารประกอบ 2. งานก่อสร้างหลังคากันสาด อาคารเรียน 1,2 3. งานเปลี่ยนประตูหน้าต่าง อาคารเรียน 3 4. งานซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน 4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 กรก
 
  วันที่ : 24 ส.ค. 2560 10:15:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเจริญศิลป์ ต.สระแก้ว - บ้านเหล่าบึงแก้ว ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000045)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเจริญศิลป์ ต.สระแก้ว - บ้านเหล่าบึงแก้ว ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 24 ส.ค. 2560 09:58:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขุมเงิน ตโคกสว่าง - บ้านขยอม ตนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000081)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขุมเงิน ตโคกสว่าง - บ้านขยอม ตนานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 24 ส.ค. 2560 09:57:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายบ้านคำสูง ต.โคกสว่าง - บ้านหนองเหล้ก ตโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000045)
ราคากลางโครงการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายบ้านคำสูง ต.โคกสว่าง - บ้านหนองเหล้ก ตโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 24 ส.ค. 2560 09:54:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป