เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมสะพานข้ามลกำกุดกู่ บนเส้นทางสายเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย - เขตตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000017)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมสะพานข้ามลกำกุดกู่ บนเส้นทางสายเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย - เขตตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 07 พ.ย. 2561 09:47:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปี 2561    อ่าน (000020)
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2. สัญญาซื้อขาย
 
  วันที่ : 06 พ.ย. 2561 09:53:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดดร้อยเอ็ด    อ่าน (000018)
เผยแพร่สัญญาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 05 พ.ย. 2561 13:53:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Nutural Rubber Modified Alphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1022 บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน - บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000019)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Nutural Rubber Modified Alphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1022 บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน - บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 02 พ.ย. 2561 16:39:47 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Nutural Rubber Modified Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง - บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000018)
ผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Nutural Rubber Modified Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง - บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 02 พ.ย. 2561 16:35:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที2/2561    อ่าน (000019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที2/2561
 
  วันที่ : 01 พ.ย. 2561 11:06:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซ์้อโครงการจัดซ์้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที ชนืดกล่ิง ขนาด 200 ซีซี รสจีด ของโรงเรียนกีฬาฯ ภาคเรียนที่ 2/2561    อ่าน (000017)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซ์้อโครงการจัดซ์้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที ชนืดกล่ิง ขนาด 200 ซีซี รสจีด ของโรงเรียนกีฬาฯ ภาคเรียนที่ 2/2561
 
  วันที่ : 31 ต.ค. 2561 16:05:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพารา Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายโพนทอง ตำบลเมืองบัว - บล้านโนนจาน ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษ๖รวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000011)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพารา Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายโพนทอง ตำบล เมืองบัว - บานโนนจาน ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษ๖รวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 31 ต.ค. 2561 08:31:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1024 บ้านคุ้มเหนือ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุพรักตรพิมาน -บ้านหนองห่าง ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
เผยแพร่ประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1024 บ้านคุ้มเหนือ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุพรักตรพิมาน -บ้านหนองห่าง ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 ต.ค. 2561 13:45:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธ๊ (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1024 บ้านคุ้มเหนือ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน -บ้านหนองห่าง ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธ๊ (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1024 บ้านคุ้มเหนือ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน -บ้านหนองห่าง ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 ต.ค. 2561 13:40:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศร่าง TOR เพื่อฟังคำวิจารณ์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง - บ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000011)
เผยแพร่ประกาศร่าง TOR เพื่อฟังคำวิจารณ์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง - บ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 26 ต.ค. 2561 10:49:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างยามรักษาการณ์สนามกีฬาจังหวหัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000012)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างยามรักษาการณ์สนามกีฬาจังหวหัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 25 ต.ค. 2561 15:29:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างยามรักษาการณ์สนามกีฬาจังหวหัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000030)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างยามรักษาการณ์สนามกีฬาจังหวหัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 25 ต.ค. 2561 15:23:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างยามรักษาการณ์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
เผยแพร่สัญญาจ้างยามรักษาการณ์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 25 ต.ค. 2561 14:40:08 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างยามรักษาการณ์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000009)
เผยแพร่สัญญาจ้างยามรักษาการณ์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 25 ต.ค. 2561 14:37:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป