เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  เผยแพร่สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองใหญ่-บ้านโนนขวาง ต.หนองใหญ่-ทางหลวงชนบท 2054 อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)
เผยแพร่สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองใหญ่-บ้านโนนขวาง ต.หนองใหญ่-ทางหลวงชนบท 2054 อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 03 พ.ค. 2562 10:53:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินกอง ตำบลหินกอง - เขตตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000001)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินกอง ตำบลหินกอง - เขตตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
  วันที่ : 02 พ.ค. 2562 11:46:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหนองหูลิง ตำบลทุ่งศรีเมือง - บ้านหัวดง ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    อ่าน (000000)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหนองหูลิง ตำบลทุ่งศรีเมือง- บ้านหัวดง ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
  วันที่ : 02 พ.ค. 2562 11:41:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านคำแม่แส่ง ตำบลห้วยหินลาด - บ้านแดง ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    อ่าน (000001)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านคำแม่แส่ง ตำบลห้วยหินลาด - บ้านแดง ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
  วันที่ : 02 พ.ค. 2562 11:40:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโคกกลาง - บ้านดอนมะหรี่ ตำบลเมืองหงษ์ - ทางหลวง 2045 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคา    อ่าน (000001)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโคกกลาง - บ้านดอนมะหรี่ ตำบลเมืองหงษ์ - ทางหลวง 2045 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคา
 
  วันที่ : 02 พ.ค. 2562 09:58:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการจัดซื้อห้องสุขาเคลือนที่ จำนวน 5 ห้อง    อ่าน (000002)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการจัดซื้อห้องสุขาเคลือนที่ จำนวน 5 ห้อง
 
  วันที่ : 30 เม.ย. 2562 15:39:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงแแหล่งน้ำขุดลอกคลองฮองเหนียง บ้านอีโคตร หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลศรีโคตร - หมู่ที่ 3 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงแแหล่งน้ำขุดลอกคลองฮองเหนียง บ้านอีโคตร หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลศรีโคตร - หมู่ที่ 3 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 เม.ย. 2562 15:24:38 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000005)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 30 เม.ย. 2562 14:26:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านโพนผอุง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)
เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข 202 - บ้านโพนผอุง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 เม.ย. 2562 08:30:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านป่าม่วง ต.นาใหญ่ - บ้านโพนดวน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)
เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านป่าม่วง ต.นาใหญ่ - บ้านโพนดวน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 เม.ย. 2562 08:28:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ต.สระคู-เขตตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (ช่วงสะพาน)    อ่าน (000002)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 ต.สระคู-เขตตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (ช่วงสะพาน)
 
  วันที่ : 30 เม.ย. 2562 08:22:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไม้ล่าว หมู 17 ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านหนองคูม่วง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม    อ่าน (000002)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไม้ล่าว หมู 17 ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านหนองคูม่วง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 
  วันที่ : 29 เม.ย. 2562 16:47:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพรสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกสว่างอารมณ์ หมู 12 ตำบลหนองพอก - ทางหลวงสาย 2136 อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)
เผยแพรสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกสว่างอารมณ์ หมู 12 ตำบลหนองพอก - ทางหลวงสาย 2136 อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 เม.ย. 2562 16:43:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายจากทางหลวง 2116 - บ้านหนองไฮ - บ้านโพนทองน้อย ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร    อ่าน (000002)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายจากทางหลวง 2116 - บ้านหนองไฮ - บ้านโพนทองน้อย ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
 
  วันที่ : 29 เม.ย. 2562 11:28:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านป่าม่วง ต.นาใหญ่-บ้านโพนดวน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านป่าม่วง ต.นาใหญ่-บ้านโพนดวน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 เม.ย. 2562 10:32:08 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป