เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตอ ม.7 ตำบลหัวช้าง-บ้านข่าน้อย ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000008)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตอ ม.7 ตำบลหัวช้าง-บ้านข่าน้อย ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 พ.ค. 2561 10:57:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตอ ม.7 ตำบลหัวช้าง-บ้านข่าน้อย ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000009)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตอ ม.7 ตำบลหัวช้าง-บ้านข่าน้อย ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 พ.ค. 2561 10:54:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโค้ง ม.3 ตำบลเมืองทุ่ง-บ้านหนองหูลิง ม.5 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000008)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโค้ง ม.3 ตำบลเมืองทุ่ง-บ้านหนองหูลิง ม.5 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 พ.ค. 2561 10:51:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโค้ง ม.3 ตำบลเมืองทุ่ง-บ้านหนองหูลิง ม.5 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000007)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโค้ง ม.3 ตำบลเมืองทุ่ง-บ้านหนองหูลิง ม.5 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 พ.ค. 2561 10:50:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลางและรายละเอียดวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2561    อ่าน (000008)
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาวัสดุเครื่องกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2561 (รร.กีฬาฯ)
 
  วันที่ : 21 พ.ค. 2561 10:18:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ ตอนกรีต สายบ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด - ทางหลวงชนบท รอ 2020 อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000011)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ ตอนกรีต สายบ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด - ทางหลวงชนบท รอ 2020 อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 18 พ.ค. 2561 12:15:15 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต สายบ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด -ทางหลวงชนบท ร อ 2020 อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000012)
เผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต สายบ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด -ทางหลวงชนบท ร อ 2020 อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 18 พ.ค. 2561 12:12:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต สายบ้านท่าลาด - ตำลบลม่วงลาด - บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000009)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต สายบ้านท่าลาด - ตำลลม่วงลาด - บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ดบ
 
  วันที่ : 18 พ.ค. 2561 12:08:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต สายบ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด - บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000011)
เผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต สายบ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด - บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 18 พ.ค. 2561 12:05:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal    อ่าน (000012)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1010 บ้านสระแก้ว - บ้านเจริญศิลป์ ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
 
  วันที่ : 18 พ.ค. 2561 11:03:41 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แบบสรุปราคาค่าประมาณบำรุงรักษาทางเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.4-5)    อ่าน (000009)
โครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1010 บ้านสระแก้ว - บ้านเจริญศิลป์ ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 18 พ.ค. 2561 11:02:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปปช.1)    อ่าน (000010)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปปช.1) โครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1010 บ้านสระแก้ว - บ้านเจริญศิลป์ ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 18 พ.ค. 2561 11:02:09 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Para Cape Seal    อ่าน (000010)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1067 บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง - บ้านเขวาทุ่ง ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
 
  วันที่ : 18 พ.ค. 2561 11:00:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แบบสรุปราคาค่าประมาณบำรุงรักษาทางเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.4-5)    อ่าน (000007)
โครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1067 บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง - บ้านเขวาทุ่ง ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 18 พ.ค. 2561 10:59:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปปช.1)    อ่าน (000011)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ปปช.1) โครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1067 บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง - บ้านเขวาทุ่ง ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 18 พ.ค. 2561 10:58:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป