เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวประกาศ จาก อบจ.ร้อยเอ็ด
  ผลการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา อบจ.รอ.    อ่าน (000629)
ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อบจ.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ดูรายละเอียดในไฟล์แนบเอกสาร หรือติดต่อฝายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 14 ม.ค. 2558 03:07:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา    อ่าน (000564)
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ดูรายละเอียดในเอกสารแนบไฟล์ หรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 24 ธ.ค. 2557 08:30:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบ ขรก.ครูแต่งตั้งสายบริหาร    อ่าน (000555)
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบ ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.รอ. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา รายละเอียดในในไฟล์แนบ
 
  วันที่ : 03 ธ.ค. 2557 07:58:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา    อ่าน (000579)
รับสมัครสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารการศึกษา รายละเอียดดูในเอกสารแนบไฟล์ หรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 15 ต.ค. 2557 06:49:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบจ    อ่าน (000694)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบจ ดูรายละเอียดในไฟล์แนบเอกสาร หรือติดต่อฝ่ายบุคคล
 
  วันที่ : 11 ก.ย. 2557 09:25:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.และวันเวลาสอบคัดเลือก    อ่าน (000789)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.และวันเวลาสอบคัดเลือก ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ หรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 20 ส.ค. 2557 10:25:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (001147)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด
1.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

3.ตำแหน่งคนงานช่วยสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ
 
  วันที่ : 21 ก.ค. 2557 07:57:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ    อ่าน (000680)
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกส
 
  วันที่ : 07 ก.ค. 2557 08:33:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง อบจ.รอ.    อ่าน (001097)
รับสมัครเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง อบจ.รอ. จำนวน 5 อัตรา
1.ตำแหน่งครูผู้ช่วย(สาขาชีวิวิทยา) 1 อัตรา

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานOTOPจำนวน 1 อัตรา

ดูรายละเอียดในเอกสารแนบไฟล์ หรือ ติด
 
  วันที่ : 26 มิ.ย. 2557 07:30:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.    อ่าน (000674)
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ดูรายละเอียดในไฟล์แนบหรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 11 เม.ย. 2557 06:14:38 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลสอบแข่งขันข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000785)
ประกาศผลสอบแข่งขันข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดูรายละเอียดในไฟล์แนบนะครับ หรือ ติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 11 เม.ย. 2557 02:09:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง    อ่าน (000463)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเลือกสรร
 
  วันที่ : 26 มี.ค. 2557 09:28:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง    อ่าน (000547)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตำแหน่ง บุคลากร

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2
ดูรายละเอียดในเอกสารแนบไฟล์หรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 20 มี.ค. 2557 11:12:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครพนักงานจ้าง 8 อัตรา    อ่าน (000946)
รับสมัครพนักงานจ้าง 8 อัตรา
สามารถอ่านรายละเอียดในไฟล์แนบ
หรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 25 ก.พ. 2557 08:42:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น ผจก.ศูนย์OTOP CITY    อ่าน (000310)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น ผจก.ศูนย์OTOP CITY ดูในเอกสารแนบไฟล์หรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 24 ก.พ. 2557 09:04:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป