เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 ::
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558    อ่าน (000505)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
 
  วันที่ : 05 ส.ค. 2558 10:47:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน มิถุนายน 2558    อ่าน (000314)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน มิถุนายน 2558
 
  วันที่ : 09 ก.ค. 2558 20:14:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558    อ่าน (000236)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
 
  วันที่ : 08 มิ.ย. 2558 08:48:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน เมษายน 2558    อ่าน (000159)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน เมษายน 2558
 
  วันที่ : 11 พ.ค. 2558 10:05:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน มีนาคม 2558    อ่าน (000254)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน มีนาคม 2558
 
  วันที่ : 09 เม.ย. 2558 09:00:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558    อ่าน (000217)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 
  วันที่ : 10 มี.ค. 2558 10:20:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน มกราคม 2558    อ่าน (000206)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน มกราคม 2558
 
  วันที่ : 10 ก.พ. 2558 09:50:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน ธันวาคม 2557    อ่าน (000309)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
 
  วันที่ : 12 ม.ค. 2558 11:24:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557    อ่าน (000229)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
 
  วันที่ : 12 ธ.ค. 2557 09:30:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน ตุลาคม 2557    อ่าน (000212)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 
  วันที่ : 11 พ.ย. 2557 08:45:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2557 ประจำเดือน กันยายน 2557    อ่าน (000245)
งบประมาณ 2557 ประจำเดือน กันยายน 2557
 
  วันที่ : 14 ต.ค. 2557 09:10:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2557 ประจำเดือน สิงหาคม 2557    อ่าน (000208)
งบประมาณ 2557 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
 
  วันที่ : 11 ก.ย. 2557 10:09:14 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2557 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557    อ่าน (000240)
งบประมาณ 2557 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
 
  วันที่ : 13 ส.ค. 2557 11:08:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2557 ประจำเดือน มิถุนายน 2557    อ่าน (000280)
งบประมาณ 2557 ประจำเดือน มิถุนายน 2557
 
  วันที่ : 10 ก.ค. 2557 13:07:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2557 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557    อ่าน (000270)
งบประมาณ 2557 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
 
  วันที่ : 12 มิ.ย. 2557 14:07:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป