เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 ::
  งบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2558    อ่าน (000196)
งบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2558
 
  วันที่ : 12 ม.ค. 2559 11:59:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558    อ่าน (000227)
งบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
 
  วันที่ : 10 ธ.ค. 2558 11:58:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2558    อ่าน (000168)
งบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 
  วันที่ : 11 พ.ย. 2558 11:57:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน กันยายน 2558    อ่าน (000193)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน กันยายน 2558
 
  วันที่ : 08 ต.ค. 2558 10:49:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน สิงหาคม 2558    อ่าน (000215)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน สิงหาคม 2558
 
  วันที่ : 08 ก.ย. 2558 10:48:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558    อ่าน (000511)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
 
  วันที่ : 05 ส.ค. 2558 10:47:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน มิถุนายน 2558    อ่าน (000320)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน มิถุนายน 2558
 
  วันที่ : 09 ก.ค. 2558 20:14:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558    อ่าน (000245)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
 
  วันที่ : 08 มิ.ย. 2558 08:48:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน เมษายน 2558    อ่าน (000168)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน เมษายน 2558
 
  วันที่ : 11 พ.ค. 2558 10:05:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน มีนาคม 2558    อ่าน (000262)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน มีนาคม 2558
 
  วันที่ : 09 เม.ย. 2558 09:00:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558    อ่าน (000223)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 
  วันที่ : 10 มี.ค. 2558 10:20:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน มกราคม 2558    อ่าน (000209)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน มกราคม 2558
 
  วันที่ : 10 ก.พ. 2558 09:50:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน ธันวาคม 2557    อ่าน (000317)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
 
  วันที่ : 12 ม.ค. 2558 11:24:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557    อ่าน (000234)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
 
  วันที่ : 12 ธ.ค. 2557 09:30:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน ตุลาคม 2557    อ่าน (000217)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 
  วันที่ : 11 พ.ย. 2557 08:45:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป