เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 ::
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน มีนาคม 2558    อ่าน (000244)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน มีนาคม 2558
 
  วันที่ : 09 เม.ย. 2558 09:00:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558    อ่าน (000212)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 
  วันที่ : 10 มี.ค. 2558 10:20:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน มกราคม 2558    อ่าน (000204)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน มกราคม 2558
 
  วันที่ : 10 ก.พ. 2558 09:50:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน ธันวาคม 2557    อ่าน (000298)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
 
  วันที่ : 12 ม.ค. 2558 11:24:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557    อ่าน (000226)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
 
  วันที่ : 12 ธ.ค. 2557 09:30:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2558 ประจำเดือน ตุลาคม 2557    อ่าน (000207)
งบประมาณ 2558 ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 
  วันที่ : 11 พ.ย. 2557 08:45:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2557 ประจำเดือน กันยายน 2557    อ่าน (000239)
งบประมาณ 2557 ประจำเดือน กันยายน 2557
 
  วันที่ : 14 ต.ค. 2557 09:10:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2557 ประจำเดือน สิงหาคม 2557    อ่าน (000204)
งบประมาณ 2557 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
 
  วันที่ : 11 ก.ย. 2557 10:09:14 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2557 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557    อ่าน (000236)
งบประมาณ 2557 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
 
  วันที่ : 13 ส.ค. 2557 11:08:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2557 ประจำเดือน มิถุนายน 2557    อ่าน (000279)
งบประมาณ 2557 ประจำเดือน มิถุนายน 2557
 
  วันที่ : 10 ก.ค. 2557 13:07:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2557 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557    อ่าน (000265)
งบประมาณ 2557 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
 
  วันที่ : 12 มิ.ย. 2557 14:07:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2557 ประจำเดือน เมษายน 2557    อ่าน (000254)
งบประมาณ 2557 ประจำเดือน เมษายน 2557
 
  วันที่ : 12 พ.ค. 2557 16:06:14 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2557 ประจำเดือน มีนาคม 2557    อ่าน (000181)
งบประมาณ 2557 ประจำเดือน มีนาคม 2557
 
  วันที่ : 11 เม.ย. 2557 09:54:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2557 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557    อ่าน (000162)
งบประมาณ 2557 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
 
  วันที่ : 13 มี.ค. 2557 10:02:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งบประมาณ 2557 ประจำเดือน มกราคม 2557    อ่าน (000311)
งบประมาณ 2557 ประจำเดือน มกราคม 2557
 
  วันที่ : 11 ก.พ. 2557 09:29:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป