เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ แบบเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000173)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ แบบเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2557 09:51:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการซื้อรถซ่อมบำรุงถนนพื้นผิวถนนลาดยางแบบสำเร็จรูป ขนาดความจุ ๔ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000187)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการซื้อรถซ่อมบำรุงถนนพื้นผิวถนนลาดยางแบบสำเร็จรูป ขนาดความจุ ๔ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 28 มิ.ย. 2557 09:41:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านหนองเต่า ตำบลหนองไผ่ - ทางหลวงหมายเลข 2043 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000164)
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านหนองเต่า ตำบลหนองไผ่ - ทางหลวงหมายเลข 2043 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 19 มิ.ย. 2557 08:30:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าท่ี่ชนะการประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) จำนวน 3 โครงการ    อ่าน (000180)
จำนวน 3 โครงการ
 
  วันที่ : 19 มิ.ย. 2557 05:11:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling บ้านอีเตี้ย ต.บึงนคร-ทางหลวงหมายเลข 2044 อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000155)
รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling บ้านอีเตี้ย ต.บึงนคร-ทางหลวงหมายเลข 2044 อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 11 มิ.ย. 2557 08:03:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling จำนวน 3 โครงการ    อ่าน (000149)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling จำนวน 3 โครงการ
 
  วันที่ : 11 มิ.ย. 2557 07:59:14 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling จำนวน 3 โครงการ    อ่าน (000165)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling จำนวน 3 โครงการ
 
  วันที่ : 11 มิ.ย. 2557 07:58:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling สายทางบ้านหนองเต่า ต.หนองไผ่-ทางหลวงหมายเลข 2043 อ.ธวัชบุรี    อ่าน (000190)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling สายทางบ้านหนองเต่า ต.หนองไผ่-ทางหลวงหมายเลข 2043 อ.ธวัชบุรี
 
  วันที่ : 11 มิ.ย. 2557 07:55:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling สายทางบ้านหนองเต่า ต.หนองไผ่-ทางหลวงหมายเลข 2043 อ.ธวัชบุรี    อ่าน (000186)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling สายทางบ้านหนองเต่า ต.หนองไผ่-ทางหลวงหมายเลข 2043 อ.ธวัชบุรี
 
  วันที่ : 11 มิ.ย. 2557 07:53:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling บ้านอีเตี้ย ต.บึงนคร-ทางหลวงหมายเลข 2044 อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000155)
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling บ้านอีเตี้ย ต.บึงนคร-ทางหลวงหมายเลข 2044 อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 05 มิ.ย. 2557 04:12:04 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้เนอราคาประมูลโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling บ้านอีเตี้ย ต.บึงนคร-ทางหลวงหมายเลข 2044 อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000137)
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling บ้านอีเตี้ย ต.บึงนคร-ทางหลวงหมายเลข 2044 อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 05 มิ.ย. 2557 04:10:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling สายอบจ.รอ.1006 บ้านเขือง-บ้านไผ่ล้อม ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000144)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling สายอบจ.รอ.1006 บ้านเขือง-บ้านไผ่ล้อม ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 พ.ค. 2557 04:05:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างเหมาประกอบอาหารของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557    อ่าน (000114)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างเหมาประกอบอาหารของโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 
  วันที่ : 28 พ.ค. 2557 07:29:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling สาย อบจ.รอ.1006 บ้านเขือง-บ้านไผ่ล้อม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียง    อ่าน (000145)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling สาย อบจ.รอ.1006 บ้านเขือง-บ้านไผ่ล้อม
 
  วันที่ : 27 พ.ค. 2557 07:06:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling สายอบจ.รอ.1006 บ้านเขือง-บ้านไผ่ล้อม ต.เชียงขวัญ อ.เชียง    อ่าน (000132)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal โดยวิธี pavement in place Recycling สาย อบจ.รอ.1006 บ้านเขือง-บ้านไผ่ล้อม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 27 พ.ค. 2557 06:59:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป