เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 โครงการ    อ่าน (000099)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ประกาศ ดังนี้ 1. เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจัดจ้างซ่อมสร้างถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 9 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อ
 
  วันที่ : 09 ม.ค. 2560 17:03:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านกุดน้ำใส-บ้านนาชม ต.แสนสุข-บ้านหนองน้ำขุ่น ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000096)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านกุดน้ำใส-บ้านนาชม ต.แสนสุข-บ้านหนองน้ำขุ่น ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ม.ค. 2560 10:47:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านกุดน้ำใส-บ้านนาชม ต.แสนสุข-บ้านหนองน้ำขุ่น ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000111)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านกุดน้ำใส-บ้านนาชม ต.แสนสุข-บ้านหนองน้ำขุ่น ต.วารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ม.ค. 2560 10:45:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านหนองคู-บ้านร่องคำ ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน-บ้านโนนค้อ ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000108)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านหนองคู-บ้านร่องคำ ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน-บ้านโนนค้อ ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ม.ค. 2560 10:41:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านหนองคู-บ้านร่องคำ ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน-บ้านโนนค้อ ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000073)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านหนองคู-บ้านร่องคำ ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน-บ้านโนนค้อ ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ม.ค. 2560 10:35:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 6 ต.ไพศาล-บ้านนาคำ ต.อุ้มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000070)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 6 ต.ไพศาล-บ้านนาคำ ต.อุ้มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ม.ค. 2560 10:32:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 6 ต.ไพศาล-บ้านนาคำ ต.อุ้มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000080)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 6 ต.ไพศาล-บ้านนาคำ ต.อุ้มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ม.ค. 2560 10:30:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านหนองทัพไทย หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่-บ้านหนองช้าง ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000066)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านหนองทัพไทย หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่-บ้านหนองช้าง ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ม.ค. 2560 10:27:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านหนองทัพไทย หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่-บ้านหนองช้าง ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000068)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านหนองทัพไทย หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่-บ้านหนองช้าง ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ม.ค. 2560 10:24:09 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายอบจ.รอ.1079 บ้านหนองฟ้า ต.โพธิ์ทอง-บ้านสีเสียด ต.ศรีวิชัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000067)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายอบจ.รอ.1079 บ้านหนองฟ้า ต.โพธิ์ทอง-บ้านสีเสียด ต.ศรีวิชัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ม.ค. 2560 10:20:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายอบจ.รอ.1079 บ้านหนองฟ้า ต.โพธิ์ทอง-บ้านสีเสียด ต.ศรีวิชัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000057)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายอบจ.รอ.1079 บ้านหนองฟ้า ต.โพธิ์ทอง-บ้านสีเสียด ต.ศรีวิชัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ม.ค. 2560 10:02:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านหนองแก่ง-บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อำเภอเขียงขวัญ -บ้านท่าสี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000056)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านหนองแก่ง-บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อำเภอเขียงขวัญ -บ้านท่าสี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ม.ค. 2560 09:58:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านหนองแก่ง-บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อำเภอเขียงขวัญ -บ้านท่าสี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000050)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านหนองแก่ง-บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อำเภอเขียงขวัญ -บ้านท่าสี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ
 
  วันที่ : 06 ม.ค. 2560 09:55:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านอัคคะ ต.อัคคะคำ - บ้านโนนใหญ่-บ้านธาตุจอมศรี ต.คำผอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000049)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านอัคคะ ต.อัคคะคำ - บ้านโนนใหญ่-บ้านธาตุจอมศรี ต.คำผอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ม.ค. 2560 09:50:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านอัคคะ ต.อัคคะคำ - บ้านโนนใหญ่-บ้านธาตุจอมศรี ต.คำผอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000050)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านอัคคะ ต.อัคคะคำ - บ้านโนนใหญ่-บ้านธาตุจอมศรี ต.คำผอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ม.ค. 2560 09:48:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป