เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ด
  นายก อบจ.เป็นประธานอ่านพระบรมราชโองการตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร พัดยศ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท    อ่าน (000083)
นายก อบจ.เป็นประธานอ่านพระบรมราชโองการตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร พัดยศ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท วันที่ 12 มีนาคม 2560 ณ โอโบสถวัดบ้านเขวา ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานอ่านพระบรมราชโองการตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร พัดยศ เจ้าอา
 
  วันที่ : 13 มี.ค. 2560 15:24:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.ร้อยเอ็ดร่วมประเพณีแ่ห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน ในงานมหาทานบารมีบุญผะเหวด 2560    อ่าน (000097)
วันที่ ๕ มี.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมประเพณีแ่ห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของงานบุญประเพณี"มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" โดยเริ่มจากสำนักงาน อบจ. ถึงบริเวณเวทีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ตลอดระหว่างทางจะมีหน่วยงานต่างๆทุกหน่วยงานของภาครัฐแล
 
  วันที่ : 06 มี.ค. 2560 09:26:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม มหาทานบารมีประเพณีบุุญผะเหวดร้อยเอ็ด    อ่าน (000084)
การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม มหาทานบารมีประเพณีบุุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 วันที่ 3-4 มีนาคม 2560
 
  วันที่ : 06 มี.ค. 2560 09:21:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พิธีอัญเชิญพระอุปคุต พระราชทาน    อ่าน (000084)
วันที่ ๓ มี.ค.๒๕๖๐ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ พ่อเมืองชาวร้อยเอ็ด อัญเชิญพระอุปคุต พระราชทาน แห่รอบบึงพลาญชัย พร้อมหัวหน้าหหน่วยงานทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วมขบวนแห่ เป็นสัญลักษณ์ ที่บอกให้รู้ว่า งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๐ ได้เริ่มขึ้นแล้ว ณ บริเวณมณฑลพิธีกลางน้ำ บึงพ
 
  วันที่ : 06 มี.ค. 2560 09:17:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งานแถลงข่าว งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 27 ประจำปี ๒๕๖๐    อ่าน (000101)
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานแถลงข่าว งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 27 ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เป็นประธานแถลงข่าวจัดงานแถลงข่าว งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 27 ประจำปี ๒๕๖๐ ร่วมกับนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้
 
  วันที่ : 24 ก.พ. 2560 14:29:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ    อ่าน (000079)
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภรพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 ก.พ. 2560 08:52:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ตำบลวังหลวง    อ่าน (000084)
* วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน นำส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกให้บริการกว่า 70 หน่วยงาน
 
  วันที่ : 23 ก.พ. 2560 08:49:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ร้อยเอ็ดเพิ่มศักยภาพ สร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา    อ่าน (000073)
ร้อยเอ็ดเพิ่มศักยภาพ สร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา ......................................................... วันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๖๐ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการฯ ป.ป.ช. ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ให้เกียรติ บรรยายพิเศษ"ศ
 
  วันที่ : 22 ก.พ. 2560 09:09:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560    อ่าน (000083)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 17 กุมาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีนางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหาร
 
  วันที่ : 20 ก.พ. 2560 14:42:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20    อ่าน (000077)
จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำ ฆ้อง กลอง ระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 เพื่อแสดงอนุโมทนาสาธุการ ****เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ พระอุโบสถ์วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พระปริยัติธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้
 
  วันที่ : 14 ก.พ. 2560 09:00:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รองนายก อบจ.เปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นต้านยาเสพติด ?โนนตาลเกมส์? ครั้งที่ 18    อ่าน (000076)
รองนายก อบจ.เปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นต้านยาเสพติด ?โนนตาลเกมส์? ครั้งที่ 18 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นต้านยาเสพติด ?โนนตาลเกมส์?
 
  วันที่ : 14 ก.พ. 2560 08:57:38 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แสดงความยินดี กับวอลเลย์บอลยุวชน รุ่น14 ปี แชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    อ่าน (000096)
แสดงความยินดี วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แสดงความยินดี กับวอลเลย์บอลยุวชน รุ่น14 ปีชาย โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด กับแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายการแอร์เอเชีย
 
  วันที่ : 26 ม.ค. 2560 14:55:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รองนายก อบจ.มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอธวัชบุรี    อ่าน (000087)
รองนายก อบจ.มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ
 
  วันที่ : 26 ม.ค. 2560 10:38:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย    อ่าน (000095)
รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 11.00 ณ สนามโรงเรียนบ้านสะอาด สะอาดวิทยาคาร ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด์ิ่ำ้่ำัั้ นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริ
 
  วันที่ : 26 ม.ค. 2560 10:34:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  วอลเลย์บอล ร.ร.กีฬา อบจ. รุ่น14 ปีชาย คว้าแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    อ่าน (000134)
ขอแสดงความยินดี กับวอลเลย์บอลยุวชน รุ่น14 ปีชาย โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด กับแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายการแอร์เอเชีย เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศที่สุพรรณบุรี
 
  วันที่ : 20 ม.ค. 2560 10:42:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป