เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ด
  อบจ.ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐    อ่าน (000061)
อบจ.ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ........................................................... เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกา
 
  วันที่ : 31 ก.ค. 2560 09:10:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมสัมมนาการจัดทำและประสานแผนพัฒนา อปท.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000072)
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดประชุมสัมมนาการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาการจัดทำแล
 
  วันที่ : 27 ก.ค. 2560 08:29:08 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง    อ่าน (000067)
อบจ.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเพชรรัตน์กาเดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินผลงานในระบบแท่ง โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่
 
  วันที่ : 24 ก.ค. 2560 09:00:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.ร้อยเอ็ดจัดโครงการบริจาคโลหิต    อ่าน (000065)
กองสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อถวายความอาลัยและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่อง
 
  วันที่ : 21 ก.ค. 2560 13:55:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กองช่าง อบจ.ร้อยเอ็ด นำรถเกรดเดอร์ปรับแต่งถนนในพื้นที่ ตำบลสามขา    อ่าน (000080)
กองช่าง อบจ.ร้อยเอ็ด นำรถเกรดเดอร์ปรับแต่งถนนในพื้นที่ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย ร่วมในโครงการ อบจ.พบประชาชน
 
  วันที่ : 12 ก.ค. 2560 22:59:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กองคลัง อบจ.ร้อยเอ็ด ออกให้บริการเก็บภาษี    อ่าน (000097)
กองคลัง อบจ.ร้อยเอ็ด ออกให้บริการเก็บภาษีในพื้นที่อำเภอโพนทราย ร่วมในโครงการ อบจ.พบประชาชน
 
  วันที่ : 12 ก.ค. 2560 22:58:09 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย    อ่าน (000093)
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 ณ เทศบาลตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่พบปร
 
  วันที่ : 12 ก.ค. 2560 22:49:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช    อ่าน (000077)
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ...เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โดยมีภาครัฐ
 
  วันที่ : 11 ก.ค. 2560 13:40:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก    อ่าน (000089)
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 โดยมี นายสฤษดิ์ วิ
 
  วันที่ : 08 ก.ค. 2560 09:18:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญพญานาคราช    อ่าน (000084)
นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญพญานาคราช **เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ในการสร้างพญานาคา ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร ความยาว 219 เมตร สูง 29 เมตร ที่ เกาะกลางน้ำอ่า
 
  วันที่ : 08 ก.ค. 2560 09:15:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี    อ่าน (000114)
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 ณ วัดบ้านกอกแก้ว ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วย
 
  วันที่ : 22 มิ.ย. 2560 10:00:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน ตามศาสตร์พระราชา ประจำปี 2560    อ่าน (000084)
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน ตามศาสตร์พระราชา ประจำปี 2560 เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน ตามศาสตร์พระราชา ประจำปี 25
 
  วันที่ : 16 มิ.ย. 2560 08:51:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ    อ่าน (000091)
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่ว
 
  วันที่ : 15 มิ.ย. 2560 15:42:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วั    อ่าน (000097)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. โดยมีนางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ 1. ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเ
 
  วันที่ : 12 มิ.ย. 2560 20:40:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  มทบ.๒๗ เข้ม ตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย    อ่าน (000107)
มทบ.๒๗ เข้ม ตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย ................................................... วันที่ ๓๑ พ.ค.๒๕๖๐ มทบ.๒๗ ตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) ของหน่วยโดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณสนามบินและหอบังคับการบินที่ ๖ (กองร้อยบินกองพลทหารราบที่ ๖ เดิม)
 
  วันที่ : 01 มิ.ย. 2560 09:38:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป