เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี ( Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1032 บ้านโคกสี ตำบลชุมพร - บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อ    อ่าน (000006)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี ( Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1032 บ้านโคกสี ตำบลชุมพร - บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 17 พ.ค. 2561 13:20:09 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศสัญญาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 144,585 กล่อง    อ่าน (000007)
ประกาศสัญญาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 144,585 กล่อง
 
  วันที่ : 16 พ.ค. 2561 16:52:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ 2561    อ่าน (000009)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาวัสดุเครื่องแต่งกาย (รร.กีฬาฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
 
  วันที่ : 16 พ.ค. 2561 10:01:08 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลางและรายละเอียดวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ 2561    อ่าน (000004)
ราคากลางและรายละเอียดวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ 2561
 
  วันที่ : 16 พ.ค. 2561 09:58:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ป.ป.ช.7)    อ่าน (000005)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ป.ป.ช.7) จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
 
  วันที่ : 16 พ.ค. 2561 09:57:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1022 บ้านตากแดด ต.หัวโทร -บ้านน้ำคำ ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000006)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1022 บ้านตากแดด ต.หัวโทร -บ้านน้ำคำ ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 15 พ.ค. 2561 14:34:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านตาแหลว ตำบลนาใหญ่ - บ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000005)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านตาแหลว ตำบลนาใหญ่ - บ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 15 พ.ค. 2561 10:59:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal    อ่าน (000007)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านใหม่สถานี ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี - เขตตำบล ภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
 
  วันที่ : 15 พ.ค. 2561 10:44:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal    อ่าน (000007)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านหนองชมภู ตำบลหนองฮี - บ้านสาวแห ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวัน
 
  วันที่ : 15 พ.ค. 2561 10:42:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal    อ่าน (000008)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านกล้วย ตำบลสวนจิก - ทางหลวง ๒๓๘๗ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15 พ
 
  วันที่ : 15 พ.ค. 2561 10:41:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรกอบอาหารนักเรียน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำภาคเรียนที่ 1/2561    อ่าน (000013)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรกอบอาหารนักเรียน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
 
  วันที่ : 10 พ.ค. 2561 14:24:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารเสริมนม ยูเอชที่ ชนิดกล่อง ขนาด 200ซีซี รสจืด ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000007)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารเสริมนม ยูเอชที่ ชนิดกล่อง ขนาด 200ซีซี รสจืด ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 10 พ.ค. 2561 14:22:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย อบจ.รอ. 1074 บ้านนาใหญ่ ต.นาใหญ่-บ้านดงสวนผึ้ง ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000006)
สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย อบจ.รอ. 1074 บ้านนาใหญ่ ต.นาใหญ่-บ้านดงสวนผึ้ง ต.น้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 10 พ.ค. 2561 12:00:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1032 บ้านโคกสี ต.ชุมพร - บ้านชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000008)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1032 บ้านโคกสี ต.ชุมพร - บ้านชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 03 พ.ค. 2561 16:11:09 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงกาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1032 บ้านโคกสี ต.ชุมพร - บ้านชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000008)
ผยแพร่ราคากลางโครงกาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1032 บ้านโคกสี ต.ชุมพร - บ้านชมสะอาด ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 03 พ.ค. 2561 16:08:08 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป