เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวประกาศ จาก อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศผลสอบ ขรก.เปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งเปลี่ยนสายงาน    อ่าน (000356)
ประกาศผลสอบ ขรก.เปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งเปลี่ยนสายงาน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

รายละเอียดดูในไฟล์แนนบครับ
 
  วันที่ : 12 ก.ค. 2556 15:33:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลการสอบเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งบริหาร (ผอ.กองการศึกษาฯ)    อ่าน (000333)
ประกาศผลการสอบเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ดูในเอกสารแนบไฟล์หรือโทรติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 12 ก.ค. 2556 09:46:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารต่างสายงาน(รองปลัด อบจ.)    อ่าน (000504)
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารต่างสายงาน
ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จำนวน 1 อัตรา
สามารถดูรายละเอียดในเอกสารแนบไฟล์(.pdf)หรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 10 ก.ค. 2556 14:38:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการ อบจ.เพื่อแต่งตั้งตำแหน่งบริหาร(ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)    อ่าน (000297)
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการ อบจ.เพื่อแต่งตั้งตำแหน่งบริหาร(ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
ดูรายละเอียดในเอกสาร ไฟล์แนบ(.pdf)หรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 10 ก.ค. 2556 14:35:14 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตจ้าง วันเวลาและสถานที่สอบ    อ่าน (000471)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตจ้างตามภารกิจ วันเวลาและสถานที่สอบ
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งผู้ช่วยครู
รายละเอียดดูในเอกสารแนบไฟล์(.pdf) หรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 10 ก.ค. 2556 14:29:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.ทุ่งกุลาประชานุสรณ์    อ่าน (000492)
ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.ทุ่งกุลาประชานุสรณ์
1.กำหนดวันคัดเลือ วันที่ 17 ก.ค.56 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อบจ.

2.ระเบียบวิธีการคัดเลือก รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 17 ก.ค.56 ตั้งแต่เวลา 13.30-14.00 น.
รายละเอียดดูในเอกสารแนบ หรือติดต่องานบุคคล
 
  วันที่ : 05 ก.ค. 2556 11:48:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศกำหนดวันเวลาสอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษา    อ่าน (000304)
ประกาศกำหนดวันเวลาสอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น.เป็นตั้นไป ดูรายละเอียดในเอกสารแนบไฟล์ หรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 25 มิ.ย. 2556 14:10:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศกำหนดวันเวลาสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต(    อ่าน (000253)
ประกาศกำหนดวันเวลาสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต(นักบริหารงานทั่วไป8) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น เป็นตั้นไป
ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ หรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 25 มิ.ย. 2556 14:07:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศกำหนดวันเวลาสอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารต่างสายงาน    อ่าน (000249)
ประกาศกำหนดวันเวลาสอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารต่างสายงาน ตำแน่งผู้อำนวยการบริหารยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป8) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น เป็นตั้นไป
ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ หรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 25 มิ.ย. 2556 14:03:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับโอนครู(ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา)    อ่าน (000308)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับโอนครู(ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา) รายละเอียดดูในไฟล์แนบ หรือสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารงานบุคคล 043-511055
 
  วันที่ : 19 มิ.ย. 2556 16:13:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง(ผู้ช่วยครู)    อ่าน (000392)
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง(ผู้ช่วยครู)วิชาเอกบรรณารักษ์ ดูรายละเอียดดูในไฟล์แนบ หรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล 043511055
 
  วันที่ : 19 มิ.ย. 2556 15:57:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเปลี่ยนสายงานบริหารให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน    อ่าน (000321)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเปลี่ยนสายงานบริหารให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
รานละเอียดดูในเอกสารแนบไฟล์ หรือติดต่อ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 043-511055
 
  วันที่ : 17 มิ.ย. 2556 11:45:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต    อ่าน (000285)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต รายละเอียดดูในเอกสารแนบไฟล์ หรือติดต่อ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 043511055
 
  วันที่ : 13 มิ.ย. 2556 09:27:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักบริหารการศึกษาระดับ8    อ่าน (000341)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักบริหารการศึกษาระดับ8 1. นายสวาท ไชยราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
  วันที่ : 13 มิ.ย. 2556 09:21:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000666)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
1.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 2.ตำแหน่งผู้ช่วยครู(วิชาเอกบรรณารักษณ์)
สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารงานบุคคล 043511055
 
  วันที่ : 06 มิ.ย. 2556 16:02:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป