เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวประกาศ จาก อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร(ผอ.กองช่าง)    อ่าน (000384)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร(ผอ.กองช่าง)
1. นายนัฐศักดิ์ สิงจานุสงค์ นักบริหารงานช่าง7 อบจ.ร้อยเอ็ด

2. นายโกเมศ วารสิทธิ์ นักบริหารงานช่าง7 อบจ.ยโสธร

3. นายพิทยา ขุนเพชรวรรณ นักบริหารงานช่าง7 อบจ.ร้อยเอ็ด

รายละเอียดดูในเอ
 
  วันที่ : 04 ก.ย. 2556 14:22:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา    อ่าน (000357)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา
รายละเอียดปรากฎในเอกสารประกาศ อบจ.ในไฟล์แนบ หรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 23 ส.ค. 2556 09:44:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ยกเลิกประกาศรับสมัคร ผจก.ศูนย์โอท็อป    อ่าน (000272)
ยกเลิกประกาศรับสมัคร ผจก.ศูนย์โอท็อป เนื่องจากขณะนี้ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองอยู่ระหว่างการวางแผนการจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รายละเอียดดูในเอกสารแนบไฟล์นะครับ
 
  วันที่ : 13 ส.ค. 2556 11:03:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเลื่อนแะละกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อรับโอน ขรก.ครูสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา    อ่าน (000311)
ประกาศเลื่อนแะละกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อรับโอน ขรก.ครูสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา
กำหนดวันคัดเลือกในวันที่ 20 ส.ค. 2556

13.30 น.-14.00 น. รายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก ณ ห้องประชุม อบจ.ร้อยเอ็ด

14.00 น.ดำเนินการคัดเลือก ณ ห้องประชุม อบจ.

ดูราย
 
  วันที่ : 09 ส.ค. 2556 15:29:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครคัดเลือก ขรก.อบจ.ในตำแหน่งบริหาร(ผอ.กองช่าง)    อ่าน (000369)
รับสมัครคัดเลือก ขรก.อบจ.ในตำแหน่งบริหาร(ผอ.กองช่าง)นักบริหารงานระดับ 8 จำนวน1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556 ถึง 3 กันยายน 2556 ดูรายละเอียดในไฟล์แนบหรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 01 ส.ค. 2556 14:46:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายบัญชีชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000529)
ประกาศรายบัญชีชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด
1.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน OTOP

ดูรายละเอียดในเอกสารแนบไฟล์(.pdf) หรือสอบถามเพิ่มเติมฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 24 ก.ค. 2556 14:31:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลสอบ ขรก.เปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งเปลี่ยนสายงาน    อ่าน (000361)
ประกาศผลสอบ ขรก.เปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งเปลี่ยนสายงาน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

รายละเอียดดูในไฟล์แนนบครับ
 
  วันที่ : 12 ก.ค. 2556 15:33:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลการสอบเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งบริหาร (ผอ.กองการศึกษาฯ)    อ่าน (000337)
ประกาศผลการสอบเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ดูในเอกสารแนบไฟล์หรือโทรติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 12 ก.ค. 2556 09:46:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารต่างสายงาน(รองปลัด อบจ.)    อ่าน (000509)
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารต่างสายงาน
ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จำนวน 1 อัตรา
สามารถดูรายละเอียดในเอกสารแนบไฟล์(.pdf)หรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 10 ก.ค. 2556 14:38:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการ อบจ.เพื่อแต่งตั้งตำแหน่งบริหาร(ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)    อ่าน (000300)
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการ อบจ.เพื่อแต่งตั้งตำแหน่งบริหาร(ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
ดูรายละเอียดในเอกสาร ไฟล์แนบ(.pdf)หรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 10 ก.ค. 2556 14:35:14 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตจ้าง วันเวลาและสถานที่สอบ    อ่าน (000487)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตจ้างตามภารกิจ วันเวลาและสถานที่สอบ
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งผู้ช่วยครู
รายละเอียดดูในเอกสารแนบไฟล์(.pdf) หรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 10 ก.ค. 2556 14:29:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.ทุ่งกุลาประชานุสรณ์    อ่าน (000502)
ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ผอ.สถานศึกษา ร.ร.ทุ่งกุลาประชานุสรณ์
1.กำหนดวันคัดเลือ วันที่ 17 ก.ค.56 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อบจ.

2.ระเบียบวิธีการคัดเลือก รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 17 ก.ค.56 ตั้งแต่เวลา 13.30-14.00 น.
รายละเอียดดูในเอกสารแนบ หรือติดต่องานบุคคล
 
  วันที่ : 05 ก.ค. 2556 11:48:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศกำหนดวันเวลาสอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษา    อ่าน (000308)
ประกาศกำหนดวันเวลาสอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น.เป็นตั้นไป ดูรายละเอียดในเอกสารแนบไฟล์ หรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 25 มิ.ย. 2556 14:10:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศกำหนดวันเวลาสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต(    อ่าน (000256)
ประกาศกำหนดวันเวลาสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต(นักบริหารงานทั่วไป8) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น เป็นตั้นไป
ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ หรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 25 มิ.ย. 2556 14:07:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศกำหนดวันเวลาสอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารต่างสายงาน    อ่าน (000255)
ประกาศกำหนดวันเวลาสอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารต่างสายงาน ตำแน่งผู้อำนวยการบริหารยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป8) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น เป็นตั้นไป
ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ หรือติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
  วันที่ : 25 มิ.ย. 2556 14:03:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป