เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling    อ่าน (000171)
สาย อบจ.รอ.1037 สายบ้านหนองแวง ต.หนองแวง - บ้านอุ่มเม้า ต.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 10 ม.ค. 2557 07:11:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in-Place Recycling    อ่าน (000191)
สายจากแยกทางหลวง ๒๐๔๖ -บ้านดงมัน ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 24 ธ.ค. 2556 07:20:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in-Place Recycling    อ่าน (000192)
สายจากแยกทางหลวง ๒๐๔๖ -บ้านดงมัน ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 19 ธ.ค. 2556 04:22:04 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in-Place Recycling    อ่าน (000213)
สายจากแยกทางหลวง ๒๐๔๖ -บ้านดงมัน ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 19 ธ.ค. 2556 04:17:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in-Place Recycling    อ่าน (000192)
สายบ้านท่าโพธิ์ ต.ทุ่งเขาหลวง-บ้านค้อชา ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 11 ธ.ค. 2556 04:36:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concreteโดยวิธี(Pavement in place Recycling สายบ้านท่าโพธิ์ ต.ทุ่งเขาหลวง-บ้านค้อ    อ่าน (000240)
โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement in place Recycling สายบ้านท่าโพธิ์ ต.ทุ่งเขาหลวง-บ้านค้อชา ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 04 ธ.ค. 2556 07:29:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างงานโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางจราจรลาดยาง cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)สาย อบจ.รอ.สายทางหลวง 214 บ้านดอนแคน ต.ศรีโคตร-บ้านอีง    อ่าน (000237)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.สายทางหลวง 214 บ้านดอนแคน ต.ศรีโคตร-บ้านอีง่อง ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 พ.ย. 2556 10:45:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.สายทางหลวง 214 บ้านดอนแคน ต.ศรีโคตร-    อ่าน (000260)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.สายทางหลวง 214 บ้านดอนแคน ต.ศรีโคตร-บ้านอีง่อง ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 พ.ย. 2556 10:44:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างงานโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทาง cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง อบจ.รอ.1076 บ้านหนองพุก ต.ขอนแก่น-บ้านเหล่าใหญ่ ต.ดงลา    อ่าน (000245)
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบจ.รอ.1076 บ้านหนองพุก ต.ขอนแก่น-บ้านเหล่าใหญ่ ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 พ.ย. 2556 10:41:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างงานโครงการซ่อมสร้างผิวทาง cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบจ.รอ.1076 บ้านหนองพุก ต.ขอนแก่น-บ้านเหล่าใหญ่    อ่าน (000241)
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบจ.รอ.1076 บ้านหนองพุก ต.ขอนแก่น-บ้านเหล่าใหญ่ ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 พ.ย. 2556 10:38:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)สาย อบจ.รอ.1037 บ้านหนองแวง-บ้านอุ่มเม้า ต.เหล่าหลวง อ    อ่าน (000228)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)สาย อบจ.รอ.1037 บ้านหนองแวง-บ้านอุ่มเม้า ต.เหล่าหลวง อ
 
  วันที่ : 29 พ.ย. 2556 10:36:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)สาย อบจ.รอ.1037 บ้านหนองแวง-บ้านอุ่มเม้า ต.เหล่าหลวง    อ่าน (000209)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)สาย อบจ.รอ.1037 บ้านหนองแวง-บ้านอุ่มเม้า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 พ.ย. 2556 10:34:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างงานโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทาง cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง อบจ.รอ.1066 บ้านคำม่วงหวาน ต.เมยวดี อ.เมยวดีถึงบ้านหนอ    อ่าน (000223)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบจ.รอ.1066 บ้านคำม่วงหวาน ต.เมยวดี อ.เมยวดีถึงบ้านหนองหว้า ต.กกโพธิ์ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 พ.ย. 2556 10:29:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบจ.รอ.1066 บ้านคำม่วงหวาน ต.เมยวดี    อ่าน (000244)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบจ.รอ.1066 บ้านคำม่วงหวาน ต.เมยวดี อ.เมยวดีถึงบ้านหนองหว้า ต.กกโพธิ์ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 พ.ย. 2556 10:28:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างงานโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทาง cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบจ.รอ.1029 บ้านคัดเค้า ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี ถึง บ้าน    อ่าน (000220)
โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทาง cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบจ.รอ.1029 บ้านคัดเค้า ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี ถึง บ้านหัวดง ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 พ.ย. 2556 10:24:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป