เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง    อ่าน (000122)
ซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง
 
  วันที่ : 16 ก.ย. 2557 05:08:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอรประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านหนองฮู ตำบลดู่น้อย-บ้านหนองแวง ตำบลหนองผือ อ    อ่าน (000135)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านหนองฮู ตำบลดู่น้อย-บ้านหนองแวง ตำบลหนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 ก.ย. 2557 10:10:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านหนองฮู ตำบลดู่น้อย-บ้านหนองแวง ตำบลหนองผือ อ.จตุร    อ่าน (000128)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านหนองฮู ตำบลดู่น้อย-บ้านหนองแวง ตำบลหนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 ก.ย. 2557 10:08:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สาย อบจ.รอ.2010 บ้านบึงงาม-บ้านปากช่อง ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ    อ่าน (000126)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สาย อบจ.รอ.2010 บ้านบึงงาม-บ้านปากช่อง ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 ก.ย. 2557 10:07:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอรประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สาย อบจ.รอ.2010 บ้านบึงงาม-บ้านปากช่อง ต.คำนาดี อ.โ    อ่าน (000146)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สาย อบจ.รอ.2010 บ้านบึงงาม-บ้านปากช่อง ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 ก.ย. 2557 10:06:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอรประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร para Cape Seal(โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายอบจ.รอ.2014 เทศบาลตำบลอาจสามารถ-บ้านแวง ต.หนองขาม อ.    อ่าน (000158)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร para Cape Seal(โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายอบจ.รอ.2014 เทศบาลตำบลอาจสามารถ-บ้านแวง ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 ก.ย. 2557 10:04:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายอบจ.รอ.2014 เทศบาลตำบลอาจสามารถ-บ้านแวง ต.หนองขาม อ.อาจส    อ่าน (000141)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายอบจ.รอ.2014 เทศบาลตำบลอาจสามารถ-บ้านแวง ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 ก.ย. 2557 10:01:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านสวนอ้อย-บ้านหนองมันปลา ต.เมืองน้อย-ทางหลวง2043 อ.ธวั    อ่าน (000153)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านสวนอ้อย-บ้านหนองมันปลา ต.เมืองน้อย-ทางหลวง2043 อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 ก.ย. 2557 09:58:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอรประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านสวนอ้อย-บ้านหนองมันปลา ต.เมืองน้อย-ทางหลวง2043    อ่าน (000172)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร para Cape Seal (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านสวนอ้อย-บ้านหนองมันปลา ต.เมืองน้อย-ทางหลวง2043 อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 ก.ย. 2557 09:57:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอรประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร เคฟซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านดอนแตง ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย-บ้านโพนดวน ต.หิน    อ่าน (000161)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร เคฟซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านดอนแตง ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย-บ้านโพนดวน ต.หิน
 
  วันที่ : 13 ก.ย. 2557 09:54:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร เคฟซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านดอนแตง ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย-บ้านโพนดวน ต.หินกอง อ.สุวรรณภ    อ่าน (000155)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร เคฟซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านดอนแตง ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย-บ้านโพนดวน ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 ก.ย. 2557 09:42:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอรประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร เคฟซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านยางจ้อง ตำบลน้ำอ้อม ถึงทางหลวงชนบท รอ.3032 อ.เกษตรวิสัย    อ่าน (000181)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร เคฟซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านยางจ้อง ตำบลน้ำอ้อม ถึงทางหลวงชนบท รอ.3032 อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อย
 
  วันที่ : 10 ก.ย. 2557 05:11:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร เคฟซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านยางจ้อง ตำบลน้ำอ้อม ถึงทางหลวงชนบท รอ.3032 อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อย    อ่าน (000166)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร เคฟซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านยางจ้อง ตำบลน้ำอ้อม ถึงทางหลวงชนบท รอ.3032 อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อย
 
  วันที่ : 10 ก.ย. 2557 05:09:41 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประะมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี pavement in place Recycling) จำนวน 2 โครงการ    อ่าน (000157)
รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประะมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี pavement in place Recycling) จำนวน 2 โครงการ
 
  วันที่ : 05 ก.ย. 2557 07:22:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร เคฟซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) จำนวน 2 โครงการ    อ่าน (000187)
1. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร เคฟซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ - บ้านขอนแก่น ตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 2. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร เคฟซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านแวง - บ้านเหม้า ตำบลสระคู - ถนน อบจ.รอ.
 
  วันที่ : 02 ก.ย. 2557 09:04:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป