เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ด
  รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว เทศบาลตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี ประจำปี 2555    อ่าน (000489)
รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว เทศบาลตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี ประจำปี 2555
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.00 น. นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด งานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2555 ณ ลำน้ำชี เท
 
  วันที่ : 19 พ.ย. 2555 10:52:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เลขานุการ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีแข่งเรือยาว ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร ประจำปี 2555    อ่าน (000687)
เลขานุการ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีแข่งเรือยาว ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร ประจำปี 2555
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. นางนราภรณ์ ไวนิยมพงศ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาว ณ กุดแสนชาติ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังห
 
  วันที่ : 19 พ.ย. 2555 10:50:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีแข่งเรือยาว ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร ประจำปี 2555    อ่าน (000560)
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีแข่งเรือยาว ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร ประจำปี 2555 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาว ตำบลนาใหญ่ ประจำปี 2555 ณ ท่าเรือวัดโพธิ์ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเ
 
  วันที่ : 18 พ.ย. 2555 21:12:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ปลอดเหล้า เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2555    อ่าน (000416)
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ปลอดเหล้า เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2555
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด งานประเพณีแข่งขันเรือยาว ปลอดเหล้า เทิดพระเกียร
 
  วันที่ : 18 พ.ย. 2555 21:08:14 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ปลอดเหล้า ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี ประจำปี 2555    อ่าน (000636)
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ปลอดเหล้า ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี ประจำปี 2555
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด งานประเพณีแข่งขันเรือยาว ปลอดเหล้า ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี ประ
 
  วันที่ : 18 พ.ย. 2555 21:03:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เทเสาเอกศาลาโรงธรรม    อ่าน (000559)
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เทเสาเอกศาลาโรงธรรม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.59 น. นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเทเสาเอกศาลาโรงธรรม ณ วัดปทุมรัตต์พนาราม บ้านโคกทม ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ โดยมีทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่ว
 
  วันที่ : 15 พ.ย. 2555 11:01:09 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รองนายก อบจ.เปิดงานประเพณีเส็งกลอง ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี ประจำปี 2555    อ่าน (000784)
รองนายก อบจ.เปิดงานประเพณีเส็งกลอง ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี ประจำปี 2555 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ วัดบ้าหนองแคน ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด นางจุรีพร สินธุไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเส็งกลอง อำเภอหนองฮี ประจำ
 
  วันที่ : 09 พ.ย. 2555 09:08:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ สสส. เดินหน้าโครงการร้อยเอ็ด สู่การเป็นจังหวัดน่าอยู่ที่สุด    อ่าน (000805)
อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ สสส. เดินหน้าโครงการร้อยเอ็ด สู่การเป็นจังหวัดน่าอยู่ที่สุด วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองดู่ ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการร้อยเอ็ด สู่กา
 
  วันที่ : 06 พ.ย. 2555 08:58:15 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำเด่นราษฎร์ จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบวงสรวงเจ้าพ่อบ่อพันขัน ประจำปี 2555    อ่าน (000704)
อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำเด่นราษฎร์ จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบวงสรวงเจ้าพ่อบ่อพันขัน ประจำปี 2555 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.09 น. นางจุรีพร สินธุไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป
 
  วันที่ : 04 พ.ย. 2555 11:09:47 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.ร่วมกับเทศบาลตำบลกกกุงจัดงานทำบุญตักบาตรนมัสการพระเจ้าใหญ่บ้านหนองยาง ? ยางคำ ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง ประจำปี 2555    อ่าน (000837)
อบจ.ร่วมกับเทศบาลตำบลกกกุงจัดงานทำบุญตักบาตรนมัสการพระเจ้าใหญ่บ้านหนองยาง ? ยางคำ ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง ประจำปี 2555 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานบุญตักบาตรนมัสการพระเจ้าใหญ่ บ้านหนองย
 
  วันที่ : 04 พ.ย. 2555 11:05:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดการแข่งขันเรือยาวตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร ประจำปี 2555 ก่อนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว    อ่าน (000525)
รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดการแข่งขันเรือยาวตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร ประจำปี 2555 ก่อนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาว ณ สนามแข่งเรือวัดท่าโพธิ์ ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหา
 
  วันที่ : 02 พ.ย. 2555 09:02:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอพนมไพร ประจำปี 2555    อ่าน (000585)
อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอพนมไพร ประจำปี 2555 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.09 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแข่ง
 
  วันที่ : 02 พ.ย. 2555 08:34:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน จัดงานประเพณีบุญออกพรรษา ประจำปี 2555    อ่าน (000585)
อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพันขัน จัดงานประเพณีบุญออกพรรษา ประจำปี 2555 วันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. นางจุรีพร สินธุไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญออกพรรษา ประจำปี 2555 ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่
 
  วันที่ : 01 พ.ย. 2555 08:52:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้า ?สุดยอดเรือยาวจ้าวแห่งลุ่มน้ำชี ประจำปี 2555? ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เข้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา    อ่าน (000569)
อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้า ?สุดยอดเรือยาวจ้าวแห่งลุ่มน้ำชี ประจำปี 2555? ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เข้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
 
  วันที่ : 01 พ.ย. 2555 08:48:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองบัว จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเกษตรวิสัย ครั้งที่ 36 ประจำปี 2555    อ่าน (000873)
อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองบัว จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเกษตรวิสัย ครั้งที่ 36 ประจำปี 2555 วันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 11.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด
 
  วันที่ : 01 พ.ย. 2555 08:46:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป