เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ด
  รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดงานแข่งขันเรือยาวตำบลนาเลิง ประจำปี 2555    อ่าน (000617)
รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดงานแข่งขันเรือยาวตำบลนาเลิง ประจำปี 2555 วันที่ 3 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานประเพณีการแข่งขันเรือยาว องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายวีระศักดิ์ กลางบุ
 
  วันที่ : 04 ต.ค. 2555 15:28:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ    อ่าน (000576)
?ถักทอร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว? เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการเกษียณอายุราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2556 ประกอบด้วย นายสุทัศน์ จันทร์ศรีระมี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์, นางเตือนใจ จันทร์ศรีระมี ครู คศ. 3 ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ แ
 
  วันที่ : 20 ก.ย. 2555 10:24:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.จัด?โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร?    อ่าน (000540)
12 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัด?โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร? องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2555 ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 309 คน
 
  วันที่ : 20 ก.ย. 2555 10:16:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รองนายก อบจ.เปิดเปิดโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้แก่เยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000886)
รองนายก อบจ.เปิดเปิดโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้แก่เยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555วันที่ 3 กันยายน 2555 ณ. โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า บ
 
  วันที่ : 05 ก.ย. 2555 20:19:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  โครงการ อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน 2555    อ่าน (000558)
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดทำโครงการ ?เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พระราชินี อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน? ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นเวทีประชาคมในการรับฟังคว
 
  วันที่ : 23 ส.ค. 2555 15:49:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.เปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประจำปี 2555    อ่าน (000457)
นายก อบจ.เปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประจำปี 2555 วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประจำปี 2555 ซึ่งงานศูนย์อนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรม อีสาน ศูนย์บริการวิชาการ
 
  วันที่ : 22 ส.ค. 2555 08:42:47 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การประชุมสภา อบจ.สมัยสามัญ สมัยที่ 2    อ่าน (000497)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 วันที่ 14 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 16 ส.ค. 2555 15:14:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รอง นายก อบจ.นำข้าราชการพนักงาน อบจ.ร่วมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ(2)    อ่าน (000498)
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 นางจุรีพร สินธุไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมง
 
  วันที่ : 14 ส.ค. 2555 13:33:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รองนายก อบจ.นำข้าราชการพนักงาน อบจ.ร่วมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    อ่าน (000474)
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 นางจุรีพร สินธุไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พ
 
  วันที่ : 14 ส.ค. 2555 13:26:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  โครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่    อ่าน (000491)
โครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อที่ให้กับประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ต่อการเกิดโรค จังหวัดร้อยเอ็ด ปี2555 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนประชาชนที่เข้ารับบริการในแต่ละตำบลที่ผ่านมา 1. ตำบลนิเวศน์ จำนวน 41 คน 2. ตำบลหนองบัว จำนวน
 
  วันที่ : 24 ก.ค. 2555 15:45:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันนัดพบแรงงานผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000466)
การจัดงานวันนัดพบแรงงานผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพและรับงานไปทำที่บ้าน ในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมเพชรัตต์การ์เด้น เพื่อส่งเสริมให้คนหางานได้มีงานทำทั้งจากการสมัครงานหรือรับงานไปทำที่บ้าน ส่วนนายจ้าง/สถานประกอบการได้มีโอกาสคัดเลือก
 
  วันที่ : 23 ก.ค. 2555 14:07:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.ร้อยเอ็ดร่วมงานสมเด็จพระนารายณ์มหาราช    อ่าน (000626)
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 นางจุรีภรณ์ สินธุไพร รองนายก อบจ. พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีฯ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2555 ณ มลทลพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผูู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมห
 
  วันที่ : 11 ก.ค. 2555 11:24:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งแรก ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1    อ่าน (000656)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งแรก ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้(4 กรกฎาคม 2555) เวลา 13.00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งแรก ป
 
  วันที่ : 04 ก.ค. 2555 15:05:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ขรก.อบจ.ร่วมต้อนรับนายมังกร ยนต์ตระกูล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง    อ่าน (000615)
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนำโดย ปลัดสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายมังกร ยนต์ตระกูล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกอค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 03 ก.ค. 2555 09:58:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ชาวพุทธร่วมงานฉลองพุทธยันตี 2600 ปี    อ่าน (000489)
ชาวพุทธร่วมงานฉลองพุทธยันตี 2600 ปีที่ท้องสนามหลวงและวัดโดยรอบ (4/6/2012) ท้องสนามหลวง 4 มิ.ย.- พุทธศาสนิกชน ร่วมงานฉลองพุทธยันตี 2600 ปีที่ท้องสนามหลวง อย่างแน่นขนัด ขณะที่วัดในพื้นที่โดยรอบ เช่น วัดสระเกศฯ วัดอินทรฯ ประชาชนร่วมทำบุญถวายสังฆทานในวันสำคัญของชาวพุทธ งานฉลองพุทธชยันตี
 
  วันที่ : 05 มิ.ย. 2555 11:39:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป