เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ด
  อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี    อ่าน (000103)
นายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคล
 
  วันที่ : 30 มี.ค. 2560 14:01:04 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ?วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560?    อ่าน (000117)
นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน ?วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560? โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจ
 
  วันที่ : 20 มี.ค. 2560 09:27:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา    อ่าน (000103)
ประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา ** เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2560 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ เปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือ
 
  วันที่ : 20 มี.ค. 2560 09:25:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ปิดอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน ตามศาสตร์พระราชา ประจำปี 2560 รุ่นแรก    อ่าน (000104)
ปิดอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน ตามศาสตร์พระราชา ประจำปี 2560 รุ่นแรก วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 น. ที่ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงครา มณฑลทหารบกที่ 27 พ.อ.วิบูลย์ศักดิ์ สมบูรณ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานปิดการอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผ
 
  วันที่ : 13 มี.ค. 2560 15:28:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รองนายก อบจ.เปิดงานนมัสการพระธาตุพระอรหันต์โมกคัลลาน์ อำเภอสุวรรณภูมิ    อ่าน (000115)
รองนายก อบจ.เปิดงานนมัสการพระธาตุพระอรหันต์โมกคัลลาน์ อำเภอสุวรรณภูมิ วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ วัดกลาง อำเภอสุวรรณภูมิ นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานนมัสการพระธาตุพระอรหันต์โมกคัลลาน์ อำภอสุวรรณภูมิ โดยมี พระครูสุตกิจวิมล เจ้าอาวาสวัดกลาง
 
  วันที่ : 13 มี.ค. 2560 15:26:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  นายก อบจ.เป็นประธานอ่านพระบรมราชโองการตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร พัดยศ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท    อ่าน (000101)
นายก อบจ.เป็นประธานอ่านพระบรมราชโองการตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร พัดยศ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท วันที่ 12 มีนาคม 2560 ณ โอโบสถวัดบ้านเขวา ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานอ่านพระบรมราชโองการตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร พัดยศ เจ้าอา
 
  วันที่ : 13 มี.ค. 2560 15:24:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  อบจ.ร้อยเอ็ดร่วมประเพณีแ่ห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน ในงานมหาทานบารมีบุญผะเหวด 2560    อ่าน (000113)
วันที่ ๕ มี.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมประเพณีแ่ห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของงานบุญประเพณี"มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" โดยเริ่มจากสำนักงาน อบจ. ถึงบริเวณเวทีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ตลอดระหว่างทางจะมีหน่วยงานต่างๆทุกหน่วยงานของภาครัฐแล
 
  วันที่ : 06 มี.ค. 2560 09:26:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม มหาทานบารมีประเพณีบุุญผะเหวดร้อยเอ็ด    อ่าน (000092)
การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม มหาทานบารมีประเพณีบุุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 วันที่ 3-4 มีนาคม 2560
 
  วันที่ : 06 มี.ค. 2560 09:21:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พิธีอัญเชิญพระอุปคุต พระราชทาน    อ่าน (000095)
วันที่ ๓ มี.ค.๒๕๖๐ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ พ่อเมืองชาวร้อยเอ็ด อัญเชิญพระอุปคุต พระราชทาน แห่รอบบึงพลาญชัย พร้อมหัวหน้าหหน่วยงานทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วมขบวนแห่ เป็นสัญลักษณ์ ที่บอกให้รู้ว่า งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๖๐ ได้เริ่มขึ้นแล้ว ณ บริเวณมณฑลพิธีกลางน้ำ บึงพ
 
  วันที่ : 06 มี.ค. 2560 09:17:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  งานแถลงข่าว งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 27 ประจำปี ๒๕๖๐    อ่าน (000116)
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานแถลงข่าว งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 27 ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เป็นประธานแถลงข่าวจัดงานแถลงข่าว งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 27 ประจำปี ๒๕๖๐ ร่วมกับนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้
 
  วันที่ : 24 ก.พ. 2560 14:29:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ    อ่าน (000091)
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภรพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 ก.พ. 2560 08:52:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ตำบลวังหลวง    อ่าน (000097)
* วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน นำส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกให้บริการกว่า 70 หน่วยงาน
 
  วันที่ : 23 ก.พ. 2560 08:49:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ร้อยเอ็ดเพิ่มศักยภาพ สร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา    อ่าน (000084)
ร้อยเอ็ดเพิ่มศักยภาพ สร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา ......................................................... วันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๖๐ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการฯ ป.ป.ช. ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ให้เกียรติ บรรยายพิเศษ"ศ
 
  วันที่ : 22 ก.พ. 2560 09:09:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560    อ่าน (000104)
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 17 กุมาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีนางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหาร
 
  วันที่ : 20 ก.พ. 2560 14:42:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20    อ่าน (000095)
จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำ ฆ้อง กลอง ระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 เพื่อแสดงอนุโมทนาสาธุการ ****เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ พระอุโบสถ์วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พระปริยัติธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้
 
  วันที่ : 14 ก.พ. 2560 09:00:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป