เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผูค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน 3 คัน    อ่าน (000082)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผูค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน 3 คัน
 
  วันที่ : 29 มี.ค. 2560 11:00:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการประมูลจ้างซ่อมสร้างถนน ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 9 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000085)
ประกาศผลผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 50/2560 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และ เอกสารประมูลจ้าง เลขที่ 10/2560 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
 
  วันที่ : 24 มี.ค. 2560 16:39:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพารา cape seal โดยวิธี pavement in place recycling จำนวน 7 โครงการ    อ่าน (000097)
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพารา cape seal โดยวิธี pavement in place recycling จำนวน 7 โครงการ
 
  วันที่ : 15 มี.ค. 2560 11:28:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เรื่อง รายชื่อผุู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรพารา Cape seal โดยวิธี Pavement in place recycling จำนวน 8 โครงการ    อ่าน (000095)
เรื่อง รายชื่อผุู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรพารา Cape seal โดยวิธี Pavement in place recycling จำนวน 8 โครงการ
 
  วันที่ : 15 มี.ค. 2560 11:25:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลประมูลโครงการจัดจ้างซ่อมสร้างถนน ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 9 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000077)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลประมูลโครงการจัดจ้างซ่อมสร้างถนน ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 9 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ประกาศ 1. เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจัดจ้างซ่อมสร้างถนนนความรับผ
 
  วันที่ : 15 มี.ค. 2560 10:56:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000096)
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 01 มี.ค. 2560 15:33:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000080)
เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 01 มี.ค. 2560 15:31:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และ เงือนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place REcycling) จำนวน 9 โครงการ    อ่าน (000082)
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และ เงือนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place REcycling) จำนวน 9 โครงการ
 
  วันที่ : 28 ก.พ. 2560 10:38:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแคปซีลโดยวิธี (Pavement in Place Recyc ling) จำนวน 9 โครงการ    อ่าน (000090)
ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแคปซีลโดยวิธี (Pavement in Place Recyc ling) จำนวน 9 โครงการ
 
  วันที่ : 28 ก.พ. 2560 10:32:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ    อ่าน (000091)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงกาซ่อมสร้างทางลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) จำนวน 2 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเ
 
  วันที่ : 21 ก.พ. 2560 15:48:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ    อ่าน (000086)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการประมูลจ้างซ่อมสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) จำนวน 2 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง จำนวน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเส
 
  วันที่ : 21 ก.พ. 2560 15:44:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ยกเลิการประมูลจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000106)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิการประมูลจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 13 ม.ค. 2560 10:27:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000101)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ(PDF)
 
  วันที่ : 12 ม.ค. 2560 10:55:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้่าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) จำนวน 9 โครงการ    อ่าน (000093)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้่าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) จำนวน 9 โครงการ
 
  วันที่ : 11 ม.ค. 2560 14:19:08 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ระกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycสing) จำนวน 9 โครงการ    อ่าน (000088)
ระกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycสing) จำนวน 9 โครงการ
 
  วันที่ : 11 ม.ค. 2560 14:14:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป