เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาประกอบอาหาร ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000089)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาประกอบอาหาร ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 26 ต.ค. 2559 13:18:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาประกอบอาหารของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000089)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาประกอบอาหารของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 26 ต.ค. 2559 13:17:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้าง    อ่าน (000133)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 29 ก.ย. 2559 16:21:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้าง    อ่าน (000126)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 29 ก.ย. 2559 16:21:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้าง    อ่าน (000132)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวว Para Cape Seal และโครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 29 ก.ย. 2559 16:20:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling)จำนวน 3 โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement in Place Recycling    อ่าน (000127)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling)จำนวน 3 โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement in Place Recycling) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 27 ก.ย. 2559 15:26:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling)จำนวน 3 โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement in Place    อ่าน (000120)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประมูลซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling)จำนวน 3 โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement in Place Recycling) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็
 
  วันที่ : 27 ก.ย. 2559 15:25:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000110)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 27 ก.ย. 2559 15:14:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000107)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 27 ก.ย. 2559 15:14:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการปรับปรุงอ่างธวัชชัย ก่อสร้างสะพาน เข้า ? ออกเกาะกลางอ่างธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000081)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการปรับปรุงอ่างธวัชชัย ก่อสร้างสะพาน เข้า ? ออกเกาะกลางอ่างธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 27 ก.ย. 2559 15:12:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงอ่างธวัชชัย ก่อสร้างสะพาน เข้า ? ออกเกาะกลางอ่างธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000091)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงอ่างธวัชชัย ก่อสร้างสะพาน เข้า ? ออกเกาะกลางอ่างธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 27 ก.ย. 2559 15:10:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 1 โครงการ และ โครงการซ่อมสร้างถน    อ่าน (000076)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 1 โครงการ และ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี ( Pavement in
 
  วันที่ : 27 ก.ย. 2559 15:02:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) จำนวน 2 โครงการ    อ่าน (000054)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) จำนวน 2 โครงการ
 
  วันที่ : 27 ก.ย. 2559 14:51:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ราชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้่าเสนอราคาปรมะูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) จำนวน 2 โครงการ    อ่าน (000058)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ราชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้่าเสนอราคาปรมะูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) จำนวน 2 โครงการ
 
  วันที่ : 27 ก.ย. 2559 14:43:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงืรอนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place REcycling) จำนวน 3 โครงการ    อ่าน (000059)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงืรอนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place REcycling) จำนวน 3 โครงการ
 
  วันที่ : 27 ก.ย. 2559 14:40:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป