เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมสร้างถนนลาดยาง ในความรับผิดชอบจฃของ อบจ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิค    อ่าน (000021)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมสร้างถนนลาดยาง ในความรับผิดชอบจฃของ อบจ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิค
 
  วันที่ : 12 มิ.ย. 2561 11:06:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๙ ที่นั่ง จำนวน (๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000021)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๙ ที่นั่ง จำนวน (๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 15:06:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ (๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000020)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ (๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 15:05:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๙ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน    อ่าน (000018)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๙ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
 
  วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 15:01:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๑ คัน    อ่าน (000019)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๑ คัน
 
  วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 15:00:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concretel โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านดอนหัวชาด ตำบลบ้านฝาง - ทางหลวง 2392 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000022)
สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concretel โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านดอนหัวชาด ตำบลบ้านฝาง - ทางหลวง 2392 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 08 มิ.ย. 2561 15:18:54 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวืธี ( Pavement in Place Recycking) สายบ้านโนนข่า ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ - บ้านดอนแคน ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000020)
เผยแพร่สัญญาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวืธี ( Pavement in Place Recycking) สายบ้านโนนข่า ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ - บ้านดอนแคน ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 08 มิ.ย. 2561 15:17:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโนนดู่ ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี - บ้านหนองเต่า ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000021)
สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโนนดู่ ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี - บ้านหนองเต่า ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 08 มิ.ย. 2561 15:15:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านนาทม บ้านหนองแวงน้อย ตำบลโพธิ์ทอง - เขตตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000012)
เผยแพร่สัญญาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านนาทม บ้านหนองแวงน้อย ตำบลโพธิ์ทอง - เขตตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 08 มิ.ย. 2561 15:12:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1018 บ้านหนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ - บ้านเมืองสรวง เขตเทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อเยอ็ด    อ่าน (000014)
ผยแพร่โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1018 บ้านหนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ - บ้านเมืองสรวง เขตเทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อเยอ็ด
 
  วันที่ : 07 มิ.ย. 2561 14:07:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย บ้านหนองม่วงส้ม ตำบลโหรา - บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000015)
เผยแพร่สัญญาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย บ้านหนองม่วงส้ม ตำบลโหรา - บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 07 มิ.ย. 2561 14:04:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโค้ง ม.3 ตำบลเมืองทุ่ง - บ้านหนองหูลิง ม.5 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000011)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโค้ง ม.3 ตำบลเมืองทุ่ง - บ้านหนองหูลิง ม.5 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 07 มิ.ย. 2561 10:50:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตอ ม.7 ตำบลหัวช้าง-บ้านข่าน้อย ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000011)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตอ ม.7 ตำบลหัวช้าง-บ้านข่าน้อย ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 07 มิ.ย. 2561 10:48:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโพนดวน ตำบลศรีสว่าง -บ้านปลาคูณ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอดพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโพนดวน ตำบลศรีสว่าง -บ้านปลาคูณ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอดพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 05 มิ.ย. 2561 13:25:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนในความรับผิดชอบ โดยวิธี Pavement In-Place Recycling จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000014)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนน โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ในความรับผิดชอบ จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิว Para Cape Seal (โดย
 
  วันที่ : 05 มิ.ย. 2561 10:47:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป