เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน (รร.ขี้เหล็ก)    อ่าน (000027)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน (รร.ขี้เหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
 
  วันที่ : 06 ส.ค. 2561 11:57:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (3 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000009)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อนสองล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (3 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 03 ส.ค. 2561 10:01:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองตอ ม.7 ตำบลหัวช้าง - บ้านข่าน้อย ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000021)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองตอ ม.7 ตำบลหัวช้าง - บ้านข่าน้อย ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 26 ก.ค. 2561 17:43:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโคกสี - บ้านนาเจริญ ตำบลชุมพร - บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
ผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโคกสี - บ้านนาเจริญ ตำบลชุมพร - บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 26 ก.ค. 2561 15:25:14 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 26 ก.ค. 2561 11:52:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนทุ่งกุลาประขานุสรรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนทุ่งกุลาประขานุสรรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 26 ก.ค. 2561 11:49:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง อแสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโนนสบาย ตำบลดงครั่งใหญ่ - ทางหลวงชนบท รอ 3071 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง อแสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโนนสบาย ตำบลดงครั่งใหญ่ - ทางหลวงชนบท รอ 3071 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 25 ก.ค. 2561 09:52:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เลื่อนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000003)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เลื่อนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 23 ก.ค. 2561 15:06:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 9 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000000)
เผยแพร่สัญญาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 9 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 20 ก.ค. 2561 14:45:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาซื้อรถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000003)
เผยแพร่สัญญาซื้อรถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 20 ก.ค. 2561 14:44:04 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายอบจ.รอ.1042 บ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง - บ้านหนองตอ ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายอบจ.รอ.1042 บ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง - บ้านหนองตอ ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
 
  วันที่ : 20 ก.ค. 2561 09:53:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง จำนวน 1 คัน    อ่าน (000001)
เผยแพร่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง จำนวน 1 คัน
 
  วันที่ : 19 ก.ค. 2561 15:29:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ    อ่าน (000002)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ
 
  วันที่ : 18 ก.ค. 2561 11:41:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม    อ่าน (000002)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
 
  วันที่ : 18 ก.ค. 2561 10:35:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แบบโครงการก่่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนขี้หล็กพิทยาคม    อ่าน (000001)
แบบโครงการก่่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนขี้หล็กพิทยาคม
 
  วันที่ : 18 ก.ค. 2561 10:30:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป