เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรัอยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000004)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรัอยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 25 ก.ย. 2561 10:52:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโอท๊อปซีตี้เพื่อปรับปรุงเป็นห้องปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและตำรวจท่องเที่ยว    อ่าน (000004)
เผยแพร่สัญญาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโอท๊อปซีตี้เพื่อปรับปรุงเป็นห้องปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและตำรวจท่องเที่ยว
 
  วันที่ : 25 ก.ย. 2561 09:47:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานบนเส้นทางสายบ้านหนองสิม ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ - เขตตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000008)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานบนเส้นทางสายบ้านหนองสิม ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ - เขตตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 24 ก.ย. 2561 17:44:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน บนเส้นทางสายบ้านหนองสิม ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ - เขตตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000007)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน บนเส้นทางสายบ้านหนองสิม ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ - เขตตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 24 ก.ย. 2561 17:02:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโอท็อปซิตี้ เพื่อปรับปรุงเป็นห้องปฏบัติราชการของสาธารณสุขและตำรวจท่องเที่ยว    อ่าน (000011)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโอท็อปซิตี้ เพื่อปรับปรุงเป็นห้องปฏบัติราชการของสาธารณสุขและตำรวจท่องเที่ยว
 
  วันที่ : 24 ก.ย. 2561 16:28:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการซ่อมแซมสะพานข้ามลำกุดกู่ บนเส้นทางสายเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย - เขตตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000018)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการซ่อมแซมสะพานข้ามลำกุดกู่ บนเส้นทางสายเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย - เขตตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 21 ก.ย. 2561 15:36:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมสะพายข้ามลำกุดกู่ บนเส้นทางสายเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย - เขตตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000011)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมสะพายข้ามลำกุดกู่ บนเส้นทางสายเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย - เขตตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 21 ก.ย. 2561 15:33:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Nutural Rubber Modified Asphaltic Concrete โดยวิธี ( Pavement in Place Recycling) สายบ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง- บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000017)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Nutural Rubber Modified Asphaltic Concrete โดยวิธี ( Pavement in Place Recycling) สายบ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง- บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 20 ก.ย. 2561 19:12:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Nutural Rubber Modified Asphaltic Concrete โดยวิธ๊ ( Pavement in Place Recycling) สายบ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง - บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000012)
ผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Nutural Rubber Modified Asphaltic Concrete โดยวิธ๊ ( Pavement in Place Recycling) สายบ้านสีแก้ว ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง - บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 20 ก.ย. 2561 19:08:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Nutural Rubber Modified Asphaltic Concretye โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ1022 บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน -บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000015)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Nutural Rubber Modified Asphaltic Concretye โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ1022 บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน -บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 20 ก.ย. 2561 19:04:15 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Nutural Rubber Modified Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1022 บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน -บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000014)
ผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Nutural Rubber Modified Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1022 บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน -บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 20 ก.ย. 2561 19:00:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราคาแคปซีล โดยวิธ๊ (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1054 บ้านดอนยาง ตำบลสระคู -บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000015)
ครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราคาแคปซีล โดยวิธ๊ (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1054 บ้านดอนยาง ตำบลสระคู -บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 20 ก.ย. 2561 18:56:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี ( Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1054 บ้านดอนยาง ตำบลสระคู -บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000018)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี ( Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1054 บ้านดอนยาง ตำบลสระคู -บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 20 ก.ย. 2561 18:52:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ร่างประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1049 บ้านดอนกลอย ต.หนองฮี - บ้านวารีเกษม ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000015)
ร่างประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1049 บ้านดอนกลอย ต.หนองฮี - บ้านวารีเกษม ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 20 ก.ย. 2561 16:32:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ร่างประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านอีง่อง ต.อีง่อง - บ้านดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000015)
ร่างประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านอีง่อง ต.อีง่อง - บ้านดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 20 ก.ย. 2561 16:28:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป