เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) จำนวน 2 โครงการ    อ่าน (000047)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) จำนวน 2 โครงการ
 
  วันที่ : 27 ก.ย. 2559 14:51:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ราชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้่าเสนอราคาปรมะูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) จำนวน 2 โครงการ    อ่าน (000049)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ราชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้่าเสนอราคาปรมะูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) จำนวน 2 โครงการ
 
  วันที่ : 27 ก.ย. 2559 14:43:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงืรอนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place REcycling) จำนวน 3 โครงการ    อ่าน (000052)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงืรอนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place REcycling) จำนวน 3 โครงการ
 
  วันที่ : 27 ก.ย. 2559 14:40:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกใหเข้าเสนอราคาประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) จำนวน 3 โครงการ    อ่าน (000044)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกใหเข้าเสนอราคาประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) จำนวน 3 โครงการ
 
  วันที่ : 27 ก.ย. 2559 14:36:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาปรูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผว Nutural Rubber Modified Asphalat Concrete 1 โครงการ และโครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) จำนวน 2 โครงการ    อ่าน (000038)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาปรูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผว Nutural Rubber Modified Asphalat Concrete 1 โครงการ และโครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) จำนวน 2 โครงการ
 
  วันที่ : 27 ก.ย. 2559 10:32:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000035)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลเรื่องโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 26 ก.ย. 2559 15:10:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000036)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และ กำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลเรื่องโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 26 ก.ย. 2559 15:08:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000034)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมุลเรื่องโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal และ ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling จำนวน 2
 
  วันที่ : 26 ก.ย. 2559 15:02:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  ประกาศคณะกรรมการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000044)
รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Natual Rubber Modified Asphat Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1048 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ? อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงบ้านกลาง ตำบลค้อใหญ่)
 
  วันที่ : 23 ก.ย. 2559 15:59:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000054)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Natual Rubber Modified Asphat Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1048 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ? อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงบ้านกลาง ตำบลค้อใหญ่)
 
  วันที่ : 19 ก.ย. 2559 14:46:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน    อ่าน (000118)
เนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะและรายละเอียดรถขุดไฮดรอลคตีนตะขาบ จำเป็นต้องทบทวนคุณลักษณะใหม่
 
  วันที่ : 14 ก.ค. 2559 09:07:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  iรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประมูลจ้างของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000168)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ประมูลจ้างของโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 17 พ.ค. 2559 13:55:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาประกอบอาหาร ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000156)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาประกอบอาหาร ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 04 พ.ค. 2559 13:52:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาประกอบอาหารของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000160)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาประกอบอาหารของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 04 พ.ค. 2559 13:50:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  รายชือผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ จำนวน 6 โครงการ    อ่าน (000181)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชือผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางิวจราจร Para Cape Seal, ผิวจราจร Para Asphaltic Concrete และ ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavenent In-Place Recycling) จำนวน 6 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับวันที่ 28 เมษ
 
  วันที่ : 29 เม.ย. 2559 09:39:09 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป