เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองสะเดา ต.ชมสะอาด - บ้านใหม่พัฒนา ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000005)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองสะเดา ต.ชมสะอาด - บ้านใหม่พัฒนา ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 10 เม.ย. 2562 15:10:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธ๊ (Pavement in Place Recycling) สายบ้านหนองเต่า ตำบลหนองไผ่ - ทางหลวง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000008)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling)สายบ้านหนองเต่า ตำบลหนองไผ่ - ทางหลวง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 10 เม.ย. 2562 13:26:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านหนองเต่า ตำบลหนองไผ่- ทางหลวง 2043 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000008)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านหนองเต่า ตำบลหนองไผ่- ทางหลวง 2043 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 10 เม.ย. 2562 13:23:47 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000007)
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 10 เม.ย. 2562 13:15:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ลำ    อ่าน (000008)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ลำ
 
  วันที่ : 10 เม.ย. 2562 13:14:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)จากเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย - ทางหลวงชนบท รอ 3032 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin    อ่าน (000005)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)จากเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย - ทางหลวงชนบท รอ 3032 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
 
  วันที่ : 10 เม.ย. 2562 12:54:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยบแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด ของโรงเรียนกีฬาฯ ภาคเรียนที่ 1/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000006)
เผยบแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด ของโรงเรียนกีฬาฯ ภาคเรียนที่ 1/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 10 เม.ย. 2562 10:24:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด ของโรงเรียนกีฬาฯ ภาคเรียนที่ 1/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000012)
เผยแพร่ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด ของโรงเรียนกีฬาฯ ภาคเรียนที่ 1/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 10 เม.ย. 2562 10:22:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายจากทางหลวงชนบท ๔๐๐๒ - บ้านท่าสีดา - บ้านคูเมือง ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000004)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายจากทางหลวงชนบท ๔๐๐๒ - บ้านท่าสีดา - บ้านคูเมือง ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 10 เม.ย. 2562 09:59:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายอบจ.รอ ๑๐๕๔ บ้านดอนยาง ตำบลสระคู - บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ    อ่าน (000001)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายอบจ.รอ ๑๐๕๔ บ้านดอนยาง ตำบลสระคู - บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 10 เม.ย. 2562 09:59:15 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1029 บ้านคัดเค้า ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี - บ้านหัวดง ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อย    อ่าน (000002)
เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1029 บ้านคัดเค้า ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี - บ้านหัวดง ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 เม.ย. 2562 15:07:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1029 บ้านคัดเค้า ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี - บ้านหัวดง ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000009)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1029 บ้านคัดเค้า ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี - บ้านหัวดง ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 เม.ย. 2562 15:05:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Plac ec Recycling) สายบ้านเปลือยน้อย ตำบลหนองไผ่ - ทาางหลวง 23 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Plac ec Recycling) สายบ้านเปลือยน้อย ตำบลหนองไผ่ - ทาางหลวง 23 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 เม.ย. 2562 15:01:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านเปลือยน้อย ตำบลหนองไผ่ - ทางหลวง 23 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000009)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านเปลือยน้อย ตำบลหนองไผ่ - ทางหลวง 23 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 เม.ย. 2562 14:59:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโรงเรียนกีฬาฯ ภาคเรียนที่ 1/2562    อ่าน (000003)
เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนโรงเรียนกีฬาฯ ภาคเรียนที่ 1/2562
 
  วันที่ : 09 เม.ย. 2562 14:05:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป