เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวประกาศ จาก อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก สถาปนิก    อ่าน (000280)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง สถาปนิก ระดับ 3
 
  วันที่ : 19 เม.ย. 2556 09:45:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000359)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด
1.ตำแหน่งคนงานทั่วไป

2.ตำแหน่งคนสวน

รายละเอียดดูในเอกสารแนบไฟล์ หรือติดต่อฝ่ายบุคคล 043511055 ต่อ 197
 
  วันที่ : 19 เม.ย. 2556 09:09:14 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ เพื่อสอบ ขรก.กรณีมีเหตุพิเศษ    อ่าน (000336)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ เพื่อสอบ ขรก.กรณีมีเหตุพิเศษ ทีไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ งตั้งเป็นข้าราชการ อบจ. และแต่
 
  วันที่ : 11 เม.ย. 2556 14:39:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  รับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน    อ่าน (000315)
รับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค 7

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 7
รายละเอียดดูในเอกสารแนบ หรือติดต่อฝ่านบุคคล อบจ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 10 เม.ย. 2556 11:50:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ข่าวฝากประชาสัมพันธ์งานบุคคล อบจ. เดือนเมษายน 2556    อ่าน (000377)
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์งานบุคคล อบจ. เดือนเมษายน 2556 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ
 
  วันที่ : 09 เม.ย. 2556 15:40:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศรับสมัคร ขรก.เพื่อแต่งตั้งในระดับบริหาร    อ่าน (000259)
ประกาศรับสมัคร ขรก.เพื่อแต่งตั้งในระดับบริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8 )
ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ 23 เมษายน 2556 - 8 พฤษภาคม 2556
 
  วันที่ : 09 เม.ย. 2556 09:30:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ข่าวฝากประชาสัมพันธ์งานบุคคล อบจ.    อ่าน (000332)
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์งานบุคคล อบจ.ทัวประเทศครับ
 
  วันที่ : 04 เม.ย. 2556 09:14:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศชื่อผู้สมัครรับโอน ขรก.อบจ.ตำแหน่งบริหาร    อ่าน (000307)
ประกาศชื่อผู้สมัครรับโอน ขรก.อบจ.ตำแหน่งบริหาร รายละเอียดดูในไฟล์แนบ
 
  วันที่ : 02 เม.ย. 2556 16:57:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง    อ่าน (000393)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดวันสอบ สถานที่สอบ เวลา ระเบีียบ ข้อบังคับในการเลือกสรร
ดูรายละเอียดในไฟล์แนบครับ
 
  วันที่ : 26 มี.ค. 2556 17:19:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000683)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ PDF
 
  วันที่ : 05 มี.ค. 2556 10:04:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ อบจ.โดยวิธีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง สถาปนิก ระดับ 3    อ่าน (000698)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ อบจ.โดยวิธีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
ตำแหน่ง สถาปนิก ระดับ 3 จำนวน 1อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม 2556 ในวันและเวลาราชการที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดดาวโหลดเอกสารในเอกสารแนบไฟล์
04351
 
  วันที่ : 22 ก.พ. 2556 16:24:47 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  รับสมัตรบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (001017)
รับสมัตรบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 18 อัตรา ตำแหน่งคนสวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556 - วันที่ 14 มีนาคม 2556 รายละเอียดดูในไฟล์แนบนะครับ
043511055 ต่อ 197
 
  วันที่ : 15 ก.พ. 2556 19:08:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000765)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด ดูรายละเอียดในเอกสารแนบไฟล์นะครับ
 
  วันที่ : 07 ก.พ. 2556 15:46:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  รับสมัครโอนข้าราชการ อบจ.นักบริหารงานระดับ 8    อ่าน (000608)
รับสมัครโอนข้าราชการ อบจ.นักบริหารงานระดับ 8 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายละเอียดในไฟล์แนบ
 
  วันที่ : 30 ม.ค. 2556 11:41:41 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง    อ่าน (000988)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง รายละเอียดดูในไฟล์แนบ
 
  วันที่ : 11 ม.ค. 2556 11:31:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป