เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างงานโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางจราจรลาดยาง cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)สาย อบจ.รอ.สายทางหลวง 214 บ้านดอนแคน ต.ศรีโคตร-บ้านอีง    อ่าน (000253)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.สายทางหลวง 214 บ้านดอนแคน ต.ศรีโคตร-บ้านอีง่อง ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 พ.ย. 2556 10:45:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.สายทางหลวง 214 บ้านดอนแคน ต.ศรีโคตร-    อ่าน (000266)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.สายทางหลวง 214 บ้านดอนแคน ต.ศรีโคตร-บ้านอีง่อง ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 พ.ย. 2556 10:44:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างงานโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทาง cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง อบจ.รอ.1076 บ้านหนองพุก ต.ขอนแก่น-บ้านเหล่าใหญ่ ต.ดงลา    อ่าน (000257)
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบจ.รอ.1076 บ้านหนองพุก ต.ขอนแก่น-บ้านเหล่าใหญ่ ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 พ.ย. 2556 10:41:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างงานโครงการซ่อมสร้างผิวทาง cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบจ.รอ.1076 บ้านหนองพุก ต.ขอนแก่น-บ้านเหล่าใหญ่    อ่าน (000254)
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบจ.รอ.1076 บ้านหนองพุก ต.ขอนแก่น-บ้านเหล่าใหญ่ ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 พ.ย. 2556 10:38:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)สาย อบจ.รอ.1037 บ้านหนองแวง-บ้านอุ่มเม้า ต.เหล่าหลวง อ    อ่าน (000243)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)สาย อบจ.รอ.1037 บ้านหนองแวง-บ้านอุ่มเม้า ต.เหล่าหลวง อ
 
  วันที่ : 29 พ.ย. 2556 10:36:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)สาย อบจ.รอ.1037 บ้านหนองแวง-บ้านอุ่มเม้า ต.เหล่าหลวง    อ่าน (000218)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)สาย อบจ.รอ.1037 บ้านหนองแวง-บ้านอุ่มเม้า ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 พ.ย. 2556 10:34:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างงานโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทาง cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)รหัสสายทาง อบจ.รอ.1066 บ้านคำม่วงหวาน ต.เมยวดี อ.เมยวดีถึงบ้านหนอ    อ่าน (000233)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบจ.รอ.1066 บ้านคำม่วงหวาน ต.เมยวดี อ.เมยวดีถึงบ้านหนองหว้า ต.กกโพธิ์ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 พ.ย. 2556 10:29:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบจ.รอ.1066 บ้านคำม่วงหวาน ต.เมยวดี    อ่าน (000259)
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบจ.รอ.1066 บ้านคำม่วงหวาน ต.เมยวดี อ.เมยวดีถึงบ้านหนองหว้า ต.กกโพธิ์ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 พ.ย. 2556 10:28:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างงานโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทาง cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบจ.รอ.1029 บ้านคัดเค้า ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี ถึง บ้าน    อ่าน (000232)
โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทาง cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบจ.รอ.1029 บ้านคัดเค้า ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี ถึง บ้านหัวดง ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 พ.ย. 2556 10:24:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างงานโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทาง cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบจ.รอ.1029 บ้านคัดเค้า ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี    อ่าน (000236)
โครงการซ่อมสร้างถนนผิวทาง cape seal (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสสายทาง อบจ.รอ.1029 บ้านคัดเค้า ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 29 พ.ย. 2556 10:20:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556    อ่าน (000196)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 
  วันที่ : 31 ต.ค. 2556 11:48:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556    อ่าน (000196)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 
  วันที่ : 31 ต.ค. 2556 11:45:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการประมูลจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.รอ 1020 บ้านท่าโพธิ์ - บ้านเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000212)
โครงการประมูลจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.รอ 1020 บ้านท่าโพธิ์ - บ้านเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 03 ต.ค. 2556 14:54:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้าง    อ่าน (000217)
ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.รอ 1020 บ้านท่าโพธิ์-บ้านเทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 ก.ย. 2556 11:34:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้าง    อ่าน (000201)
ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสาย อบจ.รอ.1020 บ้านท่าโพธิ์-บ้านเทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 ก.ย. 2556 11:31:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป