เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  สอบราคาซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม    อ่าน (000634)
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม รายละเอียดดูที่ไฟล์แนบ หรือคลิกที่ดาวน์โหลด
 
  วันที่ : 12 มิ.ย. 2555 16:50:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  สอบราคาซื้อหนังสือโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์    อ่าน (000467)
สอบราคาซื้อหนังสือโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
  วันที่ : 08 มิ.ย. 2555 15:23:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrite โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 3 โครงการ    อ่าน (000613)
1. โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrite โดยวิธี Pavement in Place Recycling สายบ้านเมืองเปลือย - บ้านป่าเม้าใต้ ตำบลเมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 2. โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrite โดยวิธี Pavement in Place Recycling สายบ้านหนองแวง ต.หนองแวง
 
  วันที่ : 30 พ.ค. 2555 14:40:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกา 2555    อ่าน (000508)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกา 2555
 
  วันที่ : 15 พ.ค. 2555 16:44:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโคงการจ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบนําพลังไฟฟ้าชนิดเเพลอยนำพร้อมอุปกรณ์พร้อมขยายเขตไฟฟ้า ตามเเบบ อบจ.รอ. เลขที่ ๓๓๐/๒๕๕๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000481)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโคงการจ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบนําพลังไฟฟ้าชนิดเเพลอยนำพร้อมอุปกรณ์พร้อมขยายเขตไฟฟ้า ตามเเบบ อบจ.รอ. เลขที่ ๓๓๐/๒๕๕๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 19 เม.ย. 2555 14:02:54 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000718)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 29 มี.ค. 2555 09:37:38 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Rcycling จำนวน 5 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000473)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Rcycling จำนวน 5 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 23 มี.ค. 2555 10:44:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 5 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000543)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 5 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 23 มี.ค. 2555 10:42:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลการเปิดซองของคณะกรรมการฯ โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 31 โครงการ    อ่าน (000487)
ประกาศผลการเปิดซองของคณะกรรมการฯ โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 31 โครงการ
 
  วันที่ : 22 มี.ค. 2555 11:49:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphalic Concrete โดยวิธี Pavenment in Place Recycling จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000527)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphalic Concrete โดยวิธี Pavenment in Place Recycling จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 21 มี.ค. 2555 17:52:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 3 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000570)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 3 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 14 มี.ค. 2555 14:22:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 3 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000528)
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 3 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 14 มี.ค. 2555 14:10:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ยกเลิกประกาศการจัดซื้อรถ Slurry Seal และรถขุดตีนตะขาบ    อ่าน (000458)
ยกเลิกประกาศการจัดซื้อรถ Slurry Seal และรถขุดตีนตะขาบ
 
  วันที่ : 02 ก.ย. 2554 16:55:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ยกเลิกประกาศการจัดซื้อรถ Slurry Seal และ รถขุดดินตีนตะขาบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000399)
ยกเลิกประกาศการจัดซื้อรถ Slurry Seal และ รถขุดดินตีนตะขาบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 24 ส.ค. 2554 16:45:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป