เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวประกาศ จาก อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศรับสมัครคัดเลือก ข้าราชการ อบจ.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร    อ่าน (000740)
ประกาศรับสมัครคัดเลือก ข้าราชการ อบจ.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร 1.ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ (นักบริหารงานทั่วไป 7) 2.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายติดตามและแระเมินผล (นักบริหารงานนโยบายและแผน7) 3. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิเทศและประเนผลการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 7)
 
  วันที่ : 15 ส.ค. 2555 15:50:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.    อ่าน (000678)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ. จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา วันรับสมัคร 17-30 สิงหาคม 2555 ในเวลาราชการ (ปฏิบัติงานที่โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด) รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดเอ
 
  วันที่ : 10 ส.ค. 2555 09:36:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองหนึ่งตำบบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เรื่องการรับสมัครผู้จัดการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองฯ    อ่าน (000530)
ประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองหนึ่งตำบบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เรื่องการรับสมัครผู้จัดการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองฯ
 
  วันที่ : 13 ก.ค. 2555 14:04:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด 24เมษายน2555    อ่าน (001048)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด 24เมษายน2555 รายละเอียดดูในไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
 
  วันที่ : 25 เม.ย. 2555 15:52:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง    อ่าน (000693)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 
  วันที่ : 12 เม.ย. 2555 16:17:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  รับสมัครคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2555    อ่าน (000679)
รับสมัครคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2555
 
  วันที่ : 21 มี.ค. 2555 09:04:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000742)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา
 
  วันที่ : 20 มี.ค. 2555 15:54:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.    อ่าน (000786)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ. รายละเอียดในไฟล์แนบ
 
  วันที่ : 01 มี.ค. 2555 16:18:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารระดับ 8    อ่าน (000871)
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารระดับ 8
 
  วันที่ : 20 ก.พ. 2555 10:20:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000746)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 13 ก.พ. 2555 14:35:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000855)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 10 ก.พ. 2555 18:49:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างโครงการขับเคลื่อนร้อยเอ็ดน่าอยู่ที่สุด    อ่าน (000539)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างโครงการขับเคลื่อนร้อยเอ็ดสู่การเป็นจังหวัดน่าอยู่ที่สุด
 
  วันที่ : 10 ก.พ. 2555 18:44:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ระดับ 8    อ่าน (000713)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ระดับ 8
 
  วันที่ : 30 ม.ค. 2555 17:03:38 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.    อ่าน (000694)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.
 
  วันที่ : 12 ม.ค. 2555 17:02:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ระดับ 8    อ่าน (000463)
รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ระดับ 8
 
  วันที่ : 29 ธ.ค. 2554 17:02:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
Prev1 2 3 4 5 6
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป