เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวประกาศ จาก อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศรายชื่อ และวันเวลา สถานที่ การสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000790)
ระกาศรายชื่อ และวันเวลา สถานที่ ระเบียบ ข้อปฏิบัติในการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก รายละเอียดดูใน เอกสารแนบไฟล์
 
  วันที่ : 31 ต.ค. 2555 09:54:47 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร    อ่าน (000558)
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร รายละเอียดดูในไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 
  วันที่ : 19 ต.ค. 2555 15:33:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น    อ่าน (000523)
กำหนดวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร รายละเอียดในไฟล์แนบ
 
  วันที่ : 08 ต.ค. 2555 16:05:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.    อ่าน (000819)
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา วัน เวลา รับสมัคร 11-19 ตุลาคา 2555 ดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบไฟล์
 
  วันที่ : 04 ต.ค. 2555 15:01:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก ขรก.อบจ.ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น    อ่าน (000587)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก ขรก.อบจ.ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร รายละเอียด เอกสารไฟล์แนบ
 
  วันที่ : 28 ก.ย. 2555 11:48:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง    อ่าน (000615)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งนักการภารโรง รายละเอียดดูในเอกสารแนบไฟล์
 
  วันที่ : 25 ก.ย. 2555 11:38:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครพนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา    อ่าน (000943)
รับสมัครพนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 1.ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา 2.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป 1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก 1 อัตรา รับสมัคร 19- 28 กันยายน 2555 รายละเอียดดูที่เอกสารแนบไฟล์
 
  วันที่ : 14 ก.ย. 2555 15:15:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันสอบสัภาษณ์ เพื่อสรรหาพนักงานจ้าง    อ่าน (000566)
แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันสอบสัภาษณ์ เพื่อสรรหาพนักงานจ้าง ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา และนักการภารโรง 1 อัตรา จากเดิม 13กันยายน2555 เปลี่ยนเป็นวันที่ 17 กันยายน 2555 รายละเอียดดูจากเอกสารแนบ ติดต่อสอบถาม 043511055 ต่อ197
 
  วันที่ : 10 ก.ย. 2555 15:27:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000624)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 05 ก.ย. 2555 11:37:08 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรับสมัครคัดเลือก ข้าราชการ อบจ.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร    อ่าน (000752)
ประกาศรับสมัครคัดเลือก ข้าราชการ อบจ.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร 1.ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ (นักบริหารงานทั่วไป 7) 2.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายติดตามและแระเมินผล (นักบริหารงานนโยบายและแผน7) 3. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิเทศและประเนผลการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 7)
 
  วันที่ : 15 ส.ค. 2555 15:50:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.    อ่าน (000688)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ. จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา วันรับสมัคร 17-30 สิงหาคม 2555 ในเวลาราชการ (ปฏิบัติงานที่โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด) รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดเอ
 
  วันที่ : 10 ส.ค. 2555 09:36:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองหนึ่งตำบบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เรื่องการรับสมัครผู้จัดการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองฯ    อ่าน (000537)
ประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองหนึ่งตำบบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เรื่องการรับสมัครผู้จัดการศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองฯ
 
  วันที่ : 13 ก.ค. 2555 14:04:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด 24เมษายน2555    อ่าน (001060)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด 24เมษายน2555 รายละเอียดดูในไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
 
  วันที่ : 25 เม.ย. 2555 15:52:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง    อ่าน (000707)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 
  วันที่ : 12 เม.ย. 2555 16:17:19 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2555    อ่าน (000691)
รับสมัครคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2555
 
  วันที่ : 21 มี.ค. 2555 09:04:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
Prev1 2 3 4 5 6
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป