เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวประกาศ จาก อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศรับสมัคร ขรก.เพื่อแต่งตั้งในระดับบริหาร    อ่าน (000288)
ประกาศรับสมัคร ขรก.เพื่อแต่งตั้งในระดับบริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8 )
ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ 23 เมษายน 2556 - 8 พฤษภาคม 2556
 
  วันที่ : 09 เม.ย. 2556 09:30:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ข่าวฝากประชาสัมพันธ์งานบุคคล อบจ.    อ่าน (000380)
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์งานบุคคล อบจ.ทัวประเทศครับ
 
  วันที่ : 04 เม.ย. 2556 09:14:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศชื่อผู้สมัครรับโอน ขรก.อบจ.ตำแหน่งบริหาร    อ่าน (000346)
ประกาศชื่อผู้สมัครรับโอน ขรก.อบจ.ตำแหน่งบริหาร รายละเอียดดูในไฟล์แนบ
 
  วันที่ : 02 เม.ย. 2556 16:57:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง    อ่าน (000421)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดวันสอบ สถานที่สอบ เวลา ระเบีียบ ข้อบังคับในการเลือกสรร
ดูรายละเอียดในไฟล์แนบครับ
 
  วันที่ : 26 มี.ค. 2556 17:19:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000720)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ PDF
 
  วันที่ : 05 มี.ค. 2556 10:04:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ อบจ.โดยวิธีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง สถาปนิก ระดับ 3    อ่าน (000719)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ อบจ.โดยวิธีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน
ตำแหน่ง สถาปนิก ระดับ 3 จำนวน 1อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม 2556 ในวันและเวลาราชการที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดดาวโหลดเอกสารในเอกสารแนบไฟล์
04351
 
  วันที่ : 22 ก.พ. 2556 16:24:47 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัตรบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (001060)
รับสมัตรบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 18 อัตรา ตำแหน่งคนสวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556 - วันที่ 14 มีนาคม 2556 รายละเอียดดูในไฟล์แนบนะครับ
043511055 ต่อ 197
 
  วันที่ : 15 ก.พ. 2556 19:08:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000801)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด ดูรายละเอียดในเอกสารแนบไฟล์นะครับ
 
  วันที่ : 07 ก.พ. 2556 15:46:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครโอนข้าราชการ อบจ.นักบริหารงานระดับ 8    อ่าน (000648)
รับสมัครโอนข้าราชการ อบจ.นักบริหารงานระดับ 8 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายละเอียดในไฟล์แนบ
 
  วันที่ : 30 ม.ค. 2556 11:41:41 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง    อ่าน (001018)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง รายละเอียดดูในไฟล์แนบ
 
  วันที่ : 11 ม.ค. 2556 11:31:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.รอ.    อ่าน (000801)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.รอ.
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร ตำแหน่งผู้ช่วย จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่ง จนท.ประจำหอพัก
รายละเอียดดูในเอกสารแนบไฟล์นะครับ
 
  วันที่ : 19 พ.ย. 2555 11:12:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อ และวันเวลา สถานที่ การสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000822)
ระกาศรายชื่อ และวันเวลา สถานที่ ระเบียบ ข้อปฏิบัติในการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง อบจ.ร้อยเอ็ด ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก รายละเอียดดูใน เอกสารแนบไฟล์
 
  วันที่ : 31 ต.ค. 2555 09:54:47 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร    อ่าน (000591)
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร รายละเอียดดูในไฟล์เอกสารแนบไฟล์
 
  วันที่ : 19 ต.ค. 2555 15:33:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำหนดวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น    อ่าน (000555)
กำหนดวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหาร รายละเอียดในไฟล์แนบ
 
  วันที่ : 08 ต.ค. 2555 16:05:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.    อ่าน (000853)
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา วัน เวลา รับสมัคร 11-19 ตุลาคา 2555 ดูรายละเอียดได้ในเอกสารแนบไฟล์
 
  วันที่ : 04 ต.ค. 2555 15:01:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป