เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กำลังใจที่เกือบหลุดลอย (เงินรางวัลประจำปี)
 
  • pic_news/457_images_24_10_2013_09_51_36IMG_0090.JPG

    Orange Fish
  • pic_news/457_images_24_10_2013_09_51_37IMG_0103.JPG

    Orange Fish
  • pic_news/457_images_24_10_2013_09_51_37IMG_0123.JPG

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 24 ต.ค. 2556 09:50:07    อ่าน (000764)
             คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.445/2550 อะไร ? จะเกิดขึ้น หากบุคลากรในองค์กรรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวังและทำงานตามหน้าที่ให้แล้วเสร็จไปวันๆ
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป