เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ออกคำสั่งไม่ถูกต้อง...ไฉนเรียกให้คืนเงิน
 
  • pic_news/458_images_24_10_2013_10_01_36IMG_0128.JPG

    Orange Fish
  • pic_news/458_images_24_10_2013_10_01_37IMG_0136.JPG

    Orange Fish
  • pic_news/458_images_24_10_2013_10_01_37IMG_0125.JPG

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 24 ต.ค. 2556 09:59:44    อ่าน (000994)
             คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.114/2554 ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่คืนเงินยืมทดรองจ่าย แล้วทำไมมีคำสั่งเรียกให้คืนเงินที่ได้รับไป
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป