เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : โยกย้ายข้าราชการเพื่อความเหมาะสม...เจตนาแท้จริงหรืออำพราง
 
 • pic_news/469_images_31_10_2013_13_02_58image (6).jpeg

  Orange Fish
 • pic_news/469_images_31_10_2013_13_02_59IMG_7274.JPG

  Orange Fish
 • pic_news/469_images_31_10_2013_13_03_01IMG_7278.JPG

  Orange Fish
 • pic_news/469_images_31_10_2013_13_03_02IMG_3398.JPG

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 31 ต.ค. 2556 12:59:42    อ่าน (000997)
             เมื่อกฎหมายเปิดช่องให้ข้าราชการการเมืองเข้ามามีบทบาทและอำนาจในการบริหารงานบุคคลของฝ่ายข้าราชการประจำได้
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป