เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : การประชุมสภา อบจ.ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ
 
 • pic_news/1577_images_21_08_2017_09_22_3620861771_884379048377666_1384428651903910355_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1577_images_21_08_2017_09_24_1220819586_884379868377584_7189891401429501601_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1577_images_21_08_2017_09_24_1320819670_884379181710986_831380490843149821_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1577_images_21_08_2017_09_24_1320819730_884379438377627_7695386277228047035_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1577_images_21_08_2017_09_24_1320900613_884379825044255_6364196321239448525_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1577_images_21_08_2017_09_24_1420900760_884379925044245_6672095119424765395_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1577_images_21_08_2017_09_24_1420900931_884379501710954_3269987005896625283_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1577_images_21_08_2017_09_24_1420901024_884379145044323_4011804525614319628_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1577_images_21_08_2017_09_24_1520901410_884379625044275_3604956473494678314_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1577_images_21_08_2017_09_24_1520934209_884379371710967_5193823871896797131_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1577_images_21_08_2017_09_24_1520934257_884379715044266_4712872938228518206_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 21 ส.ค. 2560 09:22:27    อ่าน (000097)
             การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจัหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ผ่านร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป