เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 23 ส.ค. 2560 11:06:24    อ่าน (000070)
             ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหว้ดร้อยเอ็ด จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ทางหลวงหมายเลข 2043 ? บ้านสระทอง ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสน ตำบลบ่อพันขัน ? บ้านห้างหว้า ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าติ้ว ตำบลจำปาขัน ? บ้านหว่าน ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป