เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 24 ส.ค. 2560 10:15:50    อ่าน (000069)
             1. ชื่อโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 2. งบประมาณ 700,000 บาท 3. ลักษณะงานโดยสังเขป 1. งานทาสีอาคารเรียนและอาคารประกอบ 2. งานก่อสร้างหลังคากันสาด อาคารเรียน 1,2 3. งานเปลี่ยนประตูหน้าต่าง อาคารเรียน 3 4. งานซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน 4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1. นายรัตนชัย สหวรรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ 2. นายวุฒิศักดิ์ บุตนุ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ 3. นายนัฐวุฒิ มูลศรีแก้ว ตำแหน่ง นายช่างเชียนแบบปฏิบัติการ กรรมการ
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป