เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ราคากลาง1. ชื่อโครงการซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 25 ส.ค. 2560 09:45:39    อ่าน (000050)
             1. ชื่อโครงการซ่อมแซมรั้ว โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 2. งบประมาณ 150,000 บาท 3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานซ่อมแซมรั้วโรงเรียน 4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1. นายรัตนชัย สหวรรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ 2. นายวุฒิศักดิ์ บุตนุ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ 3. นายนัฐวุฒิ มูลศรีแก้ว ตำแหน่ง นายช่างเชียนแบบปฏิบัติการ กรรมการ
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป