เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : โครงการอบรมหลักสูตร อาสาสมัครดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ
 
 • pic_news/1596_images_28_08_2017_20_45_30FB_IMG_1503927802186.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1596_images_28_08_2017_20_45_30FB_IMG_1503927797885.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1596_images_28_08_2017_20_45_30FB_IMG_1503927790703.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1596_images_28_08_2017_20_45_30FB_IMG_1503927788023.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1596_images_28_08_2017_20_45_30FB_IMG_1503927785395.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1596_images_28_08_2017_20_45_31FB_IMG_1503927782629.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1596_images_28_08_2017_20_45_31FB_IMG_1503927779405.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 28 ส.ค. 2560 20:44:49    อ่าน (000079)
             นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการอบรมหลักสูตร อาสาสมัครดูแลคนพิการและผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องได้รับการพื้นฟู ในวัันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป