เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประมูลซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 20 คัน
Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 14 ก.ย. 2560 09:23:27    อ่าน (000071)
             ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลการซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 20 คัน ดังนี้ 1. รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการประมูลซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิย จำนวน 20 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 188/2560 ลว. 14 กันยายน 2560 2. กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลเรื่องโครงการประมูลซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 20 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 189/2560 ลว. 14 กันยายน 2560
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป