เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ร้อยเอ็ดเร่งดันน้ำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 
 • pic_news/1651_images_24_11_2017_19_29_36FB_IMG_1511526470664.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1651_images_24_11_2017_19_29_36FB_IMG_1511526467670.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1651_images_24_11_2017_19_29_36FB_IMG_1511526464843.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1651_images_24_11_2017_19_29_36FB_IMG_1511526450089.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1651_images_24_11_2017_19_29_36FB_IMG_1511526455319.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1651_images_24_11_2017_19_29_36FB_IMG_1511526455319.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 24 พ.ย. 2560 19:28:57    อ่าน (000133)
             ร้อยเอ็ดเร่งดันน้ำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ....................................................... เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๖๐ ร้อยเอ็ดเร่งดันระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมขังโดยการสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ปกติสุขโดยเร็ว ตามกำหนดแผนการดำเนินการเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน(ประมาณ ๑๕ วัน) เข้าดำเนินการระบายน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำออกจากที่อยู่อาศัยและที่ทำกินซึ่งมีคันกั้นน้ำโดยรอบสู่แหล่งน้ำที่มีระดับน้ำต่ำกว่าพื้นที่น้ำท่วมขัง ซึ่งจะดำเนินการที่บ้านดินแดง ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ที่มีน้ำท่วมขังหมู่บ้านประมาณ ๒๐ ไร่ แล้วจะทำการฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณณูปโภคให้กลับคืนสู่สภาวะปกติภายใน ๕ วัน ระยะที่ ๒(ประมาณ ๓๐ วัน) เข้าดำเนินการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่รับน้ำด้วยการเปิดประตูระบายน้ำลงสู่แม่น้ำชีในบริเวณที่ระดับน้ำในแม่น้ำชีอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำท่วมขัง ซึ่งปัจจุบันดำเนินการอยู่ ๓ ประตูระบายน้ำ จนระดับน้ำอยู่ในระดับกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และจะดำเนินการให้ครบทั้ง ๘ ประตูระบายน้ำ และระยะที่ ๓(ประมาณ ๙๐ วัน) เข้าดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำจังหวัดร้อยเอ็ดในทุกลุ่มน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้เกิดอุกทกภัยในฤดูฝนและสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้อย่างพอเพียงในฤดูแล้ง โดยพลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.๒๗ มอบหมายให้พันเอกธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองผบ.มทบ.๒๗ ร่วมกับนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผวจ.รอ.นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกอบจ.รอ. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เพื่อติดตาม และร่วมกันบูรณากำลังพล เครื่องมือในการระบายน้ำ
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป