เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด
 
 • pic_news/1666_images_12_12_2017_18_06_29FB_IMG_1513076630348.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1666_images_12_12_2017_18_06_29FB_IMG_1513076612829.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1666_images_12_12_2017_18_06_29FB_IMG_1513076571372.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1666_images_12_12_2017_18_06_29FB_IMG_1513076582592.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1666_images_12_12_2017_18_06_30FB_IMG_1513076536350.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1666_images_12_12_2017_18_06_30FB_IMG_1513076520296.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1666_images_12_12_2017_18_06_30FB_IMG_1513076509198.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1666_images_12_12_2017_18_06_30FB_IMG_1513076482462.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 12 ธ.ค. 2560 18:05:35    อ่าน (000146)
             กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้แนวคิด ?ZeRO TOLerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต? วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้แนวคิด ?ZeRO TOLerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต? พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการ นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายก อบจ.จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวนมาก ซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธ.ค. สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กรมประชาสัมพันธ์ หอการค้าแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ปปช. ทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ============== ข่าว : สนจ.ร้อยเอ็ด ภาพ : ภาณุพงษ์ สนจ.ร้อยเอ็ด Mam panupong
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป