เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ. มอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ
 
 • pic_news/1667_images_18_12_2017_10_32_0425508993_942226379259599_302449566_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1667_images_18_12_2017_10_32_0425530556_942226375926266_1963780098_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1667_images_18_12_2017_10_32_0425520819_942226439259593_1157219869_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1667_images_18_12_2017_10_32_0425510732_942226425926261_296586711_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1667_images_18_12_2017_10_32_0525530776_942226345926269_1492063879_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1667_images_18_12_2017_10_32_0525551305_942226349259602_408033509_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1667_images_18_12_2017_10_32_0525577036_942226399259597_920555594_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 18 ธ.ค. 2560 10:31:35    อ่าน (000116)
             นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินช่วยเหลือผู้พิการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ปี 2560 ให้กับนางสหลี จำปาศิลป์ ราษฎร บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 9 และนางบุญเกิด วงเพ็ญ ราษฎร บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 3 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป