เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.พบประชาชน ต.เหล่าน้อย
 
 • pic_news/1668_images_20_12_2017_20_01_24FB_IMG_1513774752536.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1668_images_20_12_2017_20_01_24FB_IMG_1513774748106.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1668_images_20_12_2017_20_01_24FB_IMG_1513774745235.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1668_images_20_12_2017_20_01_24FB_IMG_1513774741468.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1668_images_20_12_2017_20_01_24FB_IMG_1513774738433.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1668_images_20_12_2017_20_01_24FB_IMG_1513774734211.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1668_images_20_12_2017_20_01_25FB_IMG_1513774730867.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1668_images_20_12_2017_20_01_25FB_IMG_1513774715338.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1668_images_20_12_2017_20_01_25FB_IMG_1513774721336.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1668_images_20_12_2017_20_01_25FB_IMG_1513774718318.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 20 ธ.ค. 2560 20:00:25    อ่าน (000116)
             อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดอยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางศศิธร พรหมชัยนันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเสลภูมิ นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เอ็กเรย์ อัลต้าซาวด์เคลื่อนที่ จำหน่ายสินค้าราคาถูก มีและดนตรีพร้อมเครื่องเสียงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เครื่องจักรกลปรับเกรดถนนในเขตตำบลเหล่าน้อย นางสมพิศ โพธิ์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย ได้กลุ่มแม่บ้านนำสินค้ามาจำหน่วย และนำประชาชนในพื้นที่มารับบริการ จำนวน 400 คน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป