เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.ร้อยเอ็ด มอบบ้านให้กับผู้พิการ
 
 • pic_news/1683_images_08_01_2018_14_18_3726167835_10209561329984496_4486824595458844386_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1683_images_08_01_2018_14_18_3726169048_10209561330024497_5046570348453415779_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1683_images_08_01_2018_14_18_3726169704_10209561310184001_5848713929235185593_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1683_images_08_01_2018_14_18_3826169133_10209561313304079_8928207845406005058_n.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 08 ม.ค. 2561 14:18:21    อ่าน (000086)
             อบจ.ร้อยเอ็ด มอบบ้านให้กับผู้พิการ ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร โดยมีท่านปลัดสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นตำแทนในการมอบ
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป