เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : แผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 09 ม.ค. 2561 15:06:26    อ่าน (000022)
             แผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป