เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
 
 • pic_news/1715_images_24_01_2018_17_54_1126910713_961817697300467_8713261718199980796_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1715_images_24_01_2018_17_54_5426910713_961817697300467_8713261718199980796_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1715_images_24_01_2018_17_54_5526951868_961817243967179_8727389584445077904_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1715_images_24_01_2018_17_54_5526962369_961817923967111_458502678148583272_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1715_images_24_01_2018_17_54_5519264620_961817920633778_3272259448627626834_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1715_images_24_01_2018_17_54_5627021264_961817560633814_2509741982638236313_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1715_images_24_01_2018_17_54_5627021891_961818127300424_8669245997278610448_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1715_images_24_01_2018_17_54_5627164591_961818253967078_6274095278173832922_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1715_images_24_01_2018_17_54_5727023389_961818083967095_7824214706969533341_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 24 ม.ค. 2561 17:50:19    อ่าน (000146)
             อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10.00 ณ วัดใต้ตาเณร ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายจำรัส มูลรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอสุวรรณภูมิ นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เอ็กเรย์ อัลต้าซาวด์เคลื่อนที่ จำหน่ายสินค้าราคาถูก มีและดนตรีพร้อมเครื่องเสียงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ห้องสมุดเคลื่อนที่ และนำเครื่องจักรกลปรับเกรดถนนในเขตเทศบาลตำบลจำปาขัน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การสาธิตอาชีพ ให้คำปรึกษาเรื่องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 ให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนจากกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน นายเดช มาหินกอง นายกเทศมนตรีตำบลจำปาขัน นำผู้บริหารและข้าราชการเทศบาลตำบลจำปาขันและกลุ่มแม่บ้านนำสินค้ามาจำหน่าย และนำประชาชนนักเรียนนักศึกษา ในพื้นที่มารับบริการ จำนวน 500 คน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป