เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
 
 • pic_news/1773_images_10_03_2018_14_37_04FB_IMG_1520667273053.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1773_images_10_03_2018_14_37_04FB_IMG_1520667261190.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1773_images_10_03_2018_14_37_04FB_IMG_1520667267814.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1773_images_10_03_2018_14_37_04FB_IMG_1520667265027.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1773_images_10_03_2018_14_37_04FB_IMG_1520667256096.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1773_images_10_03_2018_14_37_04FB_IMG_1520667261190.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1773_images_10_03_2018_14_37_04FB_IMG_1520667245919.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1773_images_10_03_2018_14_37_05FB_IMG_1520667243259.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 10 มี.ค. 2561 14:36:07    อ่าน (000124)
             อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดจังร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายเฉลิมศักดิ์ แสนปาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองฮี นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เอ็กเรย์ อัลต้าซาวด์เคลื่อนที่ จำหน่ายสินค้าราคาถูก มีและดนตรีพร้อมเครื่องเสียงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ห้องสมุดเคลื่อนที่ และนำเครื่องจักรกลปรับเกรดถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห่ นำผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ประชาชนนักเรียน ในพื้นที่มารับบริการ จำนวน 500 คน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป