เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : วันท้องถิ่นไทย
 
 • pic_news/1796_images_18_03_2018_19_53_20FB_IMG_1521377432963.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1796_images_18_03_2018_19_53_21FB_IMG_1521377429283.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1796_images_18_03_2018_19_53_21FB_IMG_1521377425024.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1796_images_18_03_2018_19_53_21FB_IMG_1521377417708.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1796_images_18_03_2018_19_53_21FB_IMG_1521377391024.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1796_images_18_03_2018_19_53_21FB_IMG_1521377380699.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1796_images_18_03_2018_19_53_21FB_IMG_1521377425024.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1796_images_18_03_2018_19_53_21FB_IMG_1521377410472.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 18 มี.ค. 2561 19:52:27    อ่าน (000030)
             วันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.ณ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป