เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย
 
 • pic_news/1800_images_22_03_2018_13_48_4329425568_993476120801291_7465339496221900800_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1800_images_22_03_2018_13_48_4429425813_993475080801395_1269342855227244544_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1800_images_22_03_2018_13_48_4429433223_993475760801327_6030017363552763904_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1800_images_22_03_2018_13_48_4429433223_993475760801327_6030017363552763904_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1800_images_22_03_2018_13_48_4529433303_993476037467966_8098095162263076864_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1800_images_22_03_2018_13_48_4529467843_993474934134743_152369711491842048_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1800_images_22_03_2018_13_48_4529496338_993474967468073_8515393574857080832_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1800_images_22_03_2018_13_48_4529472806_993476204134616_1722260423744421888_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1800_images_22_03_2018_13_48_4629468612_993475900801313_1067061586486624256_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1800_images_22_03_2018_13_48_4629468328_993474954134741_2974304044056576000_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 22 มี.ค. 2561 13:47:29    อ่าน (000021)
             อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 ณ ตลาดชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดจังร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางจิตรา คงเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เอ็กเรย์ อัลต้าซาวด์เคลื่อนที่ จำหน่ายสินค้าราคาถูก มีและดนตรีพร้อมเครื่องเสียงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ห้องสมุดเคลื่อนที่ และนำเครื่องจักรกลปรับเกรดถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม นายพลลภ วงษ์ชาดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย นำผู้บริหารและข้าราชการจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม ประชาชนนักเรียน ในพื้นที่มารับบริการ จำนวน 400 คน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป