เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานแถลงข่าวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
 
  • pic_news/1801_images_22_03_2018_13_50_3828827450_10208907767410157_37283378075626737_o.jpg

    Orange Fish
  • pic_news/1801_images_22_03_2018_13_50_3828827855_10208907767570161_7208080877729239711_o.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 22 มี.ค. 2561 13:50:27    อ่าน (000088)
             จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานแถลงข่าวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 วัฒนธรรมสร้างสุข สงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์ ** เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ที่ ลานชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายทัศไนย ไวนิยมพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และ นายนิรุธ อุทธา ผู้ประสานงานเครือข่ายเครือองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้ ***นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ส่วนราชการ สถานศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 14 เมษายน ณ ถนนข้าวหอมมะลิ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ด รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพตามแนวทาง ?วัฒนธรรมสร้างสุข สงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุดใจ ไร้แอลกอฮอล์? และเพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด **ทั้งนี้ วันสงกรานต์ คือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี และถือเป็นวันผู้สูงอายุ คำว่าสงกรานต์ มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า ผ่าน หรือ เคลื่อนย้ายเข้าไป หมายถึง เป็นวันที่พระอาทิตย์ผ่านหรือเคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายน เทศกาลสงกรานต์นอกจากเป็นวันขึ้นปีใหม่ ยังเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี ที่ญาติมิตรกับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อพบปะกันอย่างพร้อมหน้า ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันครอบครัวเพราะเป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวจะได้ร่วมทำบุญประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆ ร่วมกัน เช่น การทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ การขนทรายเข้าวัด รวมทั้งการบังสุกุลอัฐิของบรรพบุรุษ ความสำคัญอีกประการหนึ่งของวันสงกรานต์ก็คือ การร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ เช่น การเล่นสาดน้ำ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและการละเล่นตามประเพณีไทย **นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว ได้มาสัมผัสการจัดงานประเพณีสงกรานต์ภายใต้ชื่องานว่า ?ม่วนซื่นเมืองเกินร้อย? ระหว่างวันที่ 13 - 14 เมษายน ที่ ถนนข้าวหอมมะลิ (บึงพลาญชัย) ซึ่งมีกิจกรรมและการประกวดประเภทต่างๆ อาทิ การประกวดอาหารอีสาน การประกวดผู้สูงอายุ การแข่งขันกีฬามวยบึงพลาญชัย และการประกวดทูตสงกรานต์ Roi et Boy & Girl เพื่อชิงเงินรางวัล และที่สำคัญขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมสร้าง ?วัฒนธรรมสร้างสุข สงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์? เพื่อให้สงกรานต์ปีนี้เป็นสงกรานต์แห่งความปลอดภัย cr.คมกฤษ พวงศรีเคน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป