เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : กองช่าง อบจ.เกรดถนน ต.รอบเมือง อ.หนองพอก
 
 • pic_news/1871_images_20_04_2018_09_44_50S_7813214661781.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1871_images_20_04_2018_09_44_50S_7813214752221.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1871_images_20_04_2018_09_44_50S_7813214811683.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1871_images_20_04_2018_09_44_50S_7813214843841.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1871_images_20_04_2018_09_44_50S_7813214866762.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 20 เม.ย. 2561 09:44:26    อ่าน (000081)
             กองช่าง อบจ.ร้อยเอ็ดได้นำเครื่องจักรปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบลรอบเมือง ตามโครงการอบจ.พบประชาชน ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป