เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน ต.รอบเมือง อ.หนองพอก
 
 • pic_news/1872_images_20_04_2018_09_48_25S_7812848102107.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1872_images_20_04_2018_09_48_26S_7812860076701.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1872_images_20_04_2018_09_48_26S_7812859922117.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1872_images_20_04_2018_09_48_26S_7812851271590.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1872_images_20_04_2018_09_48_26S_7812860150713.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1872_images_20_04_2018_09_48_26S_7812851100163.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1872_images_20_04_2018_09_48_27S_7812848132622.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 20 เม.ย. 2561 09:47:59    อ่าน (000049)
             อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่18เมษายน 2561 เวลา 10.00 ณ ต.รอบเมือง อ.หนองพอกจังหวัดจังร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชนะ สุจารี สมาชิกสภาฯ อบจ.เขตอำเภอหนองพอก นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เอ็กเรย์ อัลต้าซาวด์เคลื่อนที่ จำหน่ายสินค้าราคาถูก มีและดนตรีพร้อมเครื่องเสียงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ห้องสมุดเคลื่อนที่ และนำเครื่องจักรกลปรับเกรดถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล นายก อบต. นำผู้บริหารและข้าราชการจากองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองประชาชนนักเรียน ในพื้นที่มารับบริการ จำนวนมาก
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป