เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : จังหวัดร้อยเอ็ดออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
 
 • pic_news/1873_images_20_04_2018_09_53_44S_7818410101394.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1873_images_20_04_2018_09_53_44S_7818411074591.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1873_images_20_04_2018_09_53_44S_7818410875119.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1873_images_20_04_2018_09_53_44S_7818409127558.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1873_images_20_04_2018_09_53_45S_7818409114031.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1873_images_20_04_2018_09_53_4530708465_2102730363334859_6562689870887572079_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1873_images_20_04_2018_09_53_4530171424_2102730276668201_894979262629960822_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1873_images_20_04_2018_09_53_4530739335_2102730506668178_201464218614476190_n.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 20 เม.ย. 2561 09:52:41    อ่าน (000063)
             จังหวัดร้อยเอ็ดออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน วันนี้ ( 19 เม.ย. 61) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการประชาชนของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ที่ โรงเรียนศิริวิทยาคาร บ้านมะหรี่ หมู่ที่ 12 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะกรรมการเหล่ากาชาด นายทัศนัย ไวนิยมพง์ รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด อำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระอนุญาตให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ในลำดับที่ 53 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เพื่อช่วยเหลือและให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร พสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิ พอ.สว. ขึ้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนแรก เริ่มจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิ พอ.สว. พระองค์ทรงเป็นองค์อุปนายิกากิตติมศักดิ์ด้วยพระองค์เอง โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลอำเภอเสลภูมิได้นำบุคลากรด้านสาธารณสุขออกมาให้บริการสุขภาพ ด้านการรักษาโรคทั่วไป ตรวจตา สอบประวัติผู้ป่วย วิเคราะห์โรค แพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมมอบจักรยานให้เด็กนักเรียน มอบไม้เท้าให้กับคนชรา มอบถุงยังชีพ แก่ประชาชนที่ยากไร้ มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และคนพิการ นอกจานี้ยังมีหน่วยงานราชการ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อาทิ บริการทำหมัน สุนัข แมว การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายยุติธรรม ด้านการเกษตร การฝึกอาชีพ และการจำหน่วยสินค้าราคาถูก สินค้า OTOP ของชุมชนด้วย ??????????. บุญมี ข่าว ภาพ อำนวย ระดาบุตร สปชส ร้อยเอ็ด
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป