เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรราช
 
 • pic_news/00001879_images_26_04_2018_12_46_001524660649310.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00001879_images_26_04_2018_12_46_001524660646801.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00001879_images_26_04_2018_12_46_011524660654128.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00001879_images_26_04_2018_12_46_011524660630874.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00001879_images_26_04_2018_12_46_011524660619714.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 25 เม.ย. 2561 19:56:27    อ่าน (000057)
             ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนจากราชการต่างๆร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ========================== บก.ข่าว : สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ภาพ : ภาณุพงษ์ พรมมงคล
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป