เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชนเทศบาลตำบลเมืองไพร
 
 • pic_news/1880_images_26_04_2018_12_49_1631250599_1013033652178871_5647557969022287872_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1880_images_26_04_2018_12_49_1631239527_1013033882178848_2296536940364693504_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1880_images_26_04_2018_12_49_1631306746_1013033415512228_3403356566663987200_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1880_images_26_04_2018_12_49_1631298053_1013033408845562_4058476827495104512_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1880_images_26_04_2018_12_49_1731292754_1013033435512226_1575026032849715200_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1880_images_26_04_2018_12_49_1731292754_1013033435512226_1575026032849715200_o (1).jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1880_images_26_04_2018_12_49_1731282827_1013033815512188_5977980849759453184_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1880_images_26_04_2018_12_49_1831384189_1013033542178882_2288156419788111872_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1880_images_26_04_2018_12_49_1831317849_1013033645512205_6323977153062895616_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1880_images_26_04_2018_12_49_1831387780_1013033795512190_1166219135672123392_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 26 เม.ย. 2561 12:47:38    อ่าน (000065)
             อบจ.เคลื่อนที่ พบประชาชน วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองไพร ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดจังร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายเดชศักดิ์ โพธิศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเสลภูมิ นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยเคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เอ็กเรย์ อัลต้าซาวด์เคลื่อนที่ จำหน่ายสินค้าราคาถูก มีและดนตรีพร้อมเครื่องเสียงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ห้องสมุดเคลื่อนที่ และนำเครื่องจักรกลปรับเกรดถนนในเขตเทศบาลตำบลเมืองไพร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดชุดตัดผม ทำผมให้กับผู้ที่มารับบริการ นายธนศักดิ์ บูระวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองไพร นำผู้บริหารและข้าราชการจากเทศบาลตำบลเมืองไพร ประชาชนในพื้นที่มารับบริการ จำนวน 400 คน และได้นำนายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ไปเยี่ยมชมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์วากิว ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีน้ำเชื้อโคเนื้อพันธุ์ดังกล่าว
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป